Документи3/25-656 - О Программе научно-технического развития Донецкой области на пери...
Документ:
Редакції документа:
Версия для печати

Решение областного совета

О Программе научно-технического развития Донецкой области на период до 2020 года

22 березня 2002 року

1. Підстава для розробки Програми:

Розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації


2. Державний замовник:

Донецька обласна рада


3. Основні розроблювачі Програми:

Донецька обласна державна адміністрація НАН України


4. Мета Програми:

Досягнення стабілізації і сталого розвитку народногосподарського комплексу та соціальної сфери регіону і держави в цілому на основі максимального використання науково-технічного потенціалу області, залучення інтелектуальних ресурсів вітчизняної науки до створення, виробництва і реалізації конкурентноздатної наукоємної продукції та технологій, зменшення безробіття, оздоровлення екологічної ситуації, підвищення життєвого рівня населення.


5. Завдання Програми

Створення сприятливих правових, економічних та організаційних умов для розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності в області.

Сприяння інтеграції науки і промисловості регіону.

Формування інфраструктури підтримки підприємництва в науково-технічній сфері.

Підготовка фахівців для науково-технічного комплексу і економіки регіону.

Визначення потреб та розроблення механізмів фінансування пріоритетних заходів реалізації Програми.

Оцінка очікуваних результатів здійснення Програми науково-технічного розвитку Донецької області.

Розробка етапів і визначення послідовності реалізації Програми.

Створення системи моніторингу та механізмів здійснення Програми.


6. Термін реалізації: 2002-2020 рр


7. Перелік основних заходів:

Розробка нормативно-правових   документів, які   регламентують регіональні відносини між суб'єктами науково-технічної й інноваційної діяльності на території області і забезпечують сприятливе правове середовище для її розвитку.

Створення організаційних форм інтеграції науки і промисловості регіону.

Формування і розвиток інфраструктури підтримки інноваційної діяльності та підприємництва в науково-технічній сфері.

Організація регіональної підтримки процесу адаптації науково-технічного потенціалу області до сучасних потреб її економіки та економіки України в цілому.

Розробка засобів і організаційних форм підтримки талановитої студентської і наукової молоді в регіоні.

Розширення інформаційного середовища для науки та інноваційної діяльності.

Активізація міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері сучасної науки і техніки.


8. Виконавці заходів програми:

Наукові організації області, установи Національної Академії наук України,  науково-дослідні  інститути  інших  регіонів  та  виробничі структури, проекти яких включені до Програми.


9. Обсяг і джерела фінансування:

Загальна вартість реалізації Програми (у цінах на 01.01.2002) до 2020 року складає, за розрахунками, 14,6-17,9 млрд.грн. Найбільша частка коштів передбачена на здійснення заходів щодо науково-технічного розвитку провідних галузей спеціалізації регіону, а також піднесення рівня виробничої та соціальної інфраструктури.

Із загального обсягу фінансування Програми 3,1-3,7 млрд.грн. будуть спрямовані на фінансування науково-дослідних робіт, а 11,5-14,2 млрд.грн. – на фінансування інноваційної діяльності.

У фінансуванні науково-дослідних робіт питома вага держбюджету становитиме по роках від 9 до 12 відс., власних коштів – від 8 до 9,5 відс.

У фінансуванні інноваційної діяльності в області питома вага держбюджету становитиме по роках 0,3-0,4 відс., інноваційного фонду – 2,1-8,9 відс., кредитів – 3-6 відс., вітчизняних інвесторів – 5-7 відс., іноземних інвесторів – 3-4 відс., власних коштів – 80 відс.


10. Очікувані кінцеві результати Програми:

У результаті реалізації Програми очікується:

зростання обсягів реалізації вітчизняної наукоємної продукції та високих технологій як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках;

активізація процесу впровадження передових науково-технічних розробок на промислових підприємствах області, підвищення конкурентноздатності товарів і послуг;

забезпечення комплексної переробки сировини із створенням високорентабельних виробництв у гірничо-видобувних галузях;

створення інфраструктури інноваційної підтримки підприємств для надання інформаційних, консультаційних, маркетингових, фінансових та ін. видів послуг;

збільшення частки малих підприємств, які займаються інноваційною, науково-технічною і виробничою діяльністю і випускають високотехнологічну продукцію;

створення нових робочих місць та зменшення безробіття;

розширення бази оподаткування та збільшення наповнення обласного і місцевих бюджетів;

збільшення обсягів залучення позабюджетних (в тому числі іноземних) інвестицій у наукоємні галузі економіки і наукоємний бізнес в області;

збільшення кількості робочих місць для висококваліфікованих фахівців;

підвищення рівня життя населення і наближення його до соціальних стандартів та рівня розвинених країн;

оздоровлення природного середовища області.


11. Орган програмно-цільового управління Система контролю за виконанням програми:

Донецька обласна державна адміністрація через спеціальний підрозділ.

Контроль за реалізацією Програми здійснюють: обласна державна адміністрація та обласна рада


3-й созыв

Немає документів, що посилаються на даний документ

Даний документ не ухвалює інші документи

Даний документ не анулює інші документи