Документи5/5-034 - Про хід виконання в першому півріччі 2006 року рішення обласної р...
Документ:
Редакції документа:
Версия для печати

Решение областного совета

Про хід виконання в першому півріччі 2006 року рішення обласної ради від 16.03.2006 № 4/33-820 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2006 рік»

21 вересня 2006 року

  Заслухавши звіт облдержадміністрації про хід виконання в першому півріччі 2006 року рішення обласної ради від 16.03.2006 №4/33-820 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2006 рік», обласна рада відзначає, що в результаті послідовної спільної роботи облдержадміністрації, виконавчих органів міських рад, райдержадміністрацій, підприємств, організацій, депутатів усіх рівнів по реалізації Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2006 рік (далі Програма) вдалось подолати вплив негативних внутрішніх і зовнішніх факторів на економіку області, а в другому кварталі забезпечити високі темпи економічного зростання.

  Загальний обсяг промислового виробництва порівняно з першим півріччям минулого року збільшився на 2,0 % (Програмою на рік передбачено зростання на 1,6%), в тому числі в металургії та металообробці – на 2,1 %, виробництві неенергетичних матеріалів – на 2,6 %, вугільній промисловості – на 3,3%, хімічній та нафтохімічній – на 5,7 %, машинобудуванні – на 10,9 %.

  Зростання виробництва забезпечено в 15 містах і 8 районах області. 

  Обсяг  інвестицій  в  основний  капітал за  рахунок  усіх джерел фінансування збільшився на 20,1% і склав 4,4 млрд. грн.
 
  Виконання заходів Програми щодо модернізації та технічного переозброєння виробництв сприяло економії  680,6 тис. тонн умовного палива паливно-енергетичних ресурсів.

  В агропромисловому комплексі виробництво валової продукції сільського господарства у порівнянних цінах 2000 року збільшилося на 1,1%.

  До бюджетів усіх рівнів зібрано податків, зборів та інших обов’язкових платежів на 3,0% більше,  ніж за перше півріччя минулого року. Податковий борг до бюджетів усіх рівнів з початку року зменшився на 15,3% і станом на 01.07.2006 склав 1168 млн.грн.

  В цілому по області отриманий позитивний фінансовий результат в сумі 4,3 млрд.грн. прибутку. Однак із-за впливу низки дестабілізуючих факторів цей показник нижче відповідного періоду минулого року в 1,8 рази.

  Із  10,4 млрд.грн., передбачених на фінансування заходів Програми, використано 3,6 млрд.грн., або 34%, в тому числі з енергозбереження  - 70,7%, соціального захисту населення – 90,7%, охорони здоров’я –  51,6%.

  Середньомісячна заробітна плата у розрахунку на одного робітника за півріччя поточного року, як і передбачено Програмою, зросла на 28,5% і склала 1127 грн.

  Заборгованість з виплати заробітної плати в цілому по області станом  на 01.07.2006 склала 276,7 млн.грн., що на 21,5% більше суми на початок року.

  Складною залишається ситуація в житлово-комунальному господарстві. Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги з початку року зросла на 3,8% і склала  1134,3 млн. грн., що дорівнює сумі нарахувань за 10,5 місяців. В кризовому стані комунальні підприємства міст Дебальцеве, Селидове.

  За даними зведеного рейтингу міст і районів області за рівнем соціально-економічного розвитку за перше півріччя 2006 року останні  місця займають міста Сніжне, Селидове, Жданівка, Олександрівський,  Великоновосілківський, Тельманівський райони.

  Виходячи з викладеного,  керуючись ст. 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада


  ВИРІШИЛА:


1. Звіт облдержадміністрації “Про хід виконання в першому півріччі 2006 року рішення обласної ради від 16.03.2006 №4/33-820 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2006 рік»  взяти до відома.

2. Рекомендувати обласній державній адміністрації:
  2.1. Забезпечити ефективну взаємодію місцевих органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в роботі щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів, бюджету Пенсійного фонду України та інших соціальних фондів, легалізації трудових відносин.
  2.2. Вжити дієвих заходів щодо своєчасної виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм власності у розмірах, не нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати, погашення в повному обсязі до кінця поточного року заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах.
  2.3. Забезпечити своєчасну підготовку паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період, завершити роботу щодо введення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги та виконання заходів по фінансовому оздоровленню підприємств комунальної форми власності.           
  2.4. Забезпечити створення сприятливого підприємницького клімату, спрощення процедури започаткування та провадження підприємницької діяльності, забезпечення ефективної роботи дозвільних центрів, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу відповідно до Регіональної стратегії розвитку малого і середнього бізнесу в Донецькій області на період до 2010 року.
  2.5. Сприяти залученню в повному обсязі  з усіх джерел фінансування коштів на фінансування заходів Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2006 рік.
  2.6. Надати практичну допомогу містам і районам області у виконанні заходів Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2006 рік.
  2.7. Забезпечити взаємодію з центральними органами виконавчої влади при формуванні  показників Державної програми економічного і соціального розвитку та  Державного бюджету України на 2007 рік.

3. Постійним комісіям обласної ради сприяти обласній державній адміністрації у вирішенні проблемних питань соціально-економічного розвитку області.

5-й созыв

Немає документів, що посилаються на даний документ

Даний документ не ухвалює інші документи

Даний документ не анулює інші документи