Документи6/3-048 - Про виконання рішення обласної ради від 14.05.2010 № 5/28-873 «Пр...
Документ:
Редакції документа:
Версия для печати

Решение областного совета

Про виконання рішення обласної ради від 14.05.2010 № 5/28-873 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2010 рік»

29 березня 2011 року

Заслухавши звіт обласної державної адміністрації про виконання рішення обласної ради від 14.05.2010 № 5/28-873 «Про Програму економічного  і соціального розвитку Донецької області на 2010 рік», обласна рада відзначає, що реалізація заходів Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2010 рік (далі – Програма), сприяла подоланню наслідків кризи в реальному секторі економіки, поступовому відновленню економічного зростання.

Загальний обсяг промислового виробництва у порівнянних цінах до рівня  2009 року збільшився на 14,8% проти передбаченого Програмою на 7,0%.

Зросло виробництво продукції за всіма видами діяльності у промисловості, крім вугільної (зменшення на 1,4%).

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах збільшився на 62 млрд.грн., або в 1,5 рази.

В агропромисловому комплексі виробництво валової продукції сільського господарства зросло на 1,6%. Зібрано 1,8 млн.т зернових культур, що на 4,2% більше, ніж у 2009 році.

За рахунок реалізації інвестиційних проектів будівництва тваринницьких комплексів зросла чисельність свиней на 12,4%, птиці – на 13,8%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі та ресторанного господарства у діючих цінах зріс на чверть, реалізованих послуг для всіх споживачів - на 8,0%.

За рахунок усіх джерел фінансування інвестиції в основний капітал зросли на 9,0%.

В цілому по області отримано позитивний фінансовий результат в сумі  8,6 млрд.грн. (за 2009 рік  – 4,0 млрд.грн. збитків).

До бюджетів усіх рівнів зібрано податків, зборів та інших обов’язкових платежів у сумі 18,8 млрд.грн., що на третину перевищує збір за 2009 рік.

Доходи місцевих бюджетів без трансфертів зросли на 16,3% і склали  8,6 млрд.грн.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного робітника збільшилась на 22,1%, середньомісячний розмір пенсії – на 11%, заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах зменшилась на 34,3 млн.грн., або на 27,4%.

В цілому на виконання заходів Програми за рахунок усіх джерел фінансування за оперативними даними було спрямовано  10,6 млрд.грн. (на 44,0% більше, ніж у 2009 році), в тому числі коштів державного бюджету – 2,7 млрд.грн., місцевих бюджетів – 0,8 млрд.грн., коштів підприємств – 4,9 млрд.грн., інших джерел – 2,2 млрд.грн.

Крім того, на фінансування спільних заходів Угоди щодо регіонального розвитку Донецької області між  Кабінетом Міністрів України та Донецькою обласною радою спрямовано 473,5 млн.грн. (29,5% від передбаченого), з них коштів державного бюджету 419,6 млн.грн. (28,4%), місцевих бюджетів 23,6 млн.грн. (20,5%), інших джерел 30,3 млн.грн. (в 3 рази більше).

Забезпечено реалізацію програм економічного і соціального розвитку міст і районів області на 2010 рік.

Враховуючи викладене,  керуючись ст. 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Звіт обласної державної адміністрації про виконання рішення обласної ради від 14.05.2010 № 5/28-873 «Про Програму економічного  і соціального розвитку Донецької області на 2010 рік» взяти до відома.

2. Відзначити, що в результаті спільних дій обласної державної адміністрації, обласної ради, виконавчих органів міських рад, районних державних адміністрацій, підприємств, організацій, профспілок, депутатів усіх рівнів забезпечено виконання  основних показників і заходів  Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на  2010 рік.

3. Рекомендувати обласній державній адміністрації:

3.1. Посилити вимоги до керівників підприємств, установ та організацій щодо дотримання ними платіжної дисципліни в частині своєчасної виплати заробітної плати найманим працівникам, забезпечення в повному обсязі надходжень доходів до бюджетів усіх рівнів та платежів до фондів соціального страхування.

3.2. Сприяти в рамках наданих повноважень поліпшенню цінової ситуації на споживчому ринку, реалізації заходів щодо надання підтримки місцевим виробникам соціально значущих продовольчих товарів.

3.3. Забезпечити створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток економіки області.

3.4. Продовжити роботу щодо оптимізації:

3.4.1. Мережі бюджетних установ та видатків місцевих бюджетів на їх утримання з урахуванням демографічної ситуації.

3.4.2. Тарифів на житлово-комунальні послуги та приведення їх до рівня економічно обґрунтованих з одночасним впровадженням енергозберігаючих заходів і технологій та оплатою спожитих енергоносіїв в повному обсязі.

4. Постійним комісіям обласної ради забезпечити активну участь у вирішенні проблемних питань соціально-економічного розвитку області.

5. Рішення обласної ради від 14.05.2010 № 5/28-873  «Про Програму економічного  і соціального розвитку Донецької області на 2010 рік», від 01.07.2010 № 5/29-895,від 03.09.2010  № 5/30-928, від 21.10.2010 № 5/31-953 та від 29.12.2010 № 6/2-33 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.05.2010 № 5/28-873»,  від 03.09.2010 № 5/30-927 «Про хід виконання рішення обласної ради від 14.05.2010 № 5/28-873 «Про Програму економічного  і соціального розвитку Донецької області на 2010 рік» зняти з контролю як в основному виконані.

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                          А.В. Шишацький 

6-й созыв

Немає документів, що посилаються на даний документ

Даний документ не ухвалює інші документи