Документи6/3-061 - Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2010 №6/2-02...
Документ:
Редакції документа:
Версия для печати

Решение областного совета

Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2010 №6/2-022 «Про обласний бюджет на 2011 рік»

29 березня 2011 року

Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести наступні зміни до рішення обласної ради від 29.12.2010 № 6/2-022 «Про обласний бюджет на 2011 рік»:

1. В абзаці 1 підпункту 1.1 пункту 1 замінити цифри 6369691,6 на цифри 6452091,8; цифри 3539517,7 на цифри 3609651,8.

2. Абзац 1 підпункту 1.1 пункту 1 доповнити словами і цифрами:  «субвенцій з бюджетів міст та районів в сумі 12255,8 тис.грн.».

3. В абзаці 2 підпункту 1.1 пункту 1 замінити цифри 6175267,6 на цифри 6217657,5; цифри 194424,0 на цифри 234434,3.

4. В підпункті 1.2 пункту 1 замінити слово «обігового» на слово «оборотного», цифри 25000 на цифри 30000.

5. В пункті 2 замінити цифри 6369691,6 на цифри 6784323,6; цифри 6116067,6 на цифри 5960852,7; цифри 253624,0 на цифри 823470,9.

6. Доповнити пункт 3 абзацами 4, 5, 6 наступного змісту:

«- субвенції з бюджетів міст та районів обласному бюджету згідно з  додатком 8;

- перелік об’єктів, видатки на які у 2011 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету згідно з додатком 9;

- перелік державних та регіональних програм та заходів за окремими рішеннями обласної ради, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету  у 2011 році згідно з додатком 10».

7. Підпункт 5.3 пункту 5 викласти у новій редакції:

«5.3. Виконавцями окремих заходів Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2011 рік, а також за зобовязаннями 2010 року, несплаченими органами Державного казначейства, кошти на виконання яких передбачені в обласному бюджеті:

- розділу 3 «Підготовка інфраструктури області до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року» – Великоанадольський лісовий коледж;

- розділу 7.5 «Гуманітарна сфера. Освіта» - Донбаська національна академія будівництва і архітектури;

- розділу 7.9 «Забезпечення законності і правопорядку» – управління Служби безпеки України в Донецькій області;

- розділів 7.10 та 8.2 «Охорона навколишнього природного середовища» - Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області;

- розділів 9.4 та 3.5 «Розвиток земельних відносин» - Головне управління Держкомзему у Донецькій області».

8. Підпункти 7.1, 7.2 пункту 7 викласти у новій редакції:

«7.1. Профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 472246,8 тис.грн., напрямками використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 442246,8 тис.грн., оборотний залишок бюджетних коштів в сумі 30000,0 тис.грн.

Дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 215442,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду (додаток 7).

7.2. Дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 589036,6  тис.грн., джерелами покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 442246,8  тис.грн., вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду в сумі 146789,8 тис.грн. (додаток 7)».

9. Доповнити рішення пунктом 8 наступного змісту:

«8. В межах вільного залишку бюджетних коштів загального і спеціального фондів обласного бюджету станом на 01.01.2011 спрямувати кошти в сумі 16260,4 тис.грн. на виконання окремих заходів Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2011 рік, а також за зобовязаннями 2010 року, несплаченими органами Державного казначейства:

- розділу 3 «Підготовка інфраструктури області до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року» – 2650,0 тис.грн.;

- розділу 7.5 «Гуманітарна сфера. Освіта» - 83,3 тис.грн.;

- розділу 7.9 «Забезпечення законності і правопорядку» – 360,0 тис.грн.;

- розділів 7.10 та 8.2 «Охорона навколишнього природного середовища» - 7860,4 тис.грн.;

- розділів 9.4 та 3.5 «Розвиток земельних відносин» - 5306,7 тис.грн.»,  у зв’язку з чим пункти 8-16 вважати відповідно пунктами 9-17.

10. Пункт 9 викласти у новій редакції:

«9. Врахувати у складі обласного бюджету видатки за рахунок субвенцій:

9.1. Із загального фонду державного бюджету на:

-придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров'я – 14588,2 тис.грн.;

- поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз - 4636,7 тис.грн.;

- капітальний ремонт лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання – 59000,0 тис.грн.;

- здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 173000,0 тис.грн.;

- соціально-економічний розвиток – 30000,0 тис.грн.

9.2. Із спеціального фонду державного бюджету на:

- фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" - 2200,7 тис.грн.;

- будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 40000,0 тис.грн.».

11. Підпункт 10.4.3 пункту 10 викласти у новій редакції:

«10.4.3. На будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства за рахунок надходжень збору за першу реєстрацію транспортних засобів у встановлених законодавством розмірах та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зараховуються до обласного дорожнього фонду, відповідно до напрямів використання коштів зазначеного фонду, затверджених розпорядженнями голови обласної ради з наступним їх затвердженням на сесії обласної ради».

12. Абзац перший підпункту 10.6 пункту 10 викласти у новій редакції:

«10.6. Залишки коштів від надходжень збору за проведення гастрольних заходів в частині, що припадає обласному бюджету, станом на 01.01.2011, а також надходження збору у 2011 році, який справлявся за 2010 рік, направляються на підтримку гастрольних заходів на регіональному рівні».

13. У підпункті 10.9 пункту 10 після слів «бюджетам міст і районів» додати слова «обласному бюджету».

14. Абзац 2 підпункту 11.1.1 пункту 11 доповнити словами «та/або головних розпорядників коштів обласного бюджету».

15. Пункт 11 доповнити підпунктом 11.1.5 у наступній редакції:

«11.1.5. Про направлення бюджетам міст та районів області, обласному бюджету додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів». 

16. Підпункт 13.2 пункту 13 доповнити підпунктом 13.2.3 наступного змісту:

«13.2.3. Відображення змін до розпису обласного бюджету по головних розпорядниках коштів за функціональною класифікацією з відповідними змінами обсягів коштів за класифікацією фінансування обласного бюджету».

17. Додатки 1-5, 7 викласти у новій редакції.

 

 

 

Голова обласної ради

 

       А.В. Шишацький


6-й созыв

Немає документів, що посилаються на даний документ

Даний документ не ухвалює інші документи

Даний документ не анулює інші документи