Пресс-центрНовостиКоллегия облгосадминистрации...
Новости

04.07.2024, 18:50

4 липня 2024 року на онлайн-платформі ZOOM відбулася робоча нарада з керівництвом УАРОР

Другие новости

28.06.2024, 09:35

Система NADS для цілей реалізації регіональної політики ЄС

28.06.2024, 09:30

Можливості міжрегіонального співробітництва за Програмою ЄС «Interreg Europe»

28.06.2024, 09:25

Що до робочої групи УАРОР з питань напрацювання пропозицій щодо повноважень районних рад.

17.06.2024, 08:40

УВАГА!

Коллегия облгосадминистрации

28 января 2010 года, 12:00

Сегодня при участии председателя Донецкого областного совета Анатолия Близнюка прошло заседание коллегии облгосадминистрации.

Заседание провел губернатор области Владимир Логвиненко, участвовали заместители руководителей области, начальники управлений и отделов облгосадминистрации и облсовета, руководители городов и районов региона.

С основным докладом «О внесении изменений и дополнений в Программу реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Донецкой области на 2005-2011 годы» выступил начальник главного управления ЖКХ облгосадминистрации Валерий Лукашенко.

Для справки:


ДОВІДКА

про внесення змін в Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Донецької області на 2005-2011 для розгляду на засіданні колегії облдержадміністрації 28.01.2010

Регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики Донецької області на 2010-2014 роки (далі - Програма) розроблена інститутом технічної теплофізики НАН України за дорученням Донецької обласної державної адміністрації.

Програма спрямована на вирішення проблеми реабілітації, підтримки і сталого розвитку комунальної теплоенергетики області.

Донецька область має такі суттєві регіональні особливості, як рівень урбанізації, галузева структура промислового виробництва, використання паливно-енергетичних ресурсів, вплив шкідливих викидів у довкілля і т.ін.

В області більшість генеруючого обладнання підприємств великої і малої енергетики технічно і морально зношене, відпрацювало свій ресурс і потребує модернізації.

Більш 30% тепломереж потребують заміни. Недостатньо приладів обліку теплової енергії та інших контрольно-вимірювальних пристроїв.

Область є гостродефіцитною із забезпечення побутовим паливом. Скорочуються поставки вугілля і брикетів, як основного палива для децентралізованого теплопостачання.

Регіональна політика з підвищення ефективності використання енергоресурсів, підтримки і розвитку комунальної теплоенергетики повинна враховувати намагання регіонів до надійного забезпечення власними енергоресурсами споживачів із збереженням зв'язків з єдиними енергетичними системами і паливними базами країни.

Специфікою діяльності підприємств, які надають послуги з теплопостачання населенню та об'єктам соціальної сфери, є те, що послуги надаються незалежно від стану платежів за них окремими споживачами. Відсутність ефективної цінової політики призвела до значного зростання заборгованості, яка є однією з найскладніших проблем галузі. Наслідком цього є критичний фінансовий стан підприємств комунальної теплоенергетики.

Вирішення існуючих проблем комунальної теплоенергетики потребує комплексного підходу на державному рівні до впровадження енергозберігаючих та екологічно ефективних технологій і засобів виробництва, постачання і споживання усіх видів енергоносіїв і енергії, що забезпечить скорочення витрат первинних енергоносіїв, зменшення собівартості виробленої енергії та екологічного забруднення навколишнього повітря.

В котельнях теплопостачальних підприємств Донецької області, що увійшли до складу проекту, встановлено 3354 водонагрівальних і парових котлів різних модифікацій тепловою продуктивністю від 0,1 до 100 Гкал/год.

Базові витрати палива складають щорічно 1117.4 млн.мЗ природного газу, 35,3 тис. тн вугілля, 5.3 тис.тн рідкого палива.

Біля 25 % основного і допоміжного обладнання котелень підприємств замортизовано, тобто вичерпало допустимі терміни експлуатації і перевищує 20 років. Біля 800 котлів працюють з низьким (60 - 80%) коефіцієнтом корисної дії. На котлах встановлені застарілі пальникові пристрої і автоматика, що не дає можливості раціонально використовувати дорогий природний газ. Перевитрати газу на цих котлах досягають 10-30% від рівня сучасних котлів і приводять до додаткового забруднення атмосфери. Застаріле обладнання також знижує надійність теплопостачання та його якість.

Понад 350 кілометрів теплових мереж перебувають у ветхому і аварійному стані, понад 2700 кілометрів (40 %) замортизовано. Втрати тепла через неякісну ізоляцію трубопроводів і з витоками теплоносія при пошкодженні труб в деяких випадках становлять 15-25% від відпущеної теплової енергії проти 13-14%, як передбачено нормами.

До перебоїв у гарячому водопостачанні та перевитрат теплової енергії призводить застаріле обладнання центральних теплових пунктів (ЦТП). Технічний рівень системи теплопостачання і обладнання через нестачу коштів оновлюється недостатньо, що забезпечує його технічне і моральне старіння.

З метою отримання додаткового фінансування при впровадженні енергозберігаючих заходів, в 2004 ропі було ініційовано проект спільного впровадження «Реконструкція систем теплопостачання в Донецькій області». Проект розроблений Інститутом промислової екології; до складу проекту внесені енергозберігаючі заходи. впровадження яких передбачено на об'єктах ОКИ «Донецьктеплокомуненерго» і ККП «Донецькміськтепломережа». Основною метою проекту є зменшення споживання палива, зокрема споживання природного газу, вугілля та рідкого палива шляхом реконструкції централізованої системи теплопостачання, включаючи заміну та реконструкцію котлів та теплорозподільчих мереж, також встановлення когенераційних установок, теплоутилізаторів. ІТП, частотно-регулюючих електроприводів та ін.. Впровадження проекту почалося з лютого 2004 р. У червні 2006 проект пройшов валідацію. У жовтні 2008 міжнародною верифікаційною кампанією «Верітас Бюро Україна» підтверджено зниження Одиниць скорочення викидів в період 2005-2007р.р. на рівень 456 тис.тон С02екв.; у лютому 2009року за 2008 рік верифікацією встановлено зниження Одиниць скорочення викидів на 301 тис.тон С02екв.

Регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики області крім додаткових заходів включає в себе і продовжує заходи, що надані в проекті спільного впровадження в частині заміни та реконструкції малоефективних котлів, заміни теплотрас і впровадження когенераційних установок.

Рентабельність теплопостачального підприємства залежить крім стану обладнання, ще від економічних і організаційно-управлінських факторів, від ціни на паливо, тарифів на теплову енергію, від існуючої нормативно-правової бази та ін. Всі ці питання відносяться до державної програми реформування і розвитку систем теплозабезпечення об'єктів житлово-комунального господарства, так як їх не можна здійснити засобами регіональної програм

Метою програми є підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики Донецької області шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання, заміни застарілих котлів і реконструкції малоефективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, впровадженні новітніх технологій (когенераційних установок, теплових насосів), введення в енергобаланс альтернативних видів палива, відработки нових технологічних схем і технічних рішень на пілотних об'єктах з подальшим впровадженням досвіду на аналогічні об'єкти комунальної т еп лоенергетики Донецької області. Програма передбачає послідовний перехід тепломереж на попередньо ізольовані труби.

Основне завдання програми: забезпечити економію енергоресурсів на 20-45 відсотків за рахунок використання приведених вище заходів, оптимізацію витрат з метою зниження собівартості теплової енергії та підвищення рентабельності котельних і підприємств в цілому.

Впровадження основних енергозберігаючих заходів дозволить скоротити витрати природного газу на 25.6 відсотків. Доведення рівня заощаджування газоподібного палива до 30% планується за рахунок не апробованих в регіоні технологій - використання теплової енергії від спалювання сміття та використання біомаси.

Проблема виведення комунальної теплоенергетики Донецької області з кризового стану принципово може бути вирішена двома варіантами:

Перший шлях потребує значних інвестицій в комунальну теплоенергетику і на сьогодні є малоймовірним. Оптимальним варіантом вирішення проблеми за сучасних економічних умов є другий шлях: модернізація комунальної теплоенергетики і впровадження сучасних екологічно чистих і швидкоокупних (від 0.5 до 4 років) технологій і обладнання (привабливих для інвестування приватними інвесторами, що розроблені на основі фундаментальних та прикладних досліджень в енергетичній галузі науки, освоєні в промислових масштабах і максимально використовують вторинні, нетрадиційні та поновлювані джерела енергоресурсів.

Виконання регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики області надасть змогу підвищити енергоефективність, якість і надійність теплопостачання.

Основними засобами розв'язання проблем комунальної теплоенергетики є :

- заміна старих малоефективних котлів на нові з ККД не нижче 91 %.

- заміна застарілих пальників на сучасні з автоматизацією процесів згорання природного газу в котлі.

- встановлення утилізаторів теплоти за котлами тепловою потужністю від 4 МВт і вище (ТВГ, ДКВР, КВГ, КЕ та ін.).

- оптимізація теплопостачання із закриттям низькоефективних котелень з переключенням навантаження на котельні, обладнані сучасним обладнанням:

- встановлення приладів обліку теплової енергії в котельнях:

- впровадження частотно-регулюючих електроприводів на двигунах електрообладнання зі змінною потужністю;

- впровадження сучасних приладів та систем діагностики на об'єктах комунальної теплоенергетики.

Очікувані результати програми. Впровадження основних енергозберігаючих заходів, ефективність яких доведена опитом експлуатації, дозволить скоротити витрати природного газу на 25,6 відсотків. Доведення рівня заощаджування газоподібного палива до ЗО відсотків планується за рахунок не опробованих в регіоні технологій - використання теплової енергії від спалювання сміття та використання біомаси.

Пресс-центр