Прес-центрНовиниПодписан договор в сфере инвестполитики...
Новини

23.01.2020, 09:55

Донеччина відзначила День Соборності України обласною патріотичною акцією «В єдності сила!».

Інші новини

22.01.2020, 09:20

З Днем Соборності України!

21.01.2020, 10:40

Фахівці виконавчого апарату Донецької обласної ради надають відповіді на актуальні питання посадових осіб місцевого самоврядування

17.01.2020, 14:45

Відбулися сесії міських рад

16.01.2020, 10:55

Моніторинг децентралізації: Донеччина на першому місці за кількістю людей, які проживають в ОТГ

Подписан договор в сфере инвестполитики

01 жовтня 2010 року, 12:00

Председатель Донецкого областного совета Андрей Шишацкий скрепил своей подписью договор о сотрудничестве в сфере инвестиционной и инновационной деятельности с Государственным агентством Украины по инвестиционному развитию.

Договор был заключен в ходе третьего международного инвестиционного Саммита. К договору присоединилась также Донецкая облгосадминистрация.

Приводим текст договора:

УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

Державне агентство України з інвестицій та розвитку (далі – Держінвестицій), в особі Голови ТАРАНА Олександра Володимировича, який діє на підставі Положення, та

Донецька обласна державна адміністрація (далі – Донецька ОДА), в особі Голови БЛИЗНЮКА Анатолія Михайловича, який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», та

Донецька обласна рада (далі – Донецька облрада), в особі Голови ШИШАЦЬКОГО Андрія Володимировича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», разом іменовані Сторони,

вважаючи, що їх співробітництво у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності має важливе державне значення; прагнучи забезпечити належні умови по залученню інвестицій, забезпеченню підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на підприємствах області, а також стимулюванню вітчизняного виробництва продукції, імпорт якої становить значну частку на ринку України, уклали цю Угоду про таке:

СТАТТЯ 1

Предметом цієї Угоди є співробітництво Сторін за визначеними пріоритетними напрямами з метою покращення у Донецькій області інвестиційної діяльності, у тому числі у реальному секторі економіки.

Співробітництво Сторін включає впровадження комплексу правових, організаційних, наукових та інших заходів, спрямованих на досягнення сталого розвитку Донецької області на основі поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів на загальнодержавному та регіональному рівнях, максимально ефективного використання потенціалу регіону в інтересах його жителів та держави в цілому.

СТАТТЯ 2

Пріоритетними напрямами співробітництва Сторін є:

- розроблення проекту та цільового плану інвестиційного розвитку Донецької області;

- розроблення та реалізація регіональних програм з питань інвестицій та розвитку;

- запровадження механізмів стимулювання підвищення вітчизняного потенціалу експорту продукції, що виробляється на підприємствах області, захисту прав та підтримки національного товаровиробника;

- визначення обсягу коштів необхідних для надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання, які реалізують у Донецькій області інноваційні та інвестиційні проекти, виробляють експортоорієнтовану або імпортозамінну продукцію;

- надання відповідно до законодавства державної підтримки в реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, які реалізуються в Донецькій області;

- створення умов для стимулювання реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у Донецькій області, а також підтримка таких проектів у реальному секторі економіки;

- розвиток венчурного та проектного інвестування у Донецькій області;

- проведення аналізу інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання та впливу інвестиційних процесів у Донецькій області на стан національної економіки, та підготовка за результатами цього відповідних пропозицій;

- підготовка пропозицій щодо створення інвестиційної інфраструктури в регіоні, яка активізує інвестування в реальний сектор економіки Донецької області, та забезпечення її розвитку;

- сприяння залученню інвестицій в реальний сектор економіки Донецької області, у тому числі для забезпечення збільшення обсягу експорту вітчизняних товарів і розвитку імпортозамінного виробництва;

- забезпечення на регіональному рівні удосконалення інформаційно-аналітичної, методичної, організаційної та іншої підтримки суб’єктів господарювання у сфері інвестиційної діяльності;

- сприяння розвитку системи інформаційного забезпечення суб'єктів інвестиційної діяльності у Донецькій області.

Викладені у цій статті пріоритетні напрями співробітництва Сторін не є вичерпними і їх перелік може бути розширено за згодою Сторін.

СТАТТЯ 3

З метою реалізації пріоритетних напрямів співробітництва Сторони забезпечують створення умов для активізації у Донецькій області інвестиційної діяльності шляхом організації і проведення спільних заходів, в тому числі конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок та інших заходів, спрямованих на вирішення питань, що становлять взаємний інтерес Сторін, а також оперативного обміну інформацією, удосконалення нормативно-правової бази у сфері інвестиційної діяльності.

СТАТТЯ 4

Співробітництво Сторін здійснюється на основі узгоджених планів і договорів, укладених Сторонами в установленому законодавством порядку.

СТАТТЯ 5

Сторони домовилися про можливості організації спільних робочих груп, комісій. До співробітництва можуть за згодою залучатися підприємства, установи та організації у порядку, визначеному законодавством.

СТАТТЯ 6

Сторони зобов’язуються дотримуватись режиму конфіденційності інформації, отриманої ними на виконання цієї Угоди, відповідно до законодавства.

СТАТТЯ 7

Питання відповідальності Сторін вирішуються у визначеному законодавством України порядку.

У випадку виникнення спорів з питань, передбачених цією Угодою або у зв’язку з нею, вони вирішуватимуться шляхом переговорів та в порядку, встановленому законодавством.

СТАТТЯ 8

Реалізація цієї Угоди не передбачає виникнення фінансових зобов’язань між Сторонами.

СТАТТЯ 9

Ця Угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами.

З дня набрання чинності цією Угодою втрачають чинність раніше укладені між Сторонами угоди аналогічні за предметом регулювання з цією Угодою.

Строк дії Угоди становить 5 (п’ять) років з моменту набрання нею чинності, якщо жодна зі Сторін не повідомляє іншу про необхідність припинення цієї Угоди або внесення змін до неї за 3 (три) місяці до закінчення її дії.

Зміни та додатки до цієї Угоди, а також договори, укладені на виконання цієї Угоди і в рамках її виконання, є її невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

Дану Угоду укладено, узгоджено і підписано у трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, для кожної зі Сторін.

Пресс-центр

Website Security Test