Про РадуСпівпраця
Опитування

Міжрегіональне та міжнародне співробітництво

 

 

Донецька обласна рада здійснює діяльність з розширення міжрегіональних і міжнародних зв'язків.

 

Пріоритетними напрямками у цій діяльності є:

- встановлення контактів Донецької області з іншими регіонами України та країнами ближнього і далекого зарубіжжя в рамках міжрегіонального, транскордонного та прикордонного співробітництва в сферах зовнішньої торгівлі, інвестиційної діяльності, в гуманітарній сфері;

- співпраця з українськими та міжнародними фондами, організаціями з метою залучення фінансових коштів для реалізації інвестиційних проектів і соціальних програм на території області;

- вивчення досвіду роботи регіонів України, інших країн в сфері реформування місцевого самоврядування та виконавчої влади, адміністративно-територіального устрою та суспільних послуг.

 

Донецька обласна рада є членом Української асоціації районних та обласних рад. До складу УАРОР від Донецької області також входять 4 районні ради: Волноваська, Краматорська, Маріупольська, Покровська.

В рамках співпраці з Асоціацією обласна рада бере безпосередню участь в розробці пропозицій до законів і законопроектів, спрямованих на формування регіональної політики, удосконалення територіальної організації влади, зміцнення місцевої демократії, підтримку територіальних громад та реформування місцевого самоврядування.

У 2020 році проводилась робота з організації обговорення міськими і районними радами нормативних актів, які надійшли до Донецької обласної ради. Узагальнені пропозиції направлялися до УАРОР.

24 квітня 2020 року Донецька обласна рада взяла участь у проведеній УАРОР онлайн-нараді на тему: «Актуальні питання реформування органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади». 15 вересня 2020 року представники районних рад та Донецької обласної ради брали участь в нараді-семінарі УАРОР для представників органів місцевого самоврядування з актуальних питань децентралізації в м. Затоці Одеської області. Резолюцію онлайн-наради можна подивитися в документах нижче.

Починаючи з лютого 2021 року УАРОР проводить системні наради з керівниками новообраних 25 жовтня 2020 року районних та обласних рад. За результатами такої комунікації виявлено вкрай незадовільну ситуацію з функціонуванням районних рад. Дану проблематику узагальнено, відповідні звернення направлено в березні 2020 року Президенту України, Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Міністерству розвитку громад і територій України.

      

В даний час діють угоди і договори про міжрегіональне і міжнародне партнерство, укладені з Вінницькою, Волинською, Дніпропетровською, Івано-Франківською, Кіровоградською, Луганською, Львівською, Полтавською, Тернопільською, Харківською, Херсонською областями, окремими регіонами зарубіжних країн, Програмою Розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

З метою обміну досвідом та вирішення спільних завдань неодноразово здійснювалися візити делегацій Донецької області в Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську області, а обласну раду відвідали представники Волинської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Тернопільської, Харківської областей.

 

Серед зарубіжних країн найбільш динамічно розвивається співробітництво з Республікою Польща. Встановлено контакти з Великопольським та Люблінським воєводствами, регулярно здійснюються візити представників Донецької області і обласної ради в Польщу; неодноразово обласна рада приймала делегації польських партнерів для проведення спільних заходів.

Метою даної співпраці є ознайомлення з принципами і механізмом функціонування систем місцевого самоврядування двох країн, обмін думками про шляхи розвитку територіального управління в Україні і розподілі завдань і повноважень між центральними і регіональними органами влади.

В ході спільної роботи складено польсько-український глосарій базових понять регіонального розвитку і територіальної адміністрації, який дозволить польським і українським фахівцям використовувати один понятійний апарат при вивченні польського досвіду реформування місцевого самоврядування та розвитку територій.

Позитивним став досвід співпраці області з Фондом Менеджерських Ініціатив (Польща), результатом якого став спільний проект із впровадження пілотної системи громадських консультацій «Активна громада».

Обласна рада встановила контакти з багатьма країнами Європи, в тому числі з Австрією, Бельгією, Великобританією, Німеччиною, Італією, Росією, Румунією, Фінляндією, Францією, Хорватією, Чехією, Швейцарією, Швецією, а також США.

З 2012 року обласна рада бере участь у програмі Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні», спрямованої на поліпшення ефективності управління фінансами, підвищення якості адміністративних послуг та вдосконалення стандартів публічної етики.

Донецька область є членом Асамблеї Європейських Регіонів, мета якої - сприяння процесам регіоналізації в Європі, міжрегіональному співробітництву та посиленню ролі регіонів.

 

 Дата оновлення інформації: 08.04.2021

Ресурси