ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 11 вересня 2020 року № 250

Про окремі питання організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року в Донецькій та Луганській областях

Верховна Рада України Постановою від 15 липня 2020 року № 795-IX "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" призначила чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю, 25 жовтня 2020 року, крім виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, а також депутатів Донецької та Луганської обласних рад (пункти 2, 3 цієї Постанови).

Разом з тим у пункті 5 указаної Постанови зазначено, що чергові місцеві вибори не проводяться в разі призначення перших виборів депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2020 року.

Центральна виборча комісія постановою від 8 серпня 2020 року № 160 "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року" призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.

При цьому за змістом пункту 7 частини першої статті 205 Виборчого кодексу України (далі - Кодекс), пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації", на підставі висновків Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій щодо можливості організації підготовки та проведення відповідно до Кодексу місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях, утворених згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 117 "Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі", Комісія постановою від 8 серпня 2020 року № 161 "Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року" встановила неможливість проведення відповідно до положень Кодексу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року згідно з переліками, викладеними в додатках до вказаної постанови.

Також пунктом 4 постанови від 8 серпня 2020 року № 161 "Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року" Комісією взято до відома, що на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району Луганської області на виборчих дільницях № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277 неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.

Постановою від 14 серпня 2020 року № 176 "Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року" Комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів районних рад, утворених згідно з пунктом 1 Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX "Про утворення та ліквідацію районів".

Частиною першою статті 32 Кодексу визначено, що в Україні утворюються і діють передбачені Кодексом виборчі комісії як незалежні органи адміністрування виборчих процесів, які відповідно до своїх повноважень забезпечують здійснення визначених Конституцією України та Кодексом основних принципів виборчого права, засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян України, підготовку та проведення виборів.

Виборчі комісії діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, установлені Конституцією України, Кодексом та законами України (частина третя статті 32 Кодексу).

При цьому частиною восьмою статті 33 Кодексу передбачено, що територіальні виборчі комісії є постійно діючими органами. Дільничні виборчі комісії є тимчасовими органами, що утворюються на час підготовки та проведення відповідних виборів з урахуванням вимог Кодексу.

Згідно з частиною першою статі 202 Кодексу систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, становлять Центральна виборча комісія, яка є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів; територіальні виборчі комісії, серед яких районні, міські, сільські, селищні виборчі комісії; дільничні виборчі комісії.

Частиною другою цієї статті Кодексу встановлено, що повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення місцевих виборів поширюються на всю територію України; територіальної виборчої комісії - на територію відповідного виборчого округу або частини виборчого округу в межах адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних місцевих виборів; дільничної виборчої комісії - на територію відповідної виборчої дільниці стосовно кожних місцевих виборів, які проводяться на її території.

Територіальні виборчі комісії є комісіями вищого рівня щодо всіх дільничних виборчих комісій з відповідних місцевих виборів (частина четверта статті 34 Кодексу).

Центральна виборча комісія постановою від 10 серпня 2020 року № 172 на виконання частини четвертої статті 203 Кодексу утворила та сформувала склад обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у місті Києві територіальних виборчих комісій.

Відповідно до частин шостої, сьомої статті 203 Кодексу не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів (до 25 серпня 2020 року) районні виборчі комісії сформували склад сільських, селищних виборчих комісій у відповідному районі, а міські виборчі комісії в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) - склад районних у місті виборчих комісій.

Постановою Комісії від 30 серпня 2020 року № 208 оголошено з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

Частиною першою статті 20 Кодексу передбачено, що виборчий процес - це здійснення протягом установленого Кодексом періоду часу суб’єктами, визначеними статтею 22 Кодексу, виборчих процедур, пов’язаних із підготовкою і проведенням відповідних виборів, встановленням та офіційним оголошенням (офіційним оприлюдненням) їх результатів.

Виборчий процес місцевих виборів включає такі етапи: утворення виборчих округів; утворення дільничних виборчих комісій; складання списків виборців, їх перевірка та уточнення; висування та реєстрація кандидатів; проведення передвиборної агітації; голосування в день виборів; підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів (частина перша статті 196 Кодексу).

За змістом частини другої статті 192 Кодексу вибори депутатів районних рад проводяться за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій у територіальних виборчих округах, на які поділяється єдиний багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією району, згідно з адміністративно-територіальним устроєм.

Місцева організація політичної партії висуває кандидатів у депутати в вигляді єдиного виборчого списку, який формується та затверджується на зборах, конференції організації політичної партії. Кількість кандидатів у депутати, які включаються до єдиного виборчого списку організації партії, не повинна перевищувати кількісний склад депутатів районної ради. У єдиному виборчому списку визначається перший кандидат. З числа інших кандидатів, включених до єдиного виборчого списку, організація політичної партії на тих самих зборах, конференції формує і затверджує територіальні списки кандидатів у депутати в кожному територіальному виборчому окрузі. Територіальний виборчий список організації політичної партії повинен включати не менше п’яти і не більше дванадцяти кандидатів у депутати (частини перша, третя, четверта статті 210 Кодексу).

За змістом частини вісімнадцятої статті 255 Кодексу територіальна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування в межах територіального, багатомандатного виборчих округів незалежно від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, щодо яких прийнято рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним або на яких голосування не було організовано і проведено в день голосування відповідно до вимог Кодексу. У разі, якщо голосування на всіх виборчих дільницях територіального, багатомандатного виборчих округів у день голосування не було організовано і проведено або визнано недійсним відповідно до вимог Кодексу, територіальна виборча комісія встановлює, що голосування в межах відповідного округу не відбулося.

Згідно з частиною першою статті 256 Кодексу районна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів з відповідних місцевих виборів (у тому числі з позначкою "Уточнений") не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування встановлює результати виборів депутатів у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, про що складає протокол про результати виборів.

Територіальна виборча комісія зобов’язана встановити результати виборів депутатів незалежно від кількості виборчих дільниць/виборчих округів, на яких/у межах яких голосування не було організовано і проведено відповідно до вимог Кодексу.

У зв’язку з цим Центральна виборча комісія зазначає, що згідно з частиною другою статті 1, пунктом 3 частини першої статті 17, пунктами 1, 2 частини першої статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" на Комісію покладено повноваження щодо контролю за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення місцевих виборів, а також за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори на всій території України.

Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій і є комісією вищого рівня щодо всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів (частина друга статті 33 Кодексу).

Частиною другою статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що Центральна виборча комісія в разі необхідності може за власною ініціативою розглянути та прийняти в установленому цим Законом порядку рішення стосовно організації підготовки та проведення виборів, а також організації роботи виборчих комісій.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 20, частини третьої статті 32, частини другої статті 33, частини другої статті 192, статті 195, частини першої статті 196, статей 202, 255, 256 Виборчого кодексу України, керуючись частиною другою статті 1, статтями 11 - 13, пунктом 3 частини першої статті 17, пунктом 3 частини другої статті 16, пунктами 1, 2 частини першої статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Звернути увагу Бахмутської, Волноваської, Маріупольської, Покровської районних територіальних виборчих комісій Донецької області, Сєвєродонецької, Щастинської районних територіальних виборчих комісій Луганської області, Світлодарської, Торецької міських територіальних виборчих комісій Бахмутського району Донецької області, Мирненської, Ольгинської селищних, Волноваської, Вугледарської міських територіальних виборчих комісій Волноваського району Донецької області, Сартанської селищної територіальної виборчої комісії Маріупольського району Донецької області, Очеретинської селищної, Авдіївської, Мар’їнської міських територіальних виборчих комісій Покровського району Донецької області, Гірської, Лисичанської, Попаснянської, Сєвєродонецької міських територіальних виборчих комісій Сєвєродонецького району Луганської області, Нижньотеплівської сільської, Станично-Луганської, Широківської селищних, Щастинської міської територіальних виборчих комісій Щастинського району Луганської області, що, враховуючи висновки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно можливості організації підготовки та проведення відповідно до Виборчого кодексу України місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях, утворених згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 117 "Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі", голосування громадян на виборчих дільницях, утворених у межах територій територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести перші вибори депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року відповідно до постанови Комісії від 8 серпня 2020 року № 161, а також на виборчих дільницях № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277 з усіх місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, не організовується і не проводиться.

2. Встановити, що міські, сільські, селищні територіальні виборчі комісії, зазначені в пункті 1 цієї постанови, не здійснюють таких організаційних заходів з підготовки та проведення виборів депутатів Світлодарської міської ради, Торецької міської ради Бахмутського району Донецької області, Мирненської селищної ради, Ольгинської селищної ради, Волноваської міської ради, Вугледарської міської ради Волноваського району Донецької області, Сартанської селищної ради Маріупольського району Донецької області, Очеретинської селищної ради, Авдіївської міської ради, Мар’їнської міської ради Покровського району Донецької області, Гірської міської ради, Лисичанської міської ради, Попаснянської міської ради, Сєвєродонецької міської ради Сєвєродонецького району Луганської області, Нижньотеплівської сільської ради, Станично-Луганської селищної ради, Широківської селищної ради, Щастинської міської ради Щастинського району Луганської області та відповідних сільських, селищних, міських голів:

не утворюють багатомандатних та територіальних виборчих округів з виборів депутатів відповідних сільських, селищних, міських рад;

не здійснюють реєстрації кандидатів у депутати сільських, селищних, міських рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів;

не приймають рішення про виконання членами виборчої комісії повноважень на платній основі;

не залучають до роботи у виборчих комісіях спеціалістів, експертів і технічних працівників;

не здійснюють реєстрації представників місцевих організацій політичних партій у територіальній виборчій комісії, уповноважених осіб місцевих організацій політичних партій, довірених осіб, офіційних спостерігачів;

не виготовляють інформаційних плакатів та буклетів, виборчих бюлетенів, списків виборців, іменних запрошень, бланків протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців;

не проводять інших виборчих процедур, пов’язаних з організацією голосування, підрахунком голосів виборців, установленням підсумків голосування та результатів виборів.

3. Встановити, що міські, сільські, селищні територіальні виборчі комісії, вказані в пункті 1 цієї постанови, не утворюють на відповідних територіях дільничних виборчих комісій для організації та проведення виборів депутатів Світлодарської міської ради, Торецької міської ради Бахмутського району Донецької області, Мирненської селищної ради, Ольгинської селищної ради, Волноваської міської ради, Вугледарської міської ради Волноваського району Донецької області, Сартанської селищної ради Маріупольського району Донецької області, Очеретинської селищної ради, Авдіївської міської ради, Мар’їнської міської ради Покровського району Донецької області, Гірської міської ради, Лисичанської міської ради, Попаснянської міської ради, Сєвєродонецької міської ради Сєвєродонецького району Луганської області, Нижньотеплівської сільської ради, Станично-Луганської селищної ради, Широківської селищної ради, Щастинської міської ради Щастинського району Луганської області та відповідних сільських, селищних, міських голів, а також виборів депутатів Бахмутської, Волноваської, Маріупольської, Покровської районних рад Донецької області, Сєвєродонецької, Щастинської районних рад Луганської області.

4. Звернути увагу Бахмутської, Волноваської, Маріупольської, Покровської районних територіальних виборчих комісій Донецької області, Сєвєродонецької, Щастинської районних територіальних виборчих комісій Луганської області на те, що під час підготовки та проведення перших виборів депутатів районних рад 25 жовтня 2020 року:

територіальні виборчі округи з виборів депутатів районних рад утворюються на всій території відповідного району, включаючи території, на яких неможливо провести перші вибори депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року відповідно до постанови Комісії від 8 серпня 2020 року № 161;

місцеві організації політичних партій згідно з частиною шостою статті 217 Виборчого кодексу України висувають кандидатів у депутати районної ради в єдиному багатомандатному та територіальних виборчих округах, включаючи територіальні виборчі округи, утворені в межах виборчих дільниць, голосування на яких не проводиться, в кількості від п’яти до дванадцяти кандидатів у кожному територіальному виборчому окрузі;

територіальні виборчі комісії встановлюють підсумки голосування з виборів депутатів районних рад у межах територіальних виборчих округів незалежно від кількості виборчих дільниць у відповідному окрузі, на яких голосування не було організовано і проведено в день голосування відповідно до вимог Кодексу;

результати виборів депутатів районної ради встановлюються районною територіальною виборчою комісією відповідно до Виборчого кодексу України на підставі протоколів про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів незалежно від кількості виборчих дільниць/виборчих округів, на яких/у межах яких голосування не було організовано і проведено відповідно до вимог Кодексу.

5. Звернути увагу районних, міських, сільських, селищних територіальних виборчих комісій Донецької та Луганської областей, зазначених у пункті 1 цієї постанови, на необхідність неухильного дотримання вимог Виборчого кодексу України та положень цієї постанови під час організації роботи.

6. Цю постанову надіслати Донецькій та Луганській обласним державним адміністраціям - обласним військово-цивільним адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома районних, міських, сільських, селищних територіальних виборчих комісій, указаних у пункті 1 цієї постанови.

7. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


О.ДІДЕНКО