Прес-центрНовиниДепутаты Донецкого облсовета приняли программ...
Новини

02.05.2024, 11:20

Засідання ради управління людськими ресурсами при НАДС

Інші новини

30.04.2024, 09:30

Фестиваль Олега Скрипки "Країна Мрій"

11.04.2024, 06:40

Проводиться XVІІ Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків "МОЇ ПРАВА-2024"

06.04.2024, 07:15

Публічні консультації

26.03.2024, 14:15

Уряд ухвалив важливі зміни щодо виплат переселенцям

Депутаты Донецкого облсовета приняли программу по развитию публичных библиотек

02 серпня 2012 року, 09:55

default.jpg1 августа на 13 сессии Донецкого областного совета депутаты приняли Региональную программу «Развитие публичных библиотек Донецкой области на 2012-2015 годы».

 

Для справки:

 

Бібліотеки області виконують важливі соціальні й комунікаційні функції, є одним з базових елементів культурної, освітньої та інформаційної інфраструктури регіону, роблять вагомий внесок в економічний розвиток регіону.

Розвитку бібліотечної справи приділяється значна увага з боку керівництва держави, в першу чергу, Президента України В.Ф. Януковича. Зазначені питання були обговорені під час засідання Громадської гуманітарної ради 30 червня 2011 року та знаходяться на постійному контролі Міністерства культури України, Донецької облдержадміністрації та регламентуються чинним законодавством України.

Населення області обслуговують 690 публічних бібліотек, у тому числі 3 – обласні, 687 бібліотек, які утримуються за рахунок бюджетів міст і районів області,  з них 362 – розташовано у сільській місцевості. Крім того, організовано 363 пункти бібліотечного обслуговування. В області функціонують 39 централізованих бібліотечних систем, які об’єднують 564 бібліотеки, 123 – самостійні бібліотеки.

У фондах публічних бібліотек зосереджено  17,5 млн. примірників друкованих та електронних документів, щорічно публічні бібліотеки обслуговують понад 1 млн.  мешканців області, яким видається майже 22 млн. різних документів. 

Покращується матеріально-технічна база бібліотек. За п’ять останніх років на 67 одиниць скоротилася кількість бібліотечних установ, які потребують капітального ремонту, у 34 бібліотеках відновлено опалення. У 2011 році капітально відремонтовано 34 бібліотеки.

В області проводиться відповідна робота з комп’ютеризації бібліотек.  Із загальної кількості публічних бібліотек 226 мають комп’ютери, 233 – копіювально-розмножувальну техніку, 171 – доступ до мережі Інтернет. За п’ять останніх років майже у 4 рази збільшилась кількість комп’ютерів і складає 921 одиницю, з яких 666 мають доступ до мережі Інтернет. В бібліотеках області працює 48 Інтернет-центрів.

Однак протягом останніх років спостерігається зростання негативних тенденцій, що деструктивно впливають на розвиток бібліотечної галузі області.

Активізувався процес руйнування мережі бібліотечних установ. За десять останніх років мережа публічних бібліотек скоротилася на 90 бібліотек. Сьогодні Донецька область посідає останнє місце в Україні за кількістю публічних бібліотек у розрахунку на кількість населення.

Незадовільним є стан матеріально-технічної бази бібліотек. Хронічне недофінансування бібліотечної галузі з місцевих бюджетів призвело до того, що 35,5% бібліотек не опалюються (60,2% – в сільській місцевості), 25,7% бібліотек потребують капітального ремонту (25,4% – в сільській місцевості), лише 8% сільських бібліотек телефонізовані. Більшість бібліотек, особливо на селі, не мають сучасного мультимедійного обладнання, меблів, охоронних і протипожежних систем. Переважна кількість бібліотек не відповідає нормативам розміщення комп’ютерної техніки. Будівництво нових бібліотек не ведеться.

Стан інформаційно-документних ресурсів публічних бібліотек області не відповідає сучасним інформаційним потребам суспільства. Фактично фонди бібліотек, особливо у сільській місцевості, на 70% укомплектовані застарілою літературою. Кількість нових надходжень на
1 мешканця щорічно складає лише 0,05 примірника, на 1 користувача –
0,2 примірники друкованих та електронних видань. У сільських бібліотеках ці показники ще нижчі. У більшості районів області сільські бібліотеки одержують по 1–2 газети на рік. На задоволення читацьких потреб з обласного бюджету та бюджетів міст і районів області в середньому виділяється 1 грн. на 1 мешканця і 4,22 грн. на 1 користувача. Ці показники помітно відрізняються від міжнародних стандартів.

Повільними темпами відбувається автоматизація бібліотек області, особливо у сільській місцевості. Сьогодні  комп’ютери мають 32,8% бібліотек,  що знаходяться у містах і районах області, доступ до мережі Інтернет – 24,8%; у сільській місцевості комп’ютерами обладнані лише 6,1% бібліотек, а доступ до мережі Інтернет мають лише 4,7% сільських книгозбірень. Більшість закладів не забезпечені сучасною копіювально-розмножувальною технікою. Обладнання бібліотек сучасною технікою здійснюється в основному за рахунок коштів обласного бюджету (Програми комп’ютеризації районних бібліотек, бібліотек малих шахтарських міст) та надходжень від проектної діяльності (програма «Бібліоміст» тощо).

Спостерігається явна нерівномірність між мешканцями міст і мешканцями сільської місцевості у доступу до світових і вітчизняних інформаційних ресурсів, яка негативно впливає на загальний рівень поінформованості суспільства.

Проблемою є забезпеченість бібліотечної галузі професійними кадрами. Із загальної кількості бібліотечних працівників області 30,5% не мають спеціальної бібліотечної освіти, більше 50% мають стаж роботи понад 20 років, існує потреба в залученні молоді до бібліотечної професії.

Негативно впливає на розвиток публічних бібліотек процес  децентралізації централізованих бібліотечних систем області із зміною адміністративного підпорядкування бібліотек-філій і переведення їх до сфери управління сільських рад. Існування таких бібліотек повністю залежить від органів місцевого самоврядування, рівня розуміння місцевою владою місця і ролі бібліотечних закладів.

При такому стані, а також враховуючи глобальну інформатизацію суспільства, впровадження телекомунікаційних технологій, широке розповсюдження і максимальне використання мережі Інтернет, очевидним стає той факт, що саме інноваційний шлях розвитку бібліотек, модернізація всіх сторін їх життєдіяльності забезпечать виконання покладеної на них соціальної місії.

Прийняття та реалізація Регіональної програми «Розвиток публічних бібліотек  Донецької області на 2012-2015 роки» (далі – Програма) надасть можливість органам місцевого самоврядування сприяти  модернізації та розвитку бібліотек, покращенню їх матеріально-технічної та інформаційної бази, що дозволить підвищити якість бібліотечного обслуговування, збільшити внесок бібліотечних закладів у розвиток культури, освіти, науки, економіки і виробництва у регіоні.

Основою для розробки Програми є «Концепція реформування публічних бібліотек Донецької області до 2015 року», схвалена на засіданні регіонального комітету з економічних реформ при Донецькій облдержадміністрації у листопаді 2011 року, «Плани заходів щодо розвитку бібліотек на 2012–2015 роки», затверджені органами виконавчої влади у містах і районах області з відповідним розрахунком коштів.

Провідна ідея Програми – забезпечення гарантії права людини на вільний доступ до інформації, створення оптимальних умов для безперешкодного доступу громадян до вітчизняних та світових інформаційних ресурсів, впровадження сучасних технологій, приведення діяльності бібліотек у відповідність з сучасним розвитком суспільства, їх модернізація шляхом зміцнення матеріально-технічної бази, укріплення  кадрового потенціалу.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному і місцевих бюджетах, а також за рахунок залучення коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.

Організація та координація виконання Програми покладається на управління культури і туризму облдержадміністрації.

Пресс-служба