Про РадуПлан роботи ради

ПЛАН

роботи Донецької обласної ради та виконавчого апарату

на перше півріччя 2018 року

 

п/п

Найменування заходу

Дата проведення

Відповідальний

 

Організація депутатської діяльності, взаємодія з Верховною Радою України, Українською асоціацією районних та обласних рад, органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади

 

 1

Взаємодія з депутатами обласної ради з питань депутатської діяльності:

інформування щодо стану реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади в Донецькій області;

інформування щодо прийнятих обласних програм;

сприяння в проведенні прийомів та «телефонних ліній» депутатами обласної ради з виборцями;

ознайомлення з новим у законодавстві;

інформування з основними заходами, які проводяться в міських та районних радах;

надання консультаційної допомоги з питань виконання депутатських повноважень

січень - червень

 

Кукла Ю.М.

Карімова К.В.

Лічман Є.М.

Северіна О.А.

 

 2

Організація участі депутатів обласної ради в парламентських і комітетських слуханнях, нарадах, засіданнях робочих груп, семінарах та інших заходах, що проводяться Верховною Радою України, органами місцевого самоврядування та державної влади

січень - червень

 

Гончарова М.Ю.

Кукла Ю.М.

 3

Інформування депутатів обласної ради про заповнення е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, надання методичної допомоги

до 1 квітня

Кукла Ю.М.

Карімова К.В.

Лічман Є.М.

Северіна О.А.

 4

Надання практичної та консультаційної допомоги депутатам обласної ради в підготовці депутатських звернень до облдержадміністрації, інших органів влади:

- з питань життєдіяльності області;

- за напрямками діяльності постійних комісій;

- з питань реалізації обласних програм:

січень - червень

 

 

 

 

Кукла Ю.М.

 

 

 

 

Програми розвитку регіональних ландшафтних парків Донецької області на період до 2015 року та прогноз до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 24.12.2012 № 6/17-425;

січень

 

Северіна О.А.

 

Програми зайнятості населення Донецької області на період до 2017 року,  затвердженої рішенням обласної ради від 04.04.2013 № 6/20-490;

січень

Лічман Є.М.

 

Регіональної програми щодо медичного, соціального забезпечення адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017 роки, затвердженої розпорядженням голови ОДА від 07.04.2016 № 266;

січень

 

Лічман Є.М.

 

Програми правової освіти населення області на 2016 – 2020 роки, затвердженої розпорядженням голови ОДА від 01.07.2016 № 537;

січень

 

Карімова К.В.

 

Програми охорони культурної спадщини в Донецькій області на 2017-2019 роки, затвердженої розпорядженням голови ОДА від 19.06.2017 № 665;

січень

 

Карімова К.В.

 

Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2017-2018 роки, затвердженої розпорядженням голови ОДА від 27.03.2017 № 266;

лютий

 

Карімова К.В.

 

Програми поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови ОДА від 22.09.2016 № 836;

лютий

 

Северіна О.А.

 

Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затвердженої розпорядженням голови ОДА  23.02.2017 № 172;

лютий

 

Кукла Ю.М.

 

Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 14.11.2013 № 6/25-620;

березень

Северіна О.А.

 

комплексної програми «Оздоровлення та відпочинок дітей Донецької області на 2013-2017 роки», затвердженої рішенням обласної ради від 29.08.2013

№ 6/23-562;

березень

Северіна О.А.

 

регіональної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки»,  затвердженої рішенням обласної ради від 04.07.2013

№ 6/22-537;

березень

Северіна О.А.

 

Регіональної комплексної програми «Молодь і сім'я Донеччини. 2013-2017 роки», затвердженої рішенням обласної ради від 30.05.2013 № 6/21-510;

березень

Северіна О.А.

 

Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту в Донецькій області на 2017-2021 роки, затвердженої розпорядженням голови ОДА від 26.12.2016 № 1181;

березень

 

Северіна О.А.

 

Регіональної програми розвитку освіти «Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017-2020 роки», затвердженої розпорядженням голови ОДА від 20.07.2017 № 840 ;

березень

 

Карімова К.В.

 

обласної цільової соціальної програми протидії

ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017 - 2018 роки, затвердженої розпорядженням голови ОДА від 08.11.2017 № 1426/5-17

червень

Лічман Є.М.

 

 5

Підготовка та організація проведення засідань депутатських робочих груп з розгляду проблемних питань життєдіяльності області

січень - червень

Кукла Ю.М.

Карімова К.В.

Лічман Є.М.

Северіна О.А.

 6

Взаємодія з профільними комітетами Верховної Ради України, з Апаратом Верховної Ради України з питань реалізації повноважень обласної ради

січень - червень

Гончарова М.Ю.

Кукла Ю.М.

 7

Підготовка інформації за запитами Верховної Ради України, Апарату Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших органів

січень - червень

Гончарова М.Ю.

Кукла Ю.М.

 8

Збір, узагальнення та надання до Верховної Ради України інформації про адміністративно-територіальний устрій області і зміни за 2017 рік

лютий

 

Гончарова М.Ю.

Кукла Ю.М.

 9

Підготовка паспорта Донецької області

 

лютий

Гончарова М.Ю.

Кукла Ю.М.

 10

Збір та узагальнення відомостей про відзначення пам’ятних дат, історичних подій, ювілеїв підприємств, установ, організацій та ювілеїв видатних людей Донецької області у 2018 році

січень

Кукла Ю.М.

Карімова К.В.

Лічман Є.М.

Северіна О.А.

 11

Підготовка звернень до Верховної Ради України, органів державної влади з актуальних питань місцевого самоврядування, розвитку громад

січень - червень

 

Гончарова М.Ю.

Кукла Ю.М.

 12

Взаємодія з органами місцевого самоврядування області та з Апаратом Верховної Ради України з питань проведення позачергових виборів до місцевих рад, перших виборів депутатів і голів в об'єднаних територіальних громадах

січень - червень

 

Гончарова М.Ю.

Кукла Ю.М.

Карімова К.В.

Лічман Є.М.

Северіна О.А.

 13

Взаємодія з Українською асоціацією районних та обласних рад з питань діяльності органів місцевого самоврядування області

січень - червень

 

Гончарова М.Ю.

Кукла Ю.М.

 14

Взаємодія з міськими і районними радами, з місцевими радами об'єднаних територіальних громад з питань їх діяльності, надання консультаційної та практичної допомоги

січень - червень

 

Гончарова М.Ю.

Кукла Ю.М.

Карімова К.В.

Лічман Є.М.

Северіна О.А.

 15

Збір та узагальнення інформації про кадрові зміни в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади області

по мірі необхідності

 

Кукла Ю.М.

Карімова К.В.

 16

Підготовка графіка сесій міських та районних рад

 

січень - червень

Кукла Ю.М.

Северіна О.А.

 17

Участь в роботі сесій районних рад, підготовка інформаційних повідомлень

січень - червень

Кукла Ю.М.

 18

Підготовка щомісячної інформації про основні заходи міських та районних рад

січень - червень

Кукла Ю.М.

Северіна О.А.

 19

Надання консультаційної та практичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань підготовки проектів регіонального розвитку, які фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та інших фондів, а також щодо участі в конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування» в 2018 році

січень - червень

 

Кукла Ю.М.

Карімова К.В.

 20

Організація виїзних семінарів,  нарад в режимі онлайн-конференцій з районними радами з метою надання консультаційної та практичної допомоги

січень - червень

 

Гончарова М.Ю.

Кукла Ю.М.

 

 21

Збір і узагальнення інформації про хід реалізації в області Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад»

січень - червень

Гончарова М.Ю.

Кукла Ю.М.

 22

Взаємодія з Департаментом інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації, з Центром розвитку місцевого самоврядування з питання добровільного об'єднання територіальних громад

січень - червень

 

Гончарова М.Ю.

Кукла Ю.М.

 23

Моніторинг ситуації в області щодо дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, підготовка пропозицій з даного питання

січень - червень

Гончарова М.Ю.

Кукла Ю.М.

Лічман Е.М.

 24

Оновлення наборів даних на офіційному веб-сайті обласної ради в рамках компетенції управління

січень - червень

Кукла Ю.М.

Карімова К.В.

Лічман Є.М.

Северіна О.А.

 25

Підготовка інформаційних повідомлень стосовно заходів, що проводяться обласною радою, діяльності депутатського корпусу, органів місцевого самоврядування

січень - червень

Кукла Ю.М.

Карімова К.В.

Лічман Є.М.

Северіна О.А.

 

 

Правове забезпечення діяльності ради

 26

Проведення правової експертизи проектів договорів

 

січень - червень

Уралов І.В.

 27

Підготовка коментарів до прийнятих законів, аналіз чинного законодавства на предмет можливості його удосконалення, підготовка відповідних пропозицій

січень - червень

Гончарова М.Ю.

Уралов І.В.

 28

Моніторинг законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України, підготовка пропозицій до законопроектів, які зачіпають питання місцевого самоврядування і спрямування їх народним депутатам України

січень - червень

Гончарова М.Ю.

Уралов І.В.

 29

Підготовка бюлетеня «Нове в законодавстві» і надання його депутатам обласної ради та органам місцевого самоврядування області

січень - червень

Уралов І.В.

 30

Надання методичної та практичної допомоги депутатам обласної ради, органам місцевого самоврядування щодо застосування норм чинного законодавства

січень - червень

Уралов І.В.

 31

Участь в роботі конференцій, круглих столів, інших заходів з питань практичного застосування чинного законодавства

січень - червень

Гончарова М.Ю.

Уралов І.В.

 32

Участь у семінарах, що проводяться Головним територіальним управлінням юстиції в Донецькій області для працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Донецької області

раз на квартал

Гончарова М.Ю.

Уралов І.В.

 33

Узагальнення пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності об'єднаних територіальних громад

січень - червень

Уралов І.В.

 34

Підготовка відповідей на запити обласної військово-цивільної адміністрації, юридичних і фізичних осіб з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні обласної ради

січень - червень

Уралов І.В.

 35

Здійснення представництва обласної ради в судах, підготовка необхідних процесуальних документів для розгляду справ в судах

січень - червень

Уралов І.В.

 

 

Робота з документами та архівом обласної ради

 36

Забезпечення організації роботи з документами. Надання консультаційної та методичної допомоги з питань ведення діловодства у виконавчому апараті обласної ради, а також органам місцевого самоврядування області

січень - червень

Карімов О.В.

Буйволова М.А.

 37

Контроль за виконанням службових документів (листів), що надійшли до обласної ради і доручень керівництва обласної ради

січень - червень

Карімов О.В.

Буйволова М.А.

 38

Ведення архівної справи у виконавчому апараті обласної ради

січень - червень

Карімов О.В.

 39

Підготовка плану роботи експертної комісії виконавчого апарату обласної ради на 2018 рік

січень

Карімов О.В.

 

 40

Оформлення протоколів апаратних нарад виконавчого апарату обласної ради

січень - червень

Карімов О.В.

 41

Підготовка звітів по виконанню інформаційних запитів

 

січень - червень

Буйволова М.А.

 42

Здійснення прийому, реєстрації, обліку, зберігання, оперативного пошуку:

- вхідної кореспонденції та її передача на розгляд керівництву обласної ради, а також виконавцям;

- вихідної кореспонденції та її відправки адресатам

січень - червень

Карімов О.В.

Буйволова М.А.

 43

Здійснення прийому та передачі інформації в електронному вигляді

січень - червень

Карімов О.В.

Буйволова М.А.

 44

Оновлення наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних і на офіційному веб-сайті обласної ради в рамках компетенції управління

січень - червень

Карімов О.В.

 45

Підготовка до палітурних робот розпоряджень голови обласної ради та документів постійного терміну зберігання за 2017 рік

січень - лютий

Карімов О.В.

 46

Підготовка листівок и розсилка поздоровлень з державними та професійними святами, з Днями народження

січень - червень

Карімов О.В.

Буйволова М.А.

 47

Здійснення технічної підтримки комп'ютерного обладнання та оргтехніки

січень - червень

Карімов О.В.

 

 

Фінансово-матеріальне забезпечення

 48

Підготовка та подання річної фінансової та бюджетної звітності за 2017 рік по Донецькій обласній раді (установа)

січень

Волосатих О.А.

 

 49

Підготовка та подання звіту про використання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

січень

Волосатих О.А.

 

 50

Підготовка та подання щомісячної фінансової і бюджетної звітності по Донецькій обласній раді (установа)

січень - червень

Волосатих О.А.

 

 51

Підготовка і подання квартальної фінансової та бюджетної звітності за 1 квартал 2018 року по Донецькій обласній раді (установа)

квітень

Волосатих О.А.

 

 52

Формування повної, достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності обласної ради шляхом системного збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про стан фінансових і нефінансових активів і зобов'язань, а також операцій, що призводять до їх зміни

січень - червень

Волосатих О.А.

Дегтярьова Т.А. Красна Г.С.

 

 53

Підготовка і подання Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України

січень - червень

Волосатих О.А.

 

 54

Підготовка та подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку

січень, квітень

Волосатих О.А.

 

 55

Підготовка та подання Звіту по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витрат зумовленими похованнями

січень, квітень

Волосатих О.А.

 

 56

Забезпечення фінансового контролю за наявністю і рухом майна, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до норм, нормативами і кошторисами, затвердженими в установленому порядку

січень - червень

Волосатих О.А.

 

 57

Організація матеріального забезпечення обласної ради та виконавчого апарату

січень - червень

Дегтярьова Т.А. Красна Г.С.

 58

Оприлюднення інформації про використання публічних коштів відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»

січень - червень

Дегтярьова Т.А. Красна Г.С.

 59

Підготовка та подання звіту про роботу автотранспорту

 

січень

Дегтярьова Т.А.

 60

Підготовка та подання звіту про зайнятість і працездатності інвалідів

 

січень

Волосатих О.А.

 

 61

Публікація інформації на сайті е-data про виконання договірних зобов'язань (публікація актів виконаних робіт, накладних)

січень - червень

Волосатих О.А.

Дегтярьова Т.А Красна Г.С.

 62

Підготовка проекту штатного розпису виконавчого апарату обласної ради на 2018 рік

січень

Волосатих О.А.

 

 63

Підготовка паспорта бюджетної програми 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі його створення), міської, селищної, сільської рад»

січень

Волосатих О.А.

 

 64

Підготовка та затвердження кошторису витрат виконавчого апарату обласної ради та плану асигнувань на утримання виконавчого апарату обласної ради на 2018 рік

січень

Волосатих О.А.

 

 65

Підготовка документів для передачі в архів

 

січень

Дегтярьова Т.А.

 66

Укладання договорів на утримання виконавчого апарату обласної ради (оренди, зв'язку, інтернету, заправки картриджів, виконання палітурних робіт, на бухгалтерське програмне забезпечення, веб-хостингу)

січень

Волосатих О.А.

Дегтярьова Т.А. Красна Г.С.

 67

Підготовка та подання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями

січень

Волосатих О.А.

 

 68

Підготовка та подання звіту про капітальні інвестиції, вибуття і амортизації активів

січень

Красна Г.С.

 

 69

Підготовка та подання звіту про травматизм на виробництві

січень

Дегтярьова Т.А.

 

 

 

Робота з кадрами

 70

Підготовка проектів актів:

- про відпустки;

- про встановлення категорій посад службовців місцевого самоврядування;

- про присвоєння рангів службовцям органу місцевого самоврядування;

- з питань кадрової роботи;

- інших питань

 

 

по мірі необхідності

 

 

Колесник Г.І.                             

 71

Надання практичної допомоги з питань кадрової роботи органам місцевого самоврядування області

постійно

Колесник Г.І.

 72

Вивчення потреби в перепідготовці і підвищенні кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування області в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління

січень - червень

 

Колесник Г.І.

 

 73

Ведення, облік і упорядкування особових справ і трудових книжок працівників виконавчого апарату

постійно

 

Колесник Г.І.

 

 74

Оновлення резервної бази особових справ

щомісяця

 

Колесник Г.І.

 75

Оформлення та ведення документів відповідно до номенклатури справ на 2018 рік

січень - червень

Колесник Г.І.

 

 76

Надання методичної допомоги співробітникам виконавчого апарату в організації заповнення е-декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

січень - березень

 

Колесник Г.І.

 

 77

Підготовка інформації про працівників виконавчого апарату, які знаходяться у відпустці, на лікарняному листі

щотижня

 

Колесник Г.І.

 78

Підготовка інформації щодо кількості днів щорічної відпустки співробітників виконавчого апарату

щомісяця

 

Колесник Г.І.

 79

Ведення журналу обліку лікарняних листів і журналу обліку звільнених співробітників виконавчого апарату

постійно

 

Колесник Г.І.

Буйволова М.А.

 80

Підготовка табеля обліку робочого часу працівників виконавчого апарату

щомісяця

до 25 числа

Колесник Г.І.

Буйволова М.А.

 81

Реалізація норм Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція)

 

після вступу в силу Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Колесник Г.І.

 

 

 

Інформування про діяльність обласної ради

 82

Інформаційний супровід заходів, що проводяться обласною радою (написання новостійних матеріалів для офіційного Веб-сайту Донецької обласної ради, підготовка фотоматеріалів, розсилка інформації по базі даних ЗМІ, поширення інформації про діяльність обласної ради в соціальній мережі  facebook)

щодня

 

Дундар В.В.

 83

Оновлення наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних і на офіційному веб-сайті обласної ради

по мірі необхідності

Дундар В.В.

 

 84

Запрошення та акредитація представників ЗМІ на заходи, що проводяться обласною радою

по мірі необхідності

Дундар В.В.

 

 85

Аналіз згадувань в ЗМІ про діяльність обласної ради

щодня

 

Дундар В.В.

 86

Підготовка звіту про відвідуваність офіційного веб-сайту обласної ради

щомісячно

 

Дундар В.В.

 87

Інформаційне наповнення офіційного веб-сайту обласної ради за відповідними напрямами

щодня

 

Дундар В.В.

 

 88

Висвітлення процесу об’єднання територіальних громад на сайті обласної ради

 

по мірі необхідності

 

Дундар В.В. Кукла Ю.М.

Карімов О.В.

 89

Підготовка інтерв’ю, коментарів з актуальних питань діяльності обласної ради

по мірі необхідності

Дундар В.В.

 

 90

Оформлення поздоровлень з державними та професійними святами, пам’ятними датами, з днем ​​народження депутатів обласної ради, керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

 

відповідно до календаря святкових дат і списку днів народження

Дундар В.В.

 

 

 

Дата оновлення інформації: 08.02.2017 р.