Главная страница

ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЗІ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2013 – 2015 РОКИ

 

Станом на 01.01.2013 в області Головним управлінням юстиції у Донецькій області зареєстровано 1764 громадських організацій різної спрямованості. З них 1416 зареєстровані як юридичні особи,
348 легалізовані шляхом повідомлення. Також в області налічується
411  благодійних об'єднаннь.

За структурою громадські організації поділяються наступним чином: спортивні ‑ 20,3%, професіональні ‑ 11,0%, молодіжні ‑ 12%, національних та дружніх зв'язків ‑ 4,4%, ветеранські ‑ 3,5%, культурні ‑ 3,3%, охорони природи ‑ 2,6%, правозахисні ‑ 2,3%, жіночі ‑ 1,7%, дитячі ‑ 1,1%, інвалідів ‑ 1,0%, релігійні ‑ 0,5%, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС ‑ 0,5%, охорони пам'ятників ‑ 0,3%.

Найбільш структурованими серед зазначених об’єднань є професійні, профспілкові, ветеранські, молодіжні та козацькі громадські організації.

У Донецькій області діє чимало профспілок, які об’єднують близько 2,4 млн. осіб. Профспілкові об’єднання можна умовно розподілити на «традиційні» та «альтернативні». Найбільш впливовими з профспілок є Донецька обласна рада профспілок, Конфедерація профспілок Донецької області та Незалежна профспілка гірників.

Метою діяльності багатьох організацій області є сприяння захисту соціальних та економічних прав ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці, бойових дій в Афганістані та членів їх родин, організація меморіальних заходів з увічнення пам’яті учасників війн та патріотичного виховання молоді. Однією з найбільш потужних та активних є Донецька обласна організація ветеранів України (близько 900 тис. осіб). Усього в області зареєстровано 66 місцевих осередків організації ветеранів України.

У Донецькій області мешкають понад 248 тисяч інвалідів, тому традиційно впливовими є організації, що захищають інтереси цієї групи людей.

Окремою категорією організацій є органи самоорганізації населення (ОСН) та організації співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). При цьому ОСН – вуличні, квартальні комітети, комітети мешканців мікрорайонів – більше розповсюджені на території області, ніж ОСББ. Також зареєстровано 22 постійно діючих третейських судів та 12 творчих спілок.

Найбільш чисельними громадськими організаціями з фіксованим членством є організації, діяльність яких спрямована на поліпшення соціального та матеріального становища окремих цільових груп, що відповідає поточним очікуванням громадян. Проте робота громадських організацій не покликана комплексно вирішувати наявні проблеми, а спирається виключно на проектну активність.

Більшість організацій, зареєстрованих в Донецькій області, поширюють свою діяльність на територію міста Донецька та рідко охоплюють інші міста та райони. Кількість дієвих громадських організацій у містах та районах області вкрай мала, що пояснюється відсутністю належних умов для виникнення та розвитку громадських ініціатив: бракує досвіду, доступу до інформації, державних та недержавних фінансових ресурсів, а також професійних кадрів.

Інструментом вирішення проблем розвитку громадянського суспільства в регіоні може стати прийняття та реалізація Обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства в Донецькій області на 2013 – 2015 роки (далі - Програма), яка дозволить закріпити на місцевому рівні механізми удосконалення процесу взаємодії органів влади та недержавних організацій.

Метою програми є удосконалення шляхів взаємодії виконавчих та місцевих органів влади Донецької області з ІГС, максимального залучення громадян до вирішення суспільно важливих питань, вироблення методологічних засад та практична реалізація заходів, які повинні сприяти розбудові громадянського суспільства.

Діяльність інститутів громадянського суспільства у Донецькій області характеризується недостатнім рівнем їх інституційної, фінансової та кадрової спроможності. Позитивні приклади налагодження ефективної співпраці між органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства є несистемними. Рівень взаємної довіри між місцевою владою та інститутами громадянського суспільства є недостатньо розвиненим, що заважає ефективному налагоджуванню діалогу між владою та громадськістю у демократичний спосіб.

Низький рівень усвідомлення громадянами механізмів демократії участі та самоорганізації у процесі розв'язання суспільних проблем зумовлений відсутністю усталеної демократичної практики. Перешкодами розвитку є також несформована громадянська культура, низький рівень усвідомлення суспільством таких базових понять, як «громадянське суспільство», «демократія», «верховенство права», розуміння принципу поділу влади, узгодження інтересів, толерантності та пошуку консенсусу, багатоконфесійності і поваги до прав меншин. Окремим питанням є недостатня взаємодія ІГС із місцевою громадою, що призводить до обмеженого представництва інтересів населення громадськими організаціями і залишає поза увагою цілі кластери суспільного життя. Спостерігається певна заполітизованість окремих питань, в той час як нерезонансним питанням не приділяється належна увага.

Місцеві органи влади не мають чіткої стратегії взаємодії з ІГС, що не дозволяє в повній мірі розбудовувати громадянське суспільство на Донеччині.

            Проблеми  розвитку громадянського суспільства в Донецькій області та Україні можна підтвердити  низьким рівнем довіри громадян до діяльності організацій «третього сектору». Так, лише 27,1% громадян України довіряють громадським організаціям, в той час як 29,4% не довіряють ‑ дані опитування Київського міжнародного інституту соціології 10-19 лютого 2012 р.).

      Дієвим засобом вирішення проблеми взаємодії влади та громадянського суспільства може стати обласна цільова програма, яка дозволить закріпити на місцевому рівні механізми взаємодії органів влади та недержавних організацій. Програма створить місцевим органам влади належні умови задля сприяння розвитку громадянського суспільства, які зараз є обмеженими. З іншого боку ця Програма допоможе громадським організаціям налагодити співпрацю з місцевими органами влади. Кінцевою метою Програми є розбудова громадянського суспільства в Донецькій області згідно європейських стандартів.

        

Серед основних проблем слід визначити наступні :

-       збереження тенденції непрозорості, закритості та забюрократизованості в діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування замість налагодження ефективного діалогу з громадянським суспільством;

-       недосконалість чинного законодавства створює штучні бар'єри для утворення та діяльності інститутів громадянського суспільства;

-       механізми участі громадськості у формуванні та здійсненні державної політики належним чином не реалізовуються;

-       більшість інститутів громадянського суспільства не має доступу до державної фінансової підтримки та вітчизняної благодійної підтримки;

-       потенціал інститутів громадянського суспільства щодо надання соціальних послуг населенню не використовується;

-       відсутність відкритого інформаційного простору та належної методологічної бази унеможливлює доступ широких мас громадськості до процесу прийняття суспільно важливих рішень.

 

Розв’язання проблеми, на яку спрямовується програма,  відбуватиметься  завдяки наступним механізмам :

 

  1. Налагодження ефективної взаємодії між органами виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства та всіма зацікавленими особами.
  2. Розробка та проведення навчальних заходів з питань функціонування громадянського суспільства для представників ІГС та широких верств населення .
  3. Створення регіонального інформаційного порталу з висвітлення діяльності місцевих органів влади з ІГС та налагодження комунікації між ними.
  4. Здійснення моніторингу, оцінки та громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 

 

Розпорядниками коштів Програми виступають: Управління культури і туризму  облдержадміністрації.

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 3 млн. 480 тис. грн.

 

Програма передбачає залучення інших джерел фінансування на загальну суму 768 тис. грн.

 

Строк виконання Програми ‑ три  роки (2013-2015 роки).

Ресурсы
Ссылки