Прес-центрНовиниВиконання місцевих бюджетів у 2020 році - екс...
Новини

17.06.2024, 08:40

УВАГА!

Інші новини

02.05.2024, 11:20

Засідання ради управління людськими ресурсами при НАДС

30.04.2024, 09:30

Фестиваль Олега Скрипки "Країна Мрій"

11.04.2024, 06:40

Проводиться XVІІ Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків "МОЇ ПРАВА-2024"

06.04.2024, 07:15

Публічні консультації

Виконання місцевих бюджетів у 2020 році - експертний аналіз

24 лютого 2021 року, 09:35

Експерти Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International представили основні показники соціально-економічного розвитку України та проаналізували стан виконання місцевих бюджетів за 2020 рік.

Показники соціально-економічного розвитку України за 2020 рік

Показники

Значення

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн грн

2 479 337,0

Індекс промислової продукції (2020р. до 2019р.)

94,8%

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) (2020р. до 2019р.)

108,4%

Індекс споживчих цін (до грудня 2019р.)

105,0%

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у 2020 році, грн

11 591,2

Індекс реальної заробітної плати

107,4%

Фонд оплати праці усіх працівників, млн грн

1 048 837,6

 

Виконання місцевих бюджетів (загальна інформація)

Протягом 2020 року до місцевих бюджетів України надійшло 471,5 млрд грн, у тому числі: доходи загального фонду склали 426,0 млрд грн; спеціального – 45,5 млрд грн (рис. 1).

  1.jpg

Рис.1. Доходи місцевих бюджетів України за 2020 рік

 

За підсумками 2020 року, частка доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України склала 34,2%. За підсумками 2019 року, аналогічний показник становив 43,5%. Без урахування трансфертів з державного бюджету, обсяг надходжень до місцевих бюджетів склав 311,1 млрд грн, що становить 22,6% від обсягу доходів зведеного бюджету. За підсумками 2019 року, аналогічний показник становив 23,3%.

У порівнянні з 2019 роком, частка місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України суттєво знизилася (на 9,3%), що свідчить про зростання концентрації фінансових ресурсів на центральному рівні. 

У порівнянні із затвердженим планом на 2020 рік, місцеві бюджети виконано на 98,2%, у тому числі: виконання доходів загального фонду склало 98,6%, виконання спеціального фонду – 97,3%. (табл. 1).

 

Таблиця 1. Доходи місцевих бюджетів України за 2020 рік (млрд грн)

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

план

факт

відхил.

план

факт

відхил.

план

факт

відхил.

Власні доходи

293,2

290,1

98,9%

22,4

21,2

94,6%

315,6

311,3

98,6%

Трансферти з державного бюджету

137,1

135,9

99,1%

27,6

24,3

88,0%

164,7

160,2

97,3%

Разом

430,3

426,0

99,0%

50,0

45,5

91,0%

480,3

471,5

98,2%

 

У порівнянні з 2019 роком, загальні доходи місцевих бюджетів зменшилися на 89,0 млрд грн (з 560,5 до 471,5) або на 15,9% (табл. 2). Зменшення відбулося за рахунок трансфертів з державного бюджету. У 2020 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 135,9 млрд грн трансфертів, що на 108,4 млрд грн (на 44,4%) менше 2019 року. Зокрема, це пов’язано з тим, що у 2020 році з місцевих бюджетів не здійснювалися окремі видатки, пов’язані з реалізацією державних програм соціального захисту, обсяг яких у 2019 році склав 78,3 млрд грн, у тому числі:

 • субвенція на виплату допомог сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям – 54,9 млрд грн;
 • на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та енергоносіїв – 21,6 млрд грн;
 • на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1,8 млрд грн.

Крім цього, у 2020 році:

 • обсяг додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я склав 7,9 млрд грн, що на 7,0 млрд грн менше від обсягу 2019 року (14,9 млрд грн);
 • у зв’язку з продовженням медичної реформи і збільшенням видатків за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, обсяг медичної субвенції місцевим бюджетам склав лише 14,6 млрд грн, що на 41,5 млрд грн менше від обсягу 2019 року (56,1 млрд грн);
 • не надавалася субвенція на формування інфраструктури ОТГ, тоді як у 2019 році її сума склала 2,1 млрд грн;
 • обсяг субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій склав 1,7 млрд грн, що на 1,3 млрд грн менше від обсягу 2019 року (3,0 млрд грн).

Таблиця 2. Порівняльні дані про надходження до місцевих бюджетів за 2019 та 2020 роки

№ з/п

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

2019,

млрд грн

2020,

млрд грн

відхил.

2019,

млрд грн

2020,

млрд грн

відхил.

2019,

млрд грн

2020,

млрд грн

відхил.

1

Власні доходи

275,2

290,1

+5,4%

25,0

21,2

-15,2%

300,2

311,3

+3,7%

2

Трансферти з державного бюджету

244,3

135,9

-44,4%

15,9

24,3

+52,8%

260,3

160,2

-38,5%

3

Разом

519,5

426,0

-18,0%

41,0

45,5

+11,0%

560,5

471,5

-15,9%

4

Частка трансфертів у доходах (р.2/р.3)

47,0%

31,9%

-

38,8%

53,4%

-

46,4%

34,0%

-

 

Загалом у 2020 році місцеві бюджети отримували з державного бюджету 53 види субвенцій, у 2019 – 42 види субвенцій. Слід зазначити, що у 2018 році місцеві бюджети отримували 34 види субвенцій, а у 2017 – 27. Таким чином, прослідковується тенденція щодо постійного збільшення кількості субвенцій, які надходять з державного бюджету місцевим. Дана тенденція свідчить про суттєву волатильність державної трансфертної політики відносно місцевих бюджетів і перешкоджає формуванню якісної і прогнозованої бюджетної політики, неможливості здійснювати середньострокове планування соціально-економічного розвитку територій, зниження ефективності використання коштів.  

Потягом 2017-2020 років частка субвенцій у структурі доходів місцевих бюджетів зменшилася з 49,9% до 29,4%.

Доходи загального фонду місцевих бюджетів

 За підсумками 2020 року надходження до загального фонду місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 290,1 млрд грн, що становить 99,0% від затвердженого річного плану з урахуванням змін (293,2 млрд грн). У порівнянні з планом без урахування змін (який було визначено при затвердженні місцевих бюджетів – 291,1 млрд грн), рівень виконання становить 99,6%.

У порівнянні з 2019 роком, номінальне зростання надходжень становить 14,9 млрд грн або +5,4% (за даними Держстату індекс цін за 2020 рік відносно до 2019 року складає 105,0%). Слід зазначити, що за підсумками 2019 року приріст доходів відносно 2018 року становив 17,5% (+41,1 млрд грн). На надходження до місцевих бюджетів у 2020 році суттєво вплинули карантинні заходи, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як і раніше, найбільшу питому вагу у доходах місцевих бюджетів займають надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб – 177,8 млрд грн або 61,3% від суми доходів загального фонду місцевих бюджетів. У порівнянні з 2019 роком надходження податку зросли на 12,3 млрд грн, або на 7,4%.

Іншим вагомим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, що відноситься до податку на майно і є складовою місцевих податків. У 2020 році місцевими бюджетами було отримано плати за землю (земельного податку та орендної плати) 31,5 млрд грн, що на 4,2% (на 1,4 млрд грн) менше від надходжень, отриманих за підсумками 2019 рік (у 2019 році відносно 2018 надходження зросли на 20,2%). У структурі доходів загального фонду місцевих бюджетів плата за землю займає 10,8% (рис. 2).

  2.jpg

Рис.2. Структура доходів місцевих бюджетів України за 2020 рік

Значна частка у структурі місцевих бюджетів належить надходженням єдиного податку. Його сума склала 38,0 млрд грн, що на 7,8% (на 2,8 млрд грн) перевищує надходження минулого року і становить 13,1% від усієї суми доходів загального фонду місцевих бюджетів. Слід зазначити, що фізичними особами-підприємцями перераховано до місцевих бюджетів 27,6 млрд грн єдиного податку (або 72,6% від його загального обсягу), юридичними особами перераховано 5,1 млрд грн (або 13,4%). Сума єдиного податку, сплаченого сільгосптоваровиробниками, склала 5,3 млрд грн (14,0% від його загального обсягу). 

Надходження акцизного податку до місцевих бюджетів за підсумками 2020 року склали 15,6 млрд грн акцизного податку (+1,8 млрд грн, або +13,4%), у тому числі:

 • 8,4 млрд грн – у вигляді відрахувань з державного бюджету частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального (+1,0 млрд грн, або +13,4%);
 • 7,2 млрд грн – з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв та тютюнових виробів (+0,8 млрд грн, або +13,4%).

Серед регіонів України найбільша частка доходів загального фонду сконцентрована в м.Києві (16,1% від загального обсягу) та у Дніпропетровській (10,4%) і Харківській (7,2%) областях. Донецька область займає 4,7% у загальному обсязі надходжень.

Доходи загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад

У 2020 році на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом перебували 872 об’єднані територіальні громади (з урахуванням 41 міста обласного значення, в яких відбулося приєднання). За 2020 рік доходи загального фонду бюджетів ОТГ (без урахування трансфертів з державного бюджету) склали 54,0 млрд грн, що становить 18,6% від загального обсягу доходів усіх місцевих бюджетів України (рис. 3).

 У загальній структурі доходів загального фонду ОТГ питома вага податку на доходи фізичних осіб становить 60,5% (рис. 2), у 2019 році аналогічний показник становив 58,1%. Надходження ПДФО склали 32,7 млрд грн. Плати за землю надійшло 6,8 млрд грн (12,6% від загальної суми), єдиного податку – 7,8 млрд грн (14,4%), акцизного податку – 3,6 млрд грн (6,6%), у тому числі акцизного податку з палива надійшло 2,3 млрд грн (4,2%), податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки – 1,2 млрд грн (2,1%).

  3.jpg

Рис. 3. Структура доходів загального фонду (без трансфертів) за рівнями місцевих бюджетів

Зважаючи на прийняті у 2020 році законодавчі акти, у 2021 році уже відсутня така категорія місцевих бюджетів, як об’єднані територіальні громади. Відповідно до Бюджетного кодексу, бюджети базового рівня репрезентують бюджети місцевого самоврядування, які включають у себе бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад.

Видатки місцевих бюджетів (загальний та спеціальний фонд з урахуванням міжбюджетних трансфертів)

Загальний обсяг видатків місцевих бюджетів у 2020 році склав 478,1 млрд грн, що на 88,2 млрд грн (-15,5%) менше від обсягу видатків, проведених у 2019 році. Із зазначеної суми видатки загального фонду у 2020 році склали 357,7 млрд грн, що на 84,9 млрд грн (-19,2%) менше 2019 року.

У структурі місцевих бюджетів найбільша частка припадає на оплату праці – 206,7 млрд грн, або 43,2%. Капітальних видатків проведено на суму 98,6 млрд грн, що становить 20,6% від усіх видатків (рис. 4).

  4.jpg

Рис. 4. Структура видатків місцевих бюджетів (загальний та спеціальний фонди)

У порівнянні з 2019 роком видатки на оплату праці зросли на 15,3%, водночас на енергоносії витрачено майже на 20% менше, незначне зниження зафіксовано по капітальних видатках – 98,8% від обсягів 2019 року.

У розрізі функціональної класифікації видатків, найбільший обсяг коштів протягом 2020 року було спрямовано на фінансування освіти – 199,4 млрд грн (табл. 3), що становить 41,7% від загальної суми видатків, проведених з місцевих бюджетів. У порівнянні з 2019 роком, видатки на освіту збільшилися на 12,3 млрд грн або на 6,6%. На охорону здоров’я було витрачено 50,9 млрд грн, що становить 10,6% від обсягу видатків місцевих бюджетів. Порівняно 2019 роком видатки на охорону здоров’я зменшилися на 38,9 млрд грн або на 43,3%. Зменшення видатків на охорону здоров’я пов’язане із продовженням реформи медицини і запровадженням фінансування вторинного рівня за рахунок коштів державного бюджету через Національну службу здоров’я. У 2020 році НСЗУ за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення проведено видатків на загальну суму 89,5 млрд грн.

За даними Рахункової палати України протягом 2020 року з місцевих бюджетів було витрачено 10,3 млрд грн на заходи, пов’язані з боротьбою з COVID-19, що становить 2,2% від загального обсягу видатків місцевих бюджетів.

Видатки на духовний та фізичний розвиток склали 21,9 млрд грн, що у структурі видатків становить 4,6% і є на 0,3 млрд грн або на 1,4% більше видатків, проведених у 2019 році. На видатки, пов’язані з економічною діяльністю, спрямовано 93,9 млрд грн, що на 14,7% більше видатків, проведених за 2019 рік. Видатки на житлово-комунальне господарство зменшилися на 6,7% і склали 32,1 млрд грн. Видатки на загальнодержавні функції, які включають видатки на утримання органів місцевого самоврядування, склали 41,0 млрд грн, що на 6,1 млрд грн або на 17,5% більше видатків за 2019 рік.

Таблиця 3. Видатки місцевих бюджетів за 2019-2020 роки за функціональною класифікацією

Видатки за функціональною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

2019 рік

2020 рік

2019 рік

2020 рік

2019 рік

2020 рік

Загальнодержавні функції

33,0

39,5

1,9

1,5

34,9

41,0

Громадський порядок, безпека та судова влада

1,1

1,5

0,2

0,3

1,3

1,8

Економічна діяльність

15,2

19,5

66,7

74,4

81,9

93,9

Охорона навколишнього природного середовища

0,1

0,1

3,3

2,3

3,4

2,4

Житлово-комунальне господарство

21,1

22,2

13,3

9,9

34,4

32,1

Охорона здоров'я

77,7

40,2

12,1

10,7

89,8

50,9

Духовний та фізичний розвиток

18,5

19,8

3,1

2,1

21,6

21,9

Освіта

167,3

183,1

19,8

16,3

187,1

199,4

Соціальний захист та соціальне забезпечення

100,5

21,5

2,7

2,5

103,2

24,0

Разом

434,5

347,4

123,1

120,0

557,6

467,4

Міжбюджетні трансферти

8,1

10,3

0,6

0,4

8,7

10,7

Усього

442,6

357,7

123,7

120,4

566,3

478,1

Із загального фонду бюджетів ОТГ проведено видатків на суму 72,6 млрд грн, у тому числі: на зарплату з нарахуваннями спрямовано 50,9 млрд грн (70,1% від всієї суми видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3,1 млрд грн (4,2%).

Обсяг капітальних видатків, проведених з бюджетів ОТГ, склав 12,9 млрд грн.

 Міжбюджетні трансферти

 Протягом 2020 року місцевими бюджетами отримано з державного бюджету трансфертів на загальну суму 160,2 млрд грн, зокрема:

 • базова дотація – 13,3 млрд грн (що становить 8,3% від обсягу усіх отриманих місцевими бюджетами трансфертів);
 • додаткова дотація на утримання закладів освіти та медицини – 7,9 млрд грн (4,9%);
 • освітня субвенція – 81,2 млрд грн (50,7%);
 • медична субвенція – 14,6 млрд грн (9,1%);
 • субвенція на підтримку окремих закладів охорони здоров’я – 3,5 млрд грн (2,2%);
 • субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1,7 млрд грн (1,1%);
 • субвенція на утримання доріг – 22,2 млрд грн (13,8%).

До державного бюджету з місцевих перераховано 8,8 млрд грн реверсної дотації.

Загалом, виконання місцевих бюджетів за 2020 рік корелюється із загальними тенденціями в економіці України: незначне номінальне зростання доходів, соціально орієнтовані статті видатків, забезпечення виконання основних соціальних зобов’язань держави; продовження секторальних реформ й у сфері адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування.

Прес-служба