Прес-центрНовиниДепутати ознайомилися з виконанням Програми с...
Новини

02.05.2024, 11:20

Засідання ради управління людськими ресурсами при НАДС

Інші новини

30.04.2024, 09:30

Фестиваль Олега Скрипки "Країна Мрій"

11.04.2024, 06:40

Проводиться XVІІ Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків "МОЇ ПРАВА-2024"

06.04.2024, 07:15

Публічні консультації

26.03.2024, 14:15

Уряд ухвалив важливі зміни щодо виплат переселенцям

Депутати ознайомилися з виконанням Програми соціально-економічного розвитку області

29 серпня 2013 року, 14:00

IMG_6220.jpgД Депутати облради в ході пленарного засідання 23-ої сесії заслуховували доповідь в.о. директора департаменту економіки обласної державної адміністрації В.Переверзева про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Донецької області в 2013 році.

 

Довідка

про хід виконання в першому півріччі поточного року Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2013 рік

 

Реалізація у першому півріччі завдань і заходів Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2013 рік (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 28 лютого 2013 року № 6/19-469, дозволила пом’якшити соціальні та економічні наслідки скрутного стану в реальному секторі економіки, який склався через несприятливу ситуацію в світовій економіці та погіршення кон’юнктури на зовнішніх ринках збуту, та забезпечити вирішення соціальних проблем в регіоні.

Загальний обсяг промислового виробництва у порівнянних цінах проти І півріччя 2012 року зменшився на 10,0%, Програмою на рік передбачено зростання на 2,7%. 

Динаміка промислового виробництва 

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

 

Обсяги виробництва продукції зменшились по всіх основних видах діяльності, крім харчової промисловості (збільшення на 0,3%) та виробництва паперу і поліграфічній діяльності (на 14,4%). Найбільше зниження в легкій промисловості – на 26,5%,  машинобудуванні – на 22,7%, добуванні корисних копалин – на 17,5%, металургії – на 13,2%, виробництві коксу – на 11,3%, електроенергетиці – на 8,7%.

За січень-червень поточного року реалізовано промислової продукції у діючих цінах на 102,3 млрд.грн., що складає 44,4% до Програми на рік  і  на 12,9 млрд.грн., або на 11,2% менше, ніж за перше півріччя 2012 року. Частка продукції області у загальному  обсязі реалізованої продукції по Україні склала 18,7%.  Більше половини продукції відповідає міжнародним стандартам якості.

В металургійному комплексі за рахунок скорочення попиту на зовнішніх ринках та споживання на внутрішньому ринку обсяг виробництва продукції до січня – червня               2012 року зменшився на 13,2% (за Програмою на рік – зростання на 2,2%).

Скоротився випуск чавуну на 2,2%, сталі – на 11,7%, готового прокату чорних  металів – на 13,9%, труб – в 1,7 рази (завдання Програми виконано, відповідно, на 50,5%, 46,6%, 46,4% і 34,5%). Через проблеми з реалізацією продукції не працює доменна піч № 2 ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» (з 10.05.2012) та перебуває на консервації ПрАТ «Донецький електрометалургійний завод» (з листопада 2012 і термін продовжено до 01 вересня 2013 року).

Середньодобове  виробництво чавуну склало 34,7 тис.т, що на 1,7% менше, ніж у                першому півріччі минулого року.

Середньодобове виробництво чавуну, тис.т

 

Станом на 01 липня 2013 року на металургійних підприємствах області з 15-ти доменних печей працювало 14, з 4 мартенівських – 2, з 8 конвертерів – 8.  Прокатні стани підприємств працюють за наявністю замовлень.

За січень-березень поточного року в галузі отриманий від’ємний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування  у сумі 1,8 млрд.грн. збитків (за січень-березень 2012 року – 2,4 млрд.грн. збитків).

Підприємства металургійного комплексу області продовжують реконструкцію та модернізацію основних виробництв.

У ПАТ «Маріупольський металургій­ний комбінат ім.Ілліча» завершено пуско-налагоджувальні роботи на уста­новці вдування пиловугільного палива у горн доменних печей,  ПАТ «Донецький металопрокатний завод» – будівництво прокатного стану з виробництва мелючих куль.

У ПАТ «Металургій­ний комбінат «Азовсталь» продовжувалось будівницт­во турбоповітродувки № 3, ПрАТ «Донецьк­сталь» - металур­гій­ний завод» -  реконст­рук­­ція сталеплавильного вироб­ництва,  розширен­ня кисневої станції.

У ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» здійснювалось будівництво резервної турбоповітродувки,  реконст­рук­­ція шламонакопичувача.

На виконання заходів Програми підприємствами галузі витрачено 405,7 млн.грн., або 15,0% від передбаченого на рік.

Коксохімічними підприємствами області вироблено 4,7 млн.т коксу, що на 11,4% менше, ніж у першому півріччі 2012 року (за Програмою на рік – зростання на 1,6%). 

Підприємствами з виробництва коксу за січень-березень поточного року отриманий позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – 44,6 млн.грн. прибутку (за січень-березень 2012 року – 512,0  млн.грн. збитків).

У ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» продовжувалось будівництво комплексу коксової батареї № 4.

В машинобудівному комплексі обсяг виробництва зменшився на 22,7%                        (за Програмою на рік – зростання на 2,0%).

Скоротилось виробництво апаратури електричної низьковольтної в 3,1 рази, сталеплавильного обладнання – в 2,3 рази, пральних машин – в 1,7 рази, трансформаторів електричних – на 33,5%, вагонів вантажних – на 19,7%, плит кухонних газових  – на 18,0%, холодильників-морозильників  побутових – на 11,8%. Випуск конвеєрів для підземних робіт збільшився на 14,3%.

В цілому по галузі за січень-березень поточного року одержаний позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – 114,7 млн.грн. прибутку (у січні-березі 2012 року – 212,9 млн.грн. прибутку).

У ПАТ «Новокраматорський машзавод» здійснювалось будівництво термічної печі № 23, введено до експлуатації 5 металорізальних верстатів.

У ПАТ «Старокраматорський машзавод» виготовлено маніпулятор (кування) та ножиці металевого листа.

У ПАТ «Енергомашспецсталь» введено до експлуатації вертикальну установку нагріву сталерозливних ковшів.

На виконання заходів Програми підприємствами галузі витрачено 109,1 млн.грн. власних коштів, або 42,6% від передбаченого на рік.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяг виробництва зменшився на 0,9%                   (за Програмою на рік – зростання на 2,5%).

Скоротилось виробництво пластмас у первинних формах на 27,8%. Збільшився випуск мінеральних добрив на 1,6%.

Підприємствами галузі отриманий від’ємний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у сумі 565,3 млн.грн. збитків (за січень-березень 2012 року –      779,3 млн.грн. збитків).

У вугільній промисловості обсяг виробництва зменшився на 4,1% (за Програмою на рік –  зростання на 4,1%).

Видобуток вугілля скоротився на 6,5% і склав 18,6 млн.т, виробництво готового вугілля – на 3,9% (15,3 млн.т). Завдання Програми на рік виконано на  45,4%. 

Динаміка виробництва вугілля  готового, млн.т

 

Станом на 01 липня 2013 року кількість діючих очисних вибоїв на шахтах області становила 116 (торік – 117). З початку року в експлуатацію введено 23 очисних вибоїв                (на 6 більше, ніж у першому півріччі минулого року). Вибуло з роботи 27 вибоїв.

Економіка підприємств галузі залишається незбалансованою, витрати на виробництво вугільної продукції не покриваються надходженням коштів від її реалізації. За січень-травень собівартість 1 тонни вугільної продукції по вуглевидобувних підприємствах області, підпорядкованих Міненерговуглепрому України, склала 1226,0 грн. при ціні реалізації                 474,2 грн. (різниця – 751,8 грн.).

Фінансовий результат за січень-березень 2013 року від звичайної діяльності до оподаткування від’ємний – 763,3 млн.грн. збитків (у січні-березні 2012 року – 69,7 млн.грн. збитків).

За перше півріччя 2013 року на підприємства вугільної галузі з державного бюджету надійшло 4,4 млрд.грн. (на 1,4 млрд.грн. більше, ніж за відповідний період 2012 року), у тому числі держпідтримка на часткове покриття витрат на собівартість продукції –               4,0 млрд.грн. (на 1,4 млрд.грн. більше).

В стадії ліквідації знаходиться 39 гірничих підприємств (36 шахти і 1 збагачувальна фабрика).

На виконання заходів Програми підприємствами галузі витрачено 142,6 млн.грн., або 8,0% від передбаченого на рік.

В електроенергетиці обсяг виробництва та розподілення електроенергії                         у порівнянних цінах зменшився на 8,7% (за Програмою на рік – зростання на 5,0%).

Тепловими електростанціями і промстанціями вироблено електроенергії                           13,4 млрд.кВт.год., що на 8,9% менше, ніж за січень-червень 2012 року (44,8% до Програми).

Рівень розрахунків за спожиту електроенергію в цілому по області склав 89,2% (у січні - червні 2012 року – 90,9%). Низьким залишається рівень оплати підприємствами вугільної – 71,7%, металургійної – 98,2% галузей, КП «Компанія «Вода Донбасу» – 16,4%.

В цілому по галузі одержаний позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в сумі 411,7 млн.грн. прибутку (у січні-березні 2012 року – 192,1 млн.грн. прибутку).

На Старобешівській ТЕС ПАТ «Донбасенерго» проведено реконструкцію енергоблоку №13.

На виконання заходів Програми підприємствами галузі витрачено 196,1 млн.грн., або 7,2% від передбаченого на рік.

В легкій промисловості обсяг виробництва зменшився на 26,5% (за Програмою на рік – збільшення на 1,0%).

Спад обумовлений скороченням обсягів виробництва в акціонерних товариствах:   «Золоте Руно-Донецьк»,  взуттєва фабрика «Аспект», «Еластомер», «Шкіркон» та призупиненням роботи ПАТ ДВТП «Донбас».

Зменшилось виробництво тканин бавовняних на 18,5%, трикотажу спіднього – на 28,7%, суконь та сарафанів жіночих – в 2,8 рази, взуття – в 1,8 рази.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування по галузі за січень-березень поточного року від’ємний – 6,1 млн.грн. збитків (у січні-березні 2012 року –                   6,7 млн.грн. збитків).

На Донецькій залізниці обсяг відправлення вантажів порівняно з першим півріччям               2012 року зменшився на 8,3% і склав 64,8 млн.т (43,8% до завдання Програми на рік).            З території області відправлено 44,7 млн. т вантажів (на 9,4% менше).

Обсяг відправлення нафти і нафтопродуктів зменшився  в 11,6 рази, руди залізної і марганцевої  в 6,1 рази, лісових вантажів – в 2,0 рази, зерна і продуктів перемолу – на 34,4%, хімічних і мінеральних добрив на – 11,1%, цементу – на 10,6%, будівельних матеріалів – на 9,4%, коксу – на 6,7%, кам’яного вугілля – на 5,2%, чорних металів – на 2,1%. Збільшились обсяги відправлення брухту чорних металів – на 40,3%.

Залізницею відправлено 25,9 млн. пасажирів, що на 0,6% більше, ніж у січні-червні минулого року (з території області – 20,2 млн. чол., на 0,8%).

На виконання заходів Програми Донецькою залізницею витрачено 169,8 млн. грн. власних коштів, або 5,4% від передбаченого обсягу на рік.

Підприємствами автомобільного транспорту та суб’єктами підприємницької діяльності перевезено 232,8 млн. пасажирів, що менше на 6,0%, річне завдання Програми виконано на 45,2%. Обсяг перевезень вантажів автопідприємствами та фізичними особами, які здійснюють вантажоперевезення, зменшився на 7,1% і склав 17,4 млн. т (39,9% до завдання Програми).  

 

Авіаційним транспортом  перевезено 3,5 тис. пасажирів, що в 6,0 рази менше, ніж у першому півріччі 2012 року.

З КП «Міжнародний аеропорт Донецьк» відправлено 234,6 тис. осіб, що на 3,0% більше рівня відповідного періоду минулого року, прибуло – 238,0 тис. осіб (на 2,6%).

На оновлення та модернізацію основних засобів і підтримання інфраструктури аеропорту в робочому стані витрачено 6,0 млн. грн. власних коштів (28,7% від передбаченого обсягу на рік).

На морських причалах області обсяг перероблених вантажів збільшився на 2,8% і склав 6,8 млн.т. (45,3% до завдання Програми на рік). Переробка експортних вантажів збільшилась на 6,1%, вантажів внутрішнього сполучення – в 1,6 рази. Зменшилась переробка імпортних вантажів на 22,9%, транзитних – на 23,8%.

 Маріупольським державним морським торговельним портом оброблено                      6,5 млн. т вантажів, що менше на 6,3%, ніж у першому півріччі 2012 року. Оброблено 697 суден, що менше рівня минулого року на 1,8%, залізничних вагонів – 71,9 тис. (на 14,6% більше).

На заплановані Програмою заходи з будівництва та реконструкції об’єктів виробничого призначення, модернізації обладнання морським портом спрямовано              18,5 млн. грн. власних коштів (31,6% від передбаченого обсягу на рік).

Підприємствами  пошти та зв’язку надано послуг на суму 1001,5 млн.грн., в тому числі населенню – на 672,9 млн.грн. (67,2%). До рівня січня-травня 2012 року обсяг наданих послуг (у порівнянних цінах) збільшився на 4,5%.

Зросли доходи від послуг комп’ютерного зв’язку на 16,6%, телефонного міського –  на 14,6%, поштового зв’язку – на 5,1%,  мобільного – на 1,3%.

 У той же час доходи від надання послуг проводового мовлення  зменшилися на 14,0%, телефонного міжміського зв’язку – на 19,7%, передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку – на 11,5%, кур’єрської діяльності – на 6,1%.

В харчовій промисловості випуск продукції порівняно з першим півріччям 2012 року зріс на 0,3%.

Темпи росту (зниження) обсягів виробництва

продукції харчової промисловості у порівнянних цінах

(наростаючим підсумком з початку року у % до відповідного періоду попереднього року)

 

Зросло виробництво ковбасних виробів на 5,8% (завдання Програми на рік виконано на 47,6%), пива – на 12,3% (55,1%). Збільшився випуск печива солодкого і вафель на 7,5%, шоколаду та інших продуктів харчових готових з вмістом какао - на 3,7%.

Зменшилось виробництво молока обробленого рідкого на 7,9% (завдання Програми на рік виконано на 46,9%), хлібобулочних виробів – на 11,1% (44,2%), олії соняшникової нерафінованої – на 15,5% (37,6%). Скоротився випуск йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 17,6%, виробів кондитерських цукрових (у т.ч. шоколад білий), що не містять какао – на 10,9%, солі і хлориду натрію чистого – на 10,1%.

З метою збільшення випуску конкурентоспроможної продукції проведено реконструкцію та введено в дію нове обладнання у ПрАТ «Горлівський м’ясокомбінат»,  ВАТ «Лактіс» (Мар’їнський район), ТОВ «Константа Агро» (Костянтинівський район), ТОВ «НАК» (м.Костянтинівка), ПрАТ «Дзержинський хлібокомбінат», ТОВ «Микитівський хліб», ДП «Артемсіль».

У ТОВ «Сателліт» (м. Маріуполь) здійснена модернізація заводу по переробці насіння соняшника з впровадженням сучасної системи автоматизації виробничих процесів та удосконаленням системи охорони навколишнього природного середовища, проводяться пусконалагоджувальні роботи та підготовка об’єкту до введення в експлуатацію.

У ПрАТ «EFES Україна» (м. Донецьк)  впроваджено у виробництво новий бренд пива «Білий ведмідь».

Підприємствами сфери послуг за січень-червень 2013 року споживачам області  реалізовано послуг у діючих цінах на 9949,4 млн.грн., що складає 7,1% від обсягу реалізованих послуг по Україні (3 місце після м. Київ та Одеської області).

Динаміка обсягу реалізованих послуг, млн.грн.

 

Обсяг послуг, реалізованих населенню, склав 1820,3 млн.грн.

Найбільша питома вага в загальному обсязі реалізованих послуг припадала на послуги у сферах: транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 28,7%, операцій з нерухомим майном – 18,0%, адміністративного та допоміжного обслуговування – 15,1%, інформації та телекомунікації – 14,7%.

Загальне виробництво продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств до рівня першого півріччя 2012 року зросло на 10,7%.

Темп росту (зниження) валової продукції сільського господарства

в усіх категоріях господарств у постійних цінах 2010  року

(наростаючим підсумком з початку року у % до відповідного періоду попереднього року)

 

Проведено комплекс агротехнічних заходів по збереженню посівів та підвищенню врожайності. 

В області завершено збирання ранніх зернових культур, валовий збір склав                1851,9 тис.т, врожайність – 28,6 ц/га.

В тваринництві порівняно з відповідним періодом минулого року в усіх категоріях господарств реалізація на забій худоби та птиці зросла на 5,3% (завдання Програми на рік виконано на 45,1%). Виробництво молока зменшилось на 3,2% (46,4%),  яєць - на 20,2% (39,7%).

Виробництво продукції тваринництва, тис.т

 

Чисельність великої рогатої худоби порівняно з першим півріччям 2012 року скоротилась на 3,2% (у тому числі корів – на 2,6%), птиці – на 4,9%. Поголів’я свиней зросло на 7,9%.

Поголів'я худоби, тис.голів

 

З метою нарощування виробництва сільськогосподарської продукції впроваджувались заходи щодо подальшого розвитку великотоварних комплексів.

Продовжувалась реалізація інвестиційних проектів будівництва тваринницьких комплексів у ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» (Красноармійський район), ДП «Птахофабрика «Шахтарська Нова» ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (Шахтарський район).

У ТОВ «КроносДон» (Великоновосілківський район) продовжувалось будівництво сучасного молочного комплексу із застосуванням новітніх технологій (роботизація процесу доїння корів). Витрати на будівництво за січень-червень поточного року склали 54,4 млн.грн. власних коштів підприємства (50% загальної вартості).

У ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» (м. Зугрес) завершено будівництво та введено в експлуатацію 2 чергу (2,5 га) тепличного комплексу для вирощування томатів, витрати склали 41,2 млн.грн.

В фермерському господарстві «Оберіг» (Артемівський район) завершено будівництво та введено в експлуатацію пункт прийому та зберігання зерна для власних потреб – елеватор місткістю 9,2 тис.тонн.

Продовжувалась реалізація інвестиційного проекту щодо будівництва оптового ринку сільгосппродукції «Азовський» в  м. Маріуполь.

Для оновлення машинно-тракторного парку за перше півріччя придбано 379 одиниць сільськогосподарської техніки на суму 204 млн.грн.

Продовжувалася робота по реформуванню земельних відносин.

В області із загальної чисельності громадян, які набули право на земельну частку (пай), 98,8% одержали сертифікати. Виготовлено 230,6 тис. державних актів на право приватної власності на землю взамін сертифікатів, або 98,2%, видано – 97,4%.

Укладено 177 тис. договорів на оренду земельної частки (паю), що становить 75,4% від загальної кількості отриманих громадянами сертифікатів. Середній розмір орендної плати становить  454,75 грн. за 1 га, або 3% проіндексованої грошової вартості земельних ділянок.

Розроблено 11 проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь на території Артемівського (5 проектів), Красноармійського (2), Олександрівського (4)  районів.

Проведено нормативну грошову оцінку земель:  населених пунктів – 9 проектів, земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів - 3 проекти, в межах населеного пункту – 1 проект.

Проведено інвентаризацію земель несільськогосподарського призначення на території 9 районів та 13 міст  на площі 6,8 тис. га.

Впроваджено заходи щодо передачі земельних ділянок у власність громадян (розроблено 102 проекти землеустрою та 650 технічних документацій).

Поліпшено малопродуктивних земель на площі 24,3 га, рекультивовано порушених земель на площі 4,6 га.

На реалізацію заходів щодо розвитку земельних відносин було спрямовано                      11 млн.грн., або 12,7% до обсягу, передбаченого в Програмі.

Виставково-ярмаркова діяльність. З метою сприяння розвитку економіки області, презентації та просування на перспективні ринки зразків продукції місцевого виробництва, підвищення іміджу області у першому півріччі 2013 року відбулось 16 виставкових заходів (13 – в області, 1 – в Україні, 2 – за кордоном).

 Це - міжнародні виставка-ярмарок «Зелений тиждень» (Берлін, ФРН), «Ганновер Мессе 2013» (Ганновер, ФРН), туристична виставка «Україна – подорожі та туризм. UITT – 2013» (м.Київ), «Всеукраїнський будівельний форум» (м.Донецьк), виставки «Реклама. Поліграфія. Медіа» і «Книга – 2013» (м.Донецьк), «Енергофорум» (м.Донецьк).

З метою створення конкурентоспроможних виробництв за пріоритетними напрямами інноваційного розвитку області Програмою передбачено реалізацію 74 проектів.                        У першому півріччі поточного року профінансовано заходів на суму 176,6 млн.грн., що складає 58,0% до Програми, з них за рахунок коштів державного бюджету – 6,5 млн.грн. (15,1%).

Зовнішньоторговельний оборот товарами за січень-травень 2013  року порівняно з січнем-травнем попереднього року зменшився на 13,6%, у тому числі експорт –  на 17,4%, імпорт –  на 2,8%. Сальдо зовнішньоторговельного обороту позитивне – 3,1 млрд.дол.США (зменшення на 25,7%).

Динаміка  зовнішньоторговельного обороту товарами, млн.дол.США

 

Продукція підприємств і організацій області експортувалась до 121 країни світу, імпортні операції здійснювались з партнерами 90 країн.

Головним партнером області у зовнішньоекономічній діяльності залишається Російська Федерація, на яку припадає 31,0% загального обсягу зовнішньоторговельного обороту області.

Основними ринками збуту продукції області є країни СНД, Азії, Європи (відповідно 32,6%, 29,1% і 25,6% загального обсягу експорту). Зменшення експорту товарів відбулося до країн Азії на 32,4%, СНД  – на 15,1%, Європи – на 5,9%, Америки – на 1,7%.

З метою розвитку зовнішніх зв’язків області забезпечується співпраця в рамках угод про співробітництво з 15 регіонами 6 країн світу (Російська Федерація, Білорусь, Польща, Чехія, Бельгія, Туркменістан).

У першому півріччі облдержадміністрацією прийнято 11 іноземних делегацій з                 7 країн світу: Бельгії, Італії, Канади, Македонії, США, ФРН та Хорватії.

В області з офіційними візитами перебувало 4 Надзвичайних і Повноважних Послів іноземних країн в Україні: США, ФРН, Хорватії та Італії.

Продовжується реалізація угод про співробітництво з 11 регіонами України: Дніпропетровською, Волинською, Львівською, Кіровоградською, Полтавською, Херсонською, Івано-Франківською, Тернопільською, Запорізькою областями, містом Київ, Автономною Республікою Крим.

За звітний період підготовлено 4 візити делегації Донецької області за кордон, а саме: Чеська Республіка (м. Острова), Республіка Австрія (м. Відень), Велика Британія                         (м. Лондон), Королівство Бельгія (м. Брюссель).

Загальний обсяг продажу товарів порівняно з січнем – червнем 2013 року у діючих цінах зріс на 13,0 % і склав 40,3 млрд.грн. У розрахунку на душу населення реалізовано товарів на 9260 грн.

Динаміка продажу товарів населенню

 

 

Підприємствами роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (юридичними особами) реалізовано товарів народного споживання на суму 18,6 млрд.грн., що більше рівня відповідного періоду 2012 року у діючих цінах на 9,7%, у порівнянних - на 8,6%. У розрахунку на душу населення реалізовано товарів на 4288 грн.

В товарній структурі товарообороту роздрібної торгівлі питома вага товарів виробництва України складає: продовольчих – 86,1%, непродовольчих – 32,9% .

За перше півріччя поточного року мережу|сіть| підприємств торгівлі розширено на                  155 об’єктів, в тому числі за рахунок відкриття багатопрофільних торгівельних|торгові| комплексів з|із| новою сучасною архітектурою.

Суттєвим каналом реалізації споживчих товарів залишаються ринки, які забезпечують робочими місцями населення, що втратило роботу або займається виробництвом сільськогосподарської продукції. Оборот ринків  за перше півріччя склав 13264,2 млн.грн., або 32,9% від загального обсягу продажу товарів, що на 0,7 % більше, ніж у минулому році.

 З метою підтримки вітчизняного товаровиробника, насичення споживчого ринку товарами та стабілізації цінової ситуації з початку року в області за участю сільськогосподарських та переробних підприємств проведено 1454 продовольчих, сільськогосподарських і тематичних ярмарків, на яких реалізовано продукції на                         37,4 млн.грн.

Протягом першого півріччя 2013 року облдержадміністрацією відповідно до повноважень проводився аналіз цін на основні види продовольчих товарів масового попиту.

Споживчий ринок області достатньо насичений продовольчими товарами та конкурентоздатний.

Індекс споживчих цін за перше півріччя 2013 року (червень 2013 року до грудня                   2012 року) склав 100,6% (по Україні – 100,2%), в тому числі на продукти харчування – 100,1% (99,6%).

У січні–березні 2013 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4879,1 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 96,3% до обсягу капітальних інвестицій за січень–березень 2012 року.

Протягом I півріччя 2013 року введено в експлуатацію 61,49 км газових мереж  вартістю в обсязі 53,5 млн.грн., 3,3 км місцевих каналізаційних та водостічних мереж  (4,0 млн.грн.),             0,8 км місцевих водопровідних мереж (1,0 млн.грн.), 0,7 км місцевих теплових мереж                      (0,9 млн.грн.), установку (виробництва) для утилізації і переробки відходів виробництва                 (188,2 млн.грн.), 2 готелі з ресторанами   (3,2 млн.грн.),  площинну спортивну споруду потужністю 800 кв.м (0,02 млн.грн.), громадський парк для розваг та відпочинку потужністю 2,92 га (296,9 млн.грн.), дельфінарій потужністю 50 кв.м дзеркала води  (5,4 млн.грн.), музей Донецької залізниці потужністю 2,4 тис.кв.м загальної площі (27,1 млн.грн.),  будівлю Донецького училища олімпійського резерву ім. С. Бубки потужністю 5,6 тис.кв.м загальної площі (20,0 млн.грн.), школу потужністю 35 місць (1 млн.грн.), дошкільний навчальний заклад в потужністю 190 місць (0,8 млн.грн.), жіночу консультацію міської лікарні №9  потужністю             9 відвідувань  за зміну (2,0 млн.грн.), дитячу поліклініку в потужністю 40 відвідувань за зміну (0,04 млн.грн.), соціальний гуртожиток для молоді  з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  потужністю 1,0 тис. кв.м загальної площі (4,5 млн.грн.), фізкультурно-оздоровчий комплекс потужністю 15 місць (1,4 млн.грн.).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області, порівняно з початком 2013 року, збільшився на 65,2 млн.дол.США і станом на 01 липня 2013 року досяг                            3,2 млрд.дол.США (наростаючим підсумком з початку інвестування).

За січень–червень 2013 року будівельними підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2894,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–червні             2013 року порівняно з січнем–червнем 2012 року становить 65,6%.

Із загального обсягу робіт 57,8% виконано будівельними підприємствами м.Донецьк, 16,0% –  м.Маріуполь, 5,7% – м.Єнакієве, 3,3 % – м.Дружківка.

Забудовниками області за рахунок усіх джерел фінансування у першому півріччі                 2013 року введено в експлуатацію житлові будинки загальною площею 170,8 тис.кв.м, що становить 56,9% до Програми і на 12,7% більше, ніж за відповідний період 2012 року. Із загального обсягу 109,2 тис.кв.м (63,9%) складає житло індивідуальних забудовників.

Добудовано 7 житлових багатоквартирних будинків загальною площею 53 тис.кв.м у місті Донецьку.

Протягом першого півріччя 2013 року укладено 4 договори з громадянами за програмою будівництва (придбання) доступного житла за умови сплати державою 30% вартості житла. На добудову об’єктів незавершеного житлового будівництва спрямовано 2301,7 тис.грн., у тому числі кошти державної підтримки - 480 тис.грн., населення –1821,7 тис.грн.

Продовжується реалізація пілотного проекту будівництва доступного житла «Будуємо разом» у Старобешівському районі. На виконання робіт з будівництва I черги внутримайданчикових мереж та благоустрою території в смт Старобешеве з обласного бюджету виділено 59,7 тис.грн. (погашення кредиторської заборгованості попередніх років).

За програмою здешевленої іпотеки укладено та профінансовано 19 договорів за участю ПАТ «АБ«Укргазбанк», ПАТ «Ощадбанк» та ПАТ «Укрексімбанк» на суму                  4388 тис.грн., на компенсацію відсотків з державного бюджету виділено 453,2 тис.грн.

На придбання житла для інвалідів війни спрямовано 1,2 млн.грн. коштів з державного бюджету (з них 798 тис.грн. – погашення кредиторської заборгованості).

Надано 10 довгострокових молодіжних пільгових кредитів на суму                         3596,8 тис.грн., у т.ч. кошти бюджету м.Донецьк – 1683,8 тис.грн.; молодим сім’ям, які скористались кредитами комерційних банків, з державного бюджету компенсовано                 1209,3 тис.грн.

На довгострокове пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників за програмою «Власний дім» спрямовано 1423 тис.грн., у тому числі з державного бюджету -                       530 тис.грн., місцевих бюджетів  – 893 тис.грн. Мешканцям сільських районів надано                      51 пільговий кредит, реконструйовано і введено в експлуатацію 24 житлові будинки загальною площею 1546 кв.м, газифіковано 26 садиб.

Продовжується реалізація заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Донецької області на 2010-2014 роки.

У першому півріччі 2013 року створено 57 об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків, або 16,5% до Програми, загальна кількість ОСББ досягла 2761. На утримання ОСББ передано 13,3% загальної площі багатоквартирних будинків області. Продовжує роботу 31 служба єдиного замовника з експлуатації житлового фонду. В області працюють 83 недержавні підприємства з обслуговування 18,3 млн.кв.м житла, або майже 35,2% житлового фонду місцевих рад.

На капітальний ремонт житлових будинків та ліфтів у багатоповерховому житловому фонді місцевих рад спрямовано 51,8 млн.грн. коштів державного та місцевих бюджетів.

З початку року замінено понад 43 км водопровідно-каналізаційних мереж за рахунок коштів підприємств у сумі 6,9 млн.грн.

На благоустрій районних центрів та малих міст (включно з реконструкцією доріг) витрачено 30,1 млн.грн. коштів місцевих бюджетів.

Протягом першого півріччя на виконання проектів з ремонту, реконструкції та відновлення зовнішнього освітлення вулиць із застосуванням енергозберігаючих технологій з місцевих бюджетів спрямовано понад 3 млн.грн., у т.ч. капітальний ремонт – 1,8 млн.грн. (потужність світлотехнічного устаткування знизилася на 56,8%), поточний ремонт -                   0,8 млн.грн.; відновлення мереж зовнішнього освітлення – 0,3 млн.грн.

Рівень облаштування багатоквартирних житлових будинків приладами обліку і споживання холодної води складає 31,5%, приладами теплової енергії – 32,1%.

Для фінансової підтримки комунальних підприємств «Компанія «Вода Донбасу» та ОКП «Донецьктеплокомуненерго» з обласного бюджету спрямовано 44,4 млн.грн.

Рівень оплати населення житлово-комунальних послуг з початку року підвищився з 84,9% у січні до 101,1% у червні поточного року. Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги зменшилась на 35,3 млн.грн., або на 1,7% і склала 2075,4 млн.грн.           У січні-червні поточного року сплачено 23,9 млн.грн. за договорами реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Підприємствами галузі за перше півріччя отриманий від’ємний фінансовий результат до оподаткування в сумі 227,1 млн.грн.

Станом на 01 липня 2013 року кредиторська заборгованість в 1,7 рази перевищує дебіторську і становить 2785,9 млн.грн., з початку року вона збільшилась на 833,4 млн.грн., або в  1,4 рази. Дебіторська заборгованість з початку року зменшилась на 4,1 млн.грн., або на 0,2%, і становить 1645,4 млн.грн.

Продовжувалась реалізація природоохоронних заходів, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки, відновлення біосфери та її локальних екосистем, відтворення та підтримку у належному стані природних ресурсів області.

В містах і районах проводилась модернізація та заміна морально і фізично застарілого обладнання та споруд з метою скорочення обсягів шкідливих речовин, що потрапляють у довкілля, реконструкція та будівництво споруд каналізаційного господарства, розчищення та благоустрій водних об’єктів, робота з утримання природно-заповідного фонду, створення нових зелених насаджень, впровадження ґрунтозахисної системи землеробства тощо.

На фінансування природоохоронних заходів спрямовано 192,9 млн.грн., або 16,8% до обсягів, передбачених Програмою, з них основна частина - це кошти підприємств                     (155,8 млн.грн.).

До бюджетів усіх рівнів  за перше півріччя 2013 року надійшло податків, зборів та інших обов’язкових платежів у сумі 13408,3 млн.грн., що на 1,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року, в тому числі до державного бюджету – 8115,1 млн.грн. (на 5,8% менше).

У структурі податкових надходжень найбільшу частку складають надходження від податку на доходи фізичних осіб – 29,5%, податку на додану вартість – 28,5% та податку на прибуток підприємств – 26,0%.

Динаміка збору податків, зборів та інших обов’язкових                                                                 платежів до бюджетів усіх рівнів, млн.грн.

 

Порівняно з першим півріччям 2012 року надходження податку на доходи фізичних осіб у першому  півріччі 2013 року збільшились на 4,1% (на 154,8 млн.грн.), податку на прибуток підприємств - на 4,6% (на 153,1 млн.грн.), по платі за землю – на 5,2%                                                (на  30,8 млн.грн.), по акцизному податку – на 77,6 % (на 107,7 млн.грн.).  Рівень надходжень з податку на додану вартість знизився  на 18,1% (на 841,2 млн.грн.).

З державного бюджету відшкодовано податку на додану вартість у сумі                     8707,5 млн.грн., що на 17,7% більше, ніж за перше півріччя 2012 року. Залишок невідшкодованого податку на  розрахунковий рахунок платників складає 1421,2 млн.грн.

Податковий борг до бюджетів  усіх рівнів у порівнянні з початку року збільшився на 136,5 млн.грн., або на 12,7%  і   на 01 липня 2013 року становить 1209,4 млн.грн.

До місцевих бюджетів з урахуванням міжбюджетних трансфертів  надійшло                9286,8 млн.грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що на 3,6% більше, ніж за січень-червень 2012 року, та складає 44,3% до уточнених річних призначень.

Динаміка доходів бюджету області, млн.грн.

 

 

Надходження власних та закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів області склали 4923,9 млн.грн., або 45,2% до затверджених планових показників і на 4,7% більше, ніж у першому півріччі 2012 року.

Основним джерелом доходів області залишаються надходження податку з доходів фізичних осіб, які в обсязі власних та закріплених доходів загального фонду бюджету області склали 80,4%. Надходження цього податку склали 3957,5 млн.грн., або 44,2% до затверджених планів і на 4,1% більше рівня показника за аналогічний період минулого року.

Виконання доходної частини спеціального фонду бюджету області без урахування  трансфертів з державного бюджету склало 828,1 млн.грн., або 65,9% до затверджених планів на 2013 рік.

Видаткова частина зведеного бюджету області з урахуванням трансфертів виконана в сумі 9658,9 млн.грн., або на 44,8% до уточнених річних призначень.

Основну частину видатків загального фонду місцевих бюджетів без урахування видатків за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету (майже 90%) спрямовано на утримання бюджетних установ соціально - культурної сфери.

Для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги органами місцевого самоврядування  за січень-червень 2013 року за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку залучалися позики  на покриття тимчасових касових розривів у сумі 2036,5 млн.грн., заборгованість по яких станом на 01 липня 2013 року склала 408,0 млн.грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств і організацій області за січень-березень 2013 року склав 2710,2 млн.грн. збитків (проти              1271,2 млн.грн. збитків у відповідному періоді минулого року). Прибуток прибуткових підприємств зменшився на 44,1% і склав 3604,4 млн.грн.

 

 

Динаміка фінансових  результатів діяльності підприємств області, млрд.грн.*

 

*  -  дані наведенобез урахування результатів діяльності бюджетних установ і без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

 

Збитки збиткових підприємств зменшились на 18,2% і склали 6314,6 млн.грн. Питома вага збиткових підприємств у загальній їх кількості збільшилась на 3,9 проц.  пункти. Основна частка збитків зосереджена в промисловості – 69,2%, на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 10,1%,  в будівництві – 8,6%, інформації та телекомунікації – 3,1%.

Банківська система області станом на 01.07.2013 налічувала 10 банків-юридичних осіб, 13 філій банків, 1134 відділення банків, 508 відділень банків інших областей. Регулятивний капітал банків – юридичних осіб регіону з початку року збільшився на 3,7%, балансовий – зменшився на 10,9%. Депозити на рахунках суб’єктів господарювання і фізичних осіб збільшились на 6,9% і склали 58,1 млрд.грн.

Вимоги за наданими кредитами зменшились на 1,5% і станом на 01.07.2013 склали                 52,1 млрд.грн., у тому числі суб’єктам господарювання – 38,8 млрд.грн. Середньозважена процентна ставка за кредитами в національній валюті у червні 2013 року становила 18,9%, що на 1,5  в.п.  більше грудня 2012 року.

Динаміка кредитних ресурсів, вкладів населення

та процентних ставок банків та банківських установ області, млрд. грн.

 

Найбільшу кредитну підтримку (від загального обсягу кредитів, наданих суб’єктам господарювання) надано підприємствам, зайнятим в оптовій та роздрібній торгівлі – 30,9%, металургії та виробництві готових металевих виробів – 11,5%, виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 6,5%, будівництві – 9,2%.

Протягом року обсяги кредитування фізичних осіб збільшились на 0,1% і склали           13,3 млрд.грн.

Обсяг довгострокових кредитів зменшився з 32,4 млрд. грн. на початок 2013 року            до 31,3 млрд.грн.  станом на 01 липня 2013 року, фізичним особам – з 10,2 млрд.грн. до 10,1 млрд.грн.

Подальшого розвитку набула система електронних розрахунків з використанням платіжних карток. Обсяги безготівкових операцій у першому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшились  в 2,9 рази і досягли 1946,0 млн.грн.

За підсумками першого півріччя 2013 року наявні доходи населення очікуються в обсязі 57,4 млрд.грн., що на 5,9% вище рівня відповідного періоду 2012 року. У розрахунку на душу населення наявний доход складе 2189 грн./міс за розрахунковими даними .

Динаміка прожиткового мінімуму і наявних

доходів населення, грн. (на 1 особу на міс.)

 

Середньомісячна заробітна плата працівників становила 3656 грн., що на 8,0% більше, ніж за січень-червень 2012 року. У червні 2013 року порівняно з червнем 2012 року середня зарплата зросла на 6,9% і склала 3803 грн., що в 3,3 рази перевищує розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, законодавчо встановлені з 01 січня 2013 року (1147 грн.).

Розмір реальної заробітної плати (з урахуванням інфляції та сплачених податків)                порівняно з січнем-червнем 2012 року збільшився на 7,3%.

Динаміка середньомісячної заробітної плати

одного штатного робітника, грн.

 

За січень – червень 2013 року найбільш оплачувані в області працівники фінансових установ (5370 грн.), підприємств з добування вугілля (5302 грн.), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (4320 грн.), металургії (4441 грн.).

Найменший розмір заробітної плати на підприємствах легкої промисловості                         (2003 грн.), в установах охорони здоров`я та соціальної допомоги (2372 грн.), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (2674 грн.), сільському господарстві (2532 грн.).

Заборгованість з виплати заробітної плати в цілому по області станом на 01 липня 2013 року склала 159,0 млн.грн., або 16,1% усіх боргів в Україні. Порівняно з сумою на початок року вона зменшилась на 14,0 млн.грн., або на 8,1%.

 

 

 

Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати, млн.грн.

 

На економічно активних підприємствах сума невиплаченої заробітної плати склала 51,7 млн.грн., або 32,5% від загальної суми боргу (зменшення до початку року на                      27,8 млн.грн., або на 35,0%), на підприємствах-банкрутах – 96,5 млн.грн., або 69,7% (збільшення на 15,1 млн.грн., або на 18,5%), на підприємствах, які припинили свою діяльність – 10,8 млн.грн., або 6,8% (зменшення на 1,2 млн.грн., або на 10,2%).

На підприємствах вугільної галузі заборгованість станом на 01 липня 2013 року склала 9,9 млн.грн., або 6,2% від загальної суми по області. Порівняно з сумою на початок року вона зменшилась на 14,4 млн.грн., або на 59,4%. По економічно активних підприємствах заборгованість складає 0,2 млн.грн., зменшення до початку року на                      9,5 млн.грн.

Зростання боргів з виплати зарплати відбулось у 6 містах і 4 районах області:                     в містах Донецьк (на 16,3 млн.грн., або на 29,6%), Докучаєвськ (на 0,4 млн.грн., або на 90,1%), Дзержинськ (на 0,1 млн.грн.), Кіровське (на 0,3 млн.грн., або на 94,3%), Костянтинівка (на 1,3 млн.грн., або 11,5%), Краматорськ (на 0,1 млн.грн., або на 5,4%), в Олександрівському (на 0,1 млн.грн.), Ясинуватському (на 0,8 млн.грн., або в 97,3%), Великоновосілківському (на 0,1 млн.грн.), Слов’янському (на 0,2 млн.грн., або в 4,9%) районах.

Відсутня заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах міст Вугледар, Добропілля, Дружківка, Селидове, Жданівка, Ясинувата, Амвросіївського, Волноваського, Володарського, Добропільського, Красноармійського, Мар’їнського, Першотравневого, Старобешівського, Шахтарського районів.

З метою погашення заборгованості з виплати заробітної плати скоординовано дії органів виконавчої влади, правоохоронних і контролюючих органів.

В першому півріччі 2013 року місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проведено 846 перевірок підприємств з питань контролю за своєчасною та не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці. Відносно 26 керівників підприємств матеріали передано до правоохоронних органів.

Процесу погашення боргів з оплати праці сприяє робота обласної та місцевих комісій з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Протягом січня – червня 2013 року проведено 985 засідань обласних та місцевих комісій, на яких заслухані керівники 5263 підприємств-боржників (в тому числі повторно) усіх форм власності.

Проводиться комплексна цілеспрямована робота щодо легалізації заробітної плати, запровадження підприємствами усіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці. В містах і районах області працюють робочі групи по легалізації трудових відносин.

 

Розподіл працівників за розмірами заробітної плати

(у % до загальної чисельності працівників)

 

грн.

 

грн.

 

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу - 1060,0 тис. чол.

 

До бюджету Пенсійного фонду України в Донецькій області надходження власних доходів склали 9818,4 млн.грн., або 104,0% до планового показника.  Порівняно з першим півріччям 2012 року власні доходи зросли на 805,9 млн.грн., або на 8,9%.

Забезпеченість загальної потреби на виплату пенсії власними коштами складає 65,6% проти 66,4% у першому півріччі 2012 року.

Середній розмір пенсії збільшився з 1724,40 грн. (з січня 2013 року) до 1740,13 грн. (з липня 2013 року).

Динаміка середньомісячного розміру пенсій, грн.

 

 

Заборгованості Пенсійного фонду перед пенсіонерами немає. Виплата пенсій здійснюється відповідно до графіків без затримок.

Розподіл пенсіонерів за розмірами пенсій

(у % до загальної чисельності пенсіонерів)

 

грн.

 

Кількість пенсіонерів усіх категорій станом на 01.07.2013 – 1362,6 тис. чол.

 

 

            Заборгованість до бюджету Пенсійного фонду станом на 01 липня 2013 року склала                  3247,9 млн.грн., в тому числі борг по страхових внесках, пені та штрафних санкціях –              169,5 млн.грн., по єдиному соціальному внеску – 434,7 млн.грн.

            Основні зусилля в реалізації заходів  по підвищенню  життєвого рівня найбільш вразливих верств населення направлені на здійснення адресної допомоги та забезпечення матеріальної підтримки малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, дітей - інвалідів,                           дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Державну соціальну допомогу отримували згідно із законами України: «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» – 258,9 тис. сімей на суму 1149,5 млн.грн., «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» – 9,7 тис. сімей на суму 83,1 млн.грн., «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» – 32,6 тис. чол. на суму 220,0 млн.грн.

Державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною» надано батькам-вихователям                  і прийомним батькам на суму 13,7 млн.грн, кількість одержувачів – 362 чол.

Протягом січня-червня  2013 року в області створено 35,6 тис. нових робочих місць, ліквідовано 26,4 тис. (за перше півріччя 2012 року, відповідно, 51,0 тис. і  31,0 тис. робочих місць). Завдання на рік  по створенню нових робочих місць виконано на 52,5%.  

Станом на 01 липня 2013 року кількість вільних робочих місць, вакантних посад, зареєстрованих в службі зайнятості, склала 4,5 тис., що на 1,1 тис.од.  більше, ніж на початок 2013 року.

На кінець червня 2013 року на кожне вільне робоче місце претендувало 8 осіб проти  9 осіб на початок року.

Ситуація на зареєстрованому ринку праці

 

Чисельність безробітних порівняно з початком року збільшилась на 18,1% і станом на 01 липня 2013 року склала 34,0 тис.чол., з них отримували допомогу по безробіттю –        26,0 тис. осіб, проходили професійне навчання – 1,2 тис. осіб.

У галузі охорони здоров'я забезпечується реалізація пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я. В березні 2013 року затверджено регіональний План-графік реалізації у Донецькій області пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я на 2013 рік.

На засіданні регіонального комітету з економічних реформ при облдержадміністрації затверджено план розвитку служби екстреної медичної допомоги Донецької області                    на 2013 рік та план-схему створення госпітальних округів Донецької області.

З метою подальшого удосконалення первинної медико-санітарної допомоги відкрито 2 нові амбулаторії Сніжнянського міського та Добропільського районного центрів первинної медико-санітарної допомоги. Проведено капітальний ремонт міської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини Краснолиманського центру первинної медико-санітарної допомоги.

З травня поточного року 28 станцій швидкої медичної допомоги були ліквідовані, як самостійні заклади та об’єднані з центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, як структурні підрозділи.

Рішеннями обласної ради від 04 квітня 2013 року  №6/20-498 та 04 липня 2013 року  № 6/22-548 прийнято до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходяться в управлінні обласної ради відповідно цілісний майновий комплекс КМУ «Міська клінічна лікарня № 3  м. Макіївка»  та цілісний майновий комплекс КЗ «Пологовий будинок № 1»,  м. Маріуполь. 

Продовжується робота позалікарняних форм обслуговування населення: денних стаціонарів, стаціонарів вдома, відділень хірургії 1 дня. Протягом першого півріччя 2013 року кількість ліжок денних стаціонарів збільшено на 43 одиниці та складає 7880 одиниць, забезпеченість на 10 тис. населення – 17,9  (І півріччя 2012 року – 17,7).

Укомплектованість лікарських посад доведена до 73,7% (І півріччя минулого року-74,6%), молодшими медичними спеціалістами – до 85,6% (І півріччя 2012 року – 86,0%).

Показник забезпеченості лікарями знизився до 34,1 на 10 тис. населення, тоді як за          І півріччя минулого року цей показник складав 34,7.

Проводиться робота з формування електронного реєстру пацієнтів шляхом внесення їх персональних даних з прикріпленням їх до конкретного лікаря. Станом на 01 липня                2013 року по області внесено дані на 2,9 млн. пацієнтів, що складає 68,9% від загальної чисельності населення області. В 305 амбулаторіях встановлена локальна мережа та                   263 амбулаторії підключені до мережі Інтернет.

В І півріччі поточного  року у порівнянні з відповідним періодом  минулого року відмічено зниження рівня поширеності захворювань на 4,3% (до 9309,2 на 10 тис. населення). Показник захворюваності на гострий інфаркт міокарда зменшився з 7,2 випадків до 7,0 випадків на 10 тис. населення.

Для поліпшення перинатальної допомоги в області здійснюється проект «Нове життя». На базі Донецького регіонального центру охорони материнства і дитинства був відкритий обласний перинатальний центр ІІІ рівня. В липні 2013 року відкрито перинатальний центр в м. Макіївка.

Рівень малюкової смертності знижено на 6,0% і складає 11,8 проміле.

Розширено доступ населення до добровільного консультування і тестування на ВІЛ – інфекцію. Проведено 147,0 тис. тестувань, виявлено 20,4 тис.випадків ВІЛ – інфекції. Показник інфікованості за І півріччя 2013 року складає 1,63%.

Здійснено ряд заходів з підвищення ефективності профілактики злоякісних новоутворень, забезпечення доступності медичної допомоги онкологічним хворим, зниження рівня смертності. Питома вага виявляємості новоутворень при профоглядах склала 37,1%            (І півріччя 2012 року – 34,4%).

Покращено матеріально-технічну базу лікувально-профілактичних закладів:  виконано капітальний ремонт  харчового блоку та спільного корпусу Мар’їнського обласного госпіталю для ветеранів війни, введено в дію будівлю амбулаторії                                   на 80 відвідувань за зміну в м. Донецьк, придбано медичне устаткування, оргтехніка для лікувальних закладів області на суму 7,9 млн.грн. та 3 автомобілі на суму майже 0,2 млн.грн.

У сфері освіти в поточному році підвищили кваліфікацію 4,9 тис. педагогічних працівників.

Проведено обласні конкурси «Вчитель року» та «Кращий працівник року». Впроваджена універсальна система підвищення кваліфікації, яка об’єднує традиційні та інноваційні форми організації навчання.

На стипендіальне забезпечення обдарованих учнів, студентів та аспірантів з обласного бюджету спрямовано 610,0 тис.грн.

Дошкільну освіту здобувають 137,4 тис. дітей.  Охоплення дітей віком з 3 до 6 років ДНЗ складає 85,3%, усіма формами дошкільної освіти – 93,4 %  (по Україні – 84,4 %). Мережа дошкільних навчальних закладів області становить 1158 закладів.

З метою забезпечення якісною дошкільною освітою з початку  року відкрито                 понад 200 додаткових місць у дошкільних закладах (всього за рік планується 2510 місць).

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів становить 1126 одиниць. Здобувають загальну середню освіту  337,3 тис. учнів.

На виконання програми «Шкільний автобус» відділам освіти Великоновосілківської, Волноваської, Володарської, Мар`їнської, Слов`янської, Олександрівської та Старобешівської  райдержадміністрацій виділена субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам у розмірі 2,7 млн.грн. на придбання шкільних автобусів. Відділами освіти здійснено тендерні процедури по закупівлі шкільних автобусів.

Мережа професійно-технічних навчальних закладів становить 111 одиниць державної форми власності. Загальний контингент учнів професійно-технічних навчальних закладів становить майже 39 тис. осіб. Підготовка кваліфікованих робітничих кадрів здійснюється за 217 професіями і спеціальностями.

Мережа вищих навчальних закладів області представлена 82 одиницями І-ІІ рівнів акредитації та 33 одиницями ІІІ-IV рівнів акредитації. У 2012-2013 навчальному році контингент студентів складає 153,3 тис. студентів.

У сфері підтримки сім’ї, дітей та молоді проводиться робота по залученню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання. В області створені та діють 315 прийомних сімей, в яких виховується 501 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, 44 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 2777 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В регіоні мешкає 1895,5 тис. сімей, з них 660,5 тис. сімей з дітьми до 18 років,               16,4 тис. сімей – багатодітні, 5,3 тис. сімей – молоді багатодітні сім’ї. Кількість сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах та охоплено соціальним супроводом, –                 12,3 тис. сімей, в них перебуває 23,5 тис. дітей.

Культура, туризм. Проведено міжнародні фестивалі музичного мистецтва «Прокоф’євська весна»,  «Джаз-форум», «Піано-форум», дитячих балетних вистав              «ГРАН-ПА», відкритий конкурс молодих піаністів на батьківщині С.С. Прокоф’єва, міжрегіональний музичний фестиваль «Живи та пам’ятай», відкритий фестиваль-конкурс сучасного музичного мистецтва «Donbas Modern Music Art» та інші.

З обласного бюджету на проведення заходів щодо вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав спрямовано                       735,7 тис.грн.

Театрально-концертними установами показано 1868 вистав, які відвідали майже                 665 тис. осіб.

На фінансову підтримку КП «Донецьккіновідеопрокат» з обласного бюджету виділено 966,0 тис.грн., для поповнення бібліотечних фондів – 440,8 тис.грн.

З обласного бюджету на ремонт покрівлі учбово-репетиційної бази Заслуженого академічного ансамблю пісні та танцю України «Донбас» виділено 299,0 тис.грн.,                      на капітальний ремонт пам’ятника Артему та корпусу № 20 Державного історико-архітектурного заповідника м. Святогірськ – 14,7 тис.грн.

Продовжується  робота щодо паспортизації та технічного обстеження обласних будівель і споруд комунальної власності, на що за рахунок коштів обласного бюджету профінансовано 65 тис.грн.

До занять фізичною культурою і спортом залучено 741,9 тис. осіб (17% населення області).

Частка дітей і підлітків, які займаються у дитячо-юнацьких спортивних школах, станом  на 01 липня 2013 року становить 52,3 тис.дітей, або 16,2% учнів загальноосвітніх шкіл.

Чисельність інвалідів різних нозологій, які залучені до занять спортивною                            та реабілітаційно-оздоровчою роботою, станом на 01 липня 2013 року склала   14,4 тис. осіб, або 7% загальної чисельності.

Протягом першого півріччя поточного року проведено спортивні заходи міжнародного рівня – чемпіонати світу з хокею з шайбою; суперфінал Континентального Кубку з хокею,  міжнародні турніри з боксу серед молоді, з легкої атлетики  «Зірки жердини 2013», з греко-римської боротьби «Кубок Азовмаша»; VIII Відкритий турнір з плавання серед спортсменів з вадами зору, слуху та ураженням опорно-рухового апарату.

В рамках соціальних ініціатив Президента України Януковича В.Ф. та Тижня спорту в Україні 17-23 червня 2013 року проведено низку спортивно-масових заходів з широким висвітленням у засобах масової інформації. В червні 2013 року в м. Донецьк проведено Олімпійський день, присвячений І Російським Олімпійським Іграм у Києві, із залученням спортивної громадськості та широких верств населення в кількості 3,2 тис. осіб.

В рамках підготовки до чемпіонату світу з легкої атлетики 2013 року серед юнаків проведено реконструкцію спортивного комплексу «Кіровець, КП «РСК «Олімпійський».

До складу збірних команд України від Донецької області входить 513 спортсменів з 29 олімпійських видів спорту, 462 спортсмени з неолімпійських видів спорту, а також                93 спортсмена-інваліда.

Триває будівництво майданчиків зі штучним покриттям у м. Красний Лиман та Артемівському районі, льодових споруд у мм. Дружківка, Краматорськ; реконструкція палацу спорту «Олімп» з 50-ти метровим плавальним басейном у м.Димитров.

Відкрито спортивний зал вільної боротьби в с. Новгородське, спортивний майданчик в м. Слов’янськ, спортивні майданчики зі штучним покриттям у Красноармійському, Новоазовському та Старобешівському районах тощо.

В травні 2013 року в Донецькому обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку «Донеччина спортивна».

Триває підготовка до проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу. Проведено презентацію проекту будівництва сучасного спортивного комплексу «Кальміус Арена» в м.Донецьк.

У сфері малого підприємництва станом на початок 2013 року в області діяло майже 26,2 тис. малих підприємств, або 60 одиниць на 10 тис. осіб наявного населення (61 од. –        у 2011 році).

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців у І кварталі 2013 року в порівнянні з  аналогічним періодом 2012 року зменшилась на 2% і склала 164,3 тис. осіб,         у них за наймом працювало майже 60 тис. осіб, що на 3,7% менше, ніж у аналогічному періоді 2012 року.

Надходження до бюджетів всіх рівнів від діяльності суб'єктів малого підприємництва у І кварталі 2013 року склали 1,4 млрд.грн., що на 27,1% більше, ніж у аналогічному періоді 2012 року.

В поточному році на реалізацію заходів Регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва  в Донецькій області на 2013-2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 04 квітня 2013  року № 6/20-489, з обласного бюджету виділено 213,5 тис.грн., в тому числі 21,1 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік.

За ці кошти, зокрема, буде забезпечено надання ділових послуг через Call-центр для малого та середнього підприємництва; проведення освітніх заходів, в тому числі з елементами дистанційного навчання, для підвищення кваліфікації суб’єктів малого і середнього бізнесу, початківців, молоді, соціально незахищених верств населення; надання інформаційної підтримки  суб’єктам малого та середнього підприємництва з використанням ІТ-технологій та друкованих видань.

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття одноразово допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 427 осіб на загальну суму понад 6,0 млн.грн.

Станом на 01 липня 2013 року для потреб підприємницької діяльності передано в оренду 1,5 тис. вільних приміщень комунальної власності територіальних громад загальною площею більше 142,1 тис.кв.м. З початку року продано 132 приміщення (13,6 тис.кв.м).

Ресурсним центром Регіонального фонду підтримки підприємців спільно з Донецькою обласною громадською організацією «Взаємодія», міськими відділеннями фонду,  виконкомами міських рад та райдержадміністраціями, громадськими об’єднаннями підприємців проведено 24 навчальних заходи у 8 містах із залученням 7 районів області, у яких прийняли участь більше 500 осіб (суб’єкти підприємницької діяльності, безробітні, молодь, жінки).

При Ресурсному центрі РФПП працює «гаряча лінія підтримки підприємців», до якої протягом першого півріччя 2013 року звернулися та отримали інформаційну, консультативну, юридичну допомогу 250 підприємців. Крім того, на базі комунального підприємства «Донецький обласний координаційний центр підтримки підприємництва» функціонує Єдине інформаційне вікно – «Обласна гаряча лінія» та Обласний інформаційно-консультаційний бізнес-портал. Протягом першого півріччя 2013 року до «Обласної гарячої лінії» звернулось  більше 150 осіб.

Донецьким національним університетом реалізується державна програма перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива». На теперішній час проходить навчання група підприємців у кількості 34 осіб. Протягом звітного періоду два учасника програми пройшли стажування у Німеччині. У травні 2013 року Донецькою Регіональною робочою групою 12 менеджерів з підприємств області були направлені для проходження конкурсного  відбору на стажування в Німеччині, 6 з них пройшли конкурсний відбір та будуть направлені на стажування у 2014 році.

У містах і районах області проводяться засідання місцевих галузевих рад та координаційних рад з питань розвитку підприємництва.     

Протягом звітного періоду проведено три засідання регіональної ради підприємців в Донецькій області, в тому числі одне розширене виїзне засідання у м. Горлівка.

У січні-червні поточного року до 45 дозвільних центрів області звернулося майже 22,9 тис. суб’єктів підприємництва, яким видано 13,2 тис. документів дозвільного характеру, зареєстровано майже 4,9 тис. декларацій, надано 27,5 тис. консультацій.

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснювалось згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 15 березня 2013 року № 119                         «Про організаційне та інформаційне забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2013 рік».

Структурні підрозділи облдержадміністрації забезпечували постійний контроль за реалізацією розділів Програми. Забезпечено реалізацію програм економічного і соціального розвитку міст і районів області.

Протягом звітного періоду в області працював регіональний комітет з економічних реформ при облдержадміністрації, в рамках якого відбулось 7 засідань з питань, які відповідають завданням Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та соціальним ініціативам Президента України.

За широтою охоплених питань найбільшу кількість засідань регіонального комітету проведено за напрямом «Реформа медичного обслуговування», де обговорювався стан та перспективи реформування системи охорони здоров’я у містах  Донецьк, Новогродівка, Добропілля та Добропільському районі.

В рамках напряму «Реформа соціальної сфери» та впровадження соціальних ініціатив Президента України відбулось засідання, присвячене першому етапу реформування системи соціального захисту населення.

За напрямом «Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери» проведено одне засідання регіонального комітету з питання побудови єдиного інформаційного простору у сфері освіти.

Також приділялась увага питанням реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Енергоефективна та спрямована на зменшення змін клімату модернізація промисловості в Донецькій області» (GIZ)» та розвиток виставково-конгресної діяльності в Донецькій області.

За  перше  півріччя 2013 року на виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку Донецької області за рахунок усіх джерел фінансування  було спрямовано                          3903,4 млн.грн., в тому числі коштів державного бюджету – 787,7 млн.грн., місцевих бюджетів – 367,3 млн.грн., коштів підприємств – 2440,8 млн.грн., інших джерел – 307,6 млн.грн.

Забезпечується контроль за виконанням програм економічного і соціального розвитку міст і районів на 2013 рік.

Реалізація заходів і завдань Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2013 рік продовжується.

Прес-служба