ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2020 року № 258

Про Роз’яснення щодо заборони надання грошових коштів чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15 липня 2020 року № 795-IX "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році", постанов Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2020 року № 160 "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року" та від 14 серпня 2020 року № 176 "Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року" 25 жовтня 2020 року відбудуться чергові та перші вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Конституція України гарантує громадянам України право вільно обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування (стаття 38); народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії (стаття 69).

Згідно зі статтями 71, 141 Основного Закону України вибори до органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування; виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Відповідно до Кодексу належної практики у виборчих справах (18 - 19 жовтня 2002 року (CDL-AD(2002)023rev2-cor) вільне голосування охоплює два різні аспекти: вільне формування виборцем своєї думки і вільне вираження цієї думки, тобто вільну процедуру голосування і точну оцінку отриманих результатів. Разом з тим у цьому документі зазначено, що вільному формуванню думок виборців можуть перешкоджати дії фізичних осіб, що намагаються, наприклад, підкупити виборців: такій практиці держава зобов’язана запобігати або належним чином за неї карати; держава зобов’язана припинити будь-які порушення в ході виборів.

Конституцією держави встановлено, що Україна є правовою державою, в якій визнається і діє принцип верховенства права, що вимагає від держави його втілення у правотворчу діяльність, у тому числі в закони (статті 1, 8).

Складовими принципу верховенства права є, зокрема, правова передбачуваність та правова визначеність, необхідні для того, щоб учасники відповідних правовідносин мали можливість завбачати наслідки своїх дій і бути впевненими у своїх законних очікуваннях, що набуте ними на підставі чинного законодавства право, його зміст та обсяг буде ними реалізовано (підпункт 2.1 пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 31 березня 2015 року № 1-рп/2015).

У доповіді "Верховенство права", схваленій Європейською комісією "За демократію через право" на 86-му пленарному засіданні, 25 - 26 березня 2011 року (CDL-AD(2011)003rev), ідеться, що законність як один з елементів верховенства права також передбачає, зокрема, що за порушення закону має наставати відповідальність. Здійснення приписів права має бути в рамках можливого забезпечене практично (пункт 42 зазначеної доповіді).

Враховуючи викладене та з метою забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України, дотримання принципів і засад виборчого процесу з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, рівності прав і можливостей участі в ньому суб’єктів виборчого процесу, відповідно до статей 1, 8, 38, 69, 71, 141 Конституції України, статей 2, 14, 19, 51, частин шостої, сьомої статті 57 Виборчого кодексу України, керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1, 4 статті 17, пунктами 2, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз’яснення щодо заборони надання грошових коштів чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року (додається).

2. Розмістити Роз’яснення, затверджене пунктом 1 цієї постанови, на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії не пізніш як на десятий день після початку виборчого процесу чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


О.ДІДЕНКОДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 14 вересня 2020 року № 258

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо заборони надання грошових коштів чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, що положеннями Виборчого кодексу України (далі - Кодекс) кандидатам, місцевим організаціям політичних партій надано право вільно вести передвиборну агітацію з дотриманням вимог Кодексу.

Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється (частини друга, третя статті 14 Кодексу).

Виборчий процес місцевих виборів здійснюється на засадах гарантії реалізації виборчих прав громадян, визначених Конституцією України та Кодексом; дотримання основних принципів виборчого права, визначених Конституцією України та Кодексом; свободи передвиборної агітації (частина перша статті 21 Кодексу).

Порядок проведення передвиборної агітації під час підготовки та проведення місцевих виборів урегульовано розділом VIII Кодексу.

За змістом статті 51 Кодексу передвиборною агітацією є здійснення будь-якої діяльності за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій політичних партій (якщо інше не передбачено Кодексом) з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного суб’єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та законам України (частини перша, четверта статті 51 Кодексу).

Обмеження щодо ведення передвиборної агітації передбачено статтею 57 Кодексу. Так, указаною статтею Кодексу встановлено заборону проведення передвиборної агітації або надання виборцям, закладам, установам, організаціям незалежно від їх підпорядкування та форми власності грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування та спиртних напоїв, товарів (крім матеріалів передвиборної агітації, виготовлених за рахунок виборчого фонду, що містять візуальні зображення партійної символіки та брендування виборчої кампанії, згадування імені або зображення кандидата, який балотується на виборах, таких як плакати, листівки, календарі, блокноти, ручки, запальнички, сірники, значки, бейджі, USB-флешки, вимпели, прапори, книги, пакети, футболки, кепки, шарфи, парасолі та інші матеріали передвиборної агітації, вартість яких не перевищує 6 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян), пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних та нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат (кандидати), місцева організація політичної партії, та інших благодійних організацій, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата (кандидатів), місцеву організацію політичної партії або згадуванням імені кандидата, назви місцевої організації політичної партії, символіки політичної партії.

Передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям незалежно від їх підпорядкування та форми власності грошей, продуктів харчування та спиртних напоїв, товарів (крім матеріалів передвиборної агітації, виготовлених за рахунок виборчого фонду, що містять візуальні зображення партійної символіки та брендування виборчої кампанії, згадування імені або зображення кандидата, який балотується на виборах, таких як плакати, листівки, календарі, блокноти, ручки, запальнички, сірники, значки, бейджі, USB-флешки, вимпели, прапори, книги, пакети, футболки, кепки, шарфи, парасолі та інші матеріали передвиборної агітації, вартість яких не перевищує 6 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян), пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних та нематеріальних активів, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата (кандидатів), згадуванням імені такого кандидата (кандидатів) або партійної символіки, вважається підкупом виборців (частина шоста статті 57 Кодексу).

Особи, винні у порушенні законодавства про вибори, виборчих прав виборців, кандидатів, місцевих організацій політичних партій - суб’єктів виборчого процесу, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом (частина третя статті 19 Кодексу).

Кодексом України про адміністративні правопорушення, який, зокрема, визначає відповідальність за порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, встановлено, що надання виборцям грошових коштів чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім матеріалів агітації, визначених законом), пільг, переваг, подарункових сертифікатів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних та нематеріальних активів за умови, що їх вартість не перевищує 0,06 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що супроводжується передвиборною агітацією, згадуванням імені кандидата, назви політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, або використанням зображення кандидата, символіки політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, - тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (частина друга статті 212-10 указаного Кодексу).

При цьому згідно з пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України встановлено, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України для відповідного року.

Підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV зазначеного Кодексу податкова соціальна пільга визначається у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленому законом на 1 січня звітного податкового року.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" визначено у 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб з 1 січня 2020 року - 2102 грн (абзаци перший, четвертий статті 7). Отже, податкова соціальна пільга, передбачена вказаними положеннями Податкового кодексу України для кваліфікації адміністративних правопорушень, становить 50 відсотків від 2102 грн, тобто 1051 гривню.

Враховуючи наведене, під час визначення підкупу виборців частину шосту статті 57 Кодексу слід застосовувати у системному зв’язку з Кодексом України про адміністративні правопорушення, зокрема його статтею 212-10, що встановлює адміністративну відповідальність за підкуп виборців, Податковим кодексом України та Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Таким чином, положення вказаної статті Кодексу щодо посилання на неоподаткований мінімум доходів громадян потрібно застосовувати як такі, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлена на рівні відповідного розміру податкової соціальної пільги. Адже адміністративна відповідальність наступатиме саме в такому разі.

У разі надання кандидатом, місцевою організацією політичної партії виборцям матеріалів передвиборної агітації, передбачених частиною шостою статті 57 Кодексу, у ході проведення передвиборної агітації під час виборчого процесу місцевих виборів 25 жовтня 2020 року такі кандидати, місцеві організації політичних партій мають брати до уваги, що вартість цих матеріалів не повинна перевищувати 6 відсотків розміру податкової соціальної пільги, що визначається згідно з підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України для відповідного року з урахуванням статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (1051 грн), тобто 63 грн 06 коп.

Крім того, Кримінальний кодекс України встановлює кримінальну відповідальність за підкуп виборців. Так, статтею 160 цього Кодексу передбачено відповідальність за:

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем для себе чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним своїх виборчих прав;

пропозицію, обіцянку або надання виборцю неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права;

надання виборцям неправомірної вигоди, що супроводжується передвиборною агітацією, згадуванням імені кандидата, назви політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, або використанням зображення кандидата, символіки політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах.

Відповідно до примітки вказаної статті Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти продукти харчування, спиртні напої та тютюнові вироби, незалежно від їх вартості, а також грошові кошти, товари (крім матеріалів агітації, визначених законом), послуги, роботи, пільги, переваги, подарункові сертифікати, цінні папери, кредити, лотерейні білети, інші матеріальні та нематеріальні активи, вартість яких перевищує 0,06 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що на безоплатних або на інших пільгових умовах пропонуються, обіцяються, надаються кандидатам, виборцям чи одержуються ними.

Секретар
засідання Центральної виборчої комісії


О.БОЯРЧУК