Пресс-центрНовостиКоллегия облгосадминистрации...
Новости

17.06.2024, 08:40

УВАГА!

Другие новости

02.05.2024, 11:20

Засідання ради управління людськими ресурсами при НАДС

30.04.2024, 09:30

Фестиваль Олега Скрипки "Країна Мрій"

11.04.2024, 06:40

Проводиться XVІІ Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків "МОЇ ПРАВА-2024"

06.04.2024, 07:15

Публічні консультації

Коллегия облгосадминистрации

24 декабря 2009 года, 12:00

Сегодня председатель Донецкого областного совета Анатолий Близнюк принял участие в работе коллегии Донецкой облгосадминистрации, которую провел губернатор области Владимир Логвиненко.

В заседании участвовали заместители руководителей области, начальники управлений и отделов облгосадминистрации и областного совета.

На коллегии были рассмотрены вопросы «О проекте Комплексной программы развития агропромышленного комплекса Донецкой области на 2010-2015 годы», «О ходе выполнения Программы развития физической культуры и спорта в Донецкой области на 2007-2015 годы», «О некоторых вопросах обеспечения подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины».


Для справки:


Довідка

про проект Комплексної Програми розвитку села та агропромислового комплексу Донецької області на 2010-2015 роки.

Аграрний сектор Донецької області, який охоплює сільське господарство та харчову і переробну промисловість, забезпечує продовольчу безпеку і продовольчу незалежність регіону, формує 5% валової продукції сільськогосподарського виробництва держави.

На селі проживає 434,5 тис. осіб, з яких 190,3 тис. осіб працездатного віку, або 43,8 %. З них працююча категорія працездатного населення у сільському господарстві складає 39,1%, або 169,8 тис. осіб. Нинішній стан села, його соціально-економічної інфраструктури, культурно-побутові умови населення, рівень оплати праці, вимагають здійснення невідкладних і разом з тим радикальних організаційно-економічних, техніко- технологічних заходів, спрямованих на зміни у розвитку сільської поселенської мережі, формування високопродуктивної галузі виробництва.

Основними проблемами, що гальмують розвиток галузі в напрямку забезпечення технологіями та підвищення ефективності виробництва, є :

  • поглиблення процесів деіндустріалізації аграрного виробництва;
  • недосконала система ціноутворення на сільськогосподарську продукцію;
  • зниження конкурентоспроможності підприємств галузі;
  • невідповідність сільськогосподарської продукції міжнародним стандартам якості та безпеки;
  • низький рівень державної підтримки вітчизняного сільгосптоваровиробника;
  • відсутність стабільного кредитного забезпечення.
  • Найгострішими проблемами соціально-культурного обслуговування сільського населення є:
  • нерозвиненість мережі відповідних закладів соціальної інфраструктури;
  • неспроможність місцевих бюджетів фінансувати діяльність закладів, що надають послуги населенню;

Середньомісячна заробітна плата в сільському господарстві області становить 1316 грн. при середньо обласному рівні 2015 грн.

За 2008 рік загальна сума перевищення прибутку над збитками склала 110,5 млн.грн. (без урахування бюджетних дотацій). Позитивний фінансовий результат досягнутий за рахунок рослинництва.

Рівень рентабельності у галузі тваринництва знизився з 20,2% у 2007р. до 4,3% у 2008р.

З метою підвищення ефективності аграрного виробництва, забезпечення населення високоякісними продуктами харчування, створення кращих умов для життя і праці на селі розроблено проект Комплексної програми розвитку села та агропромислового комплексу Донецької області на 2010-2015 роки (далі - Програма).

У результаті виконання Програми передбачається:

збільшення виробництва валової продукції сільського господарства в 2015 році порівняно з 2008 роком у 1,2 рази;

збільшення експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів у два рази;

Для забезпечення впровадження соціальних стандартів і нормативів у сільській місцевості передбачається проведення у 2010 році паспортизації об'єктів соціальної інфраструктури сільських населених пунктів та прилеглих до них територій сільських рад в 1124 населених пунктах. На фінансування заходу буде спрямовано 1,0 млн. грн. коштів державного бюджету.

Передбачається низка заходів щодо збереження культурного потенціалу сільських територій, рівня надання культурних послуг, загальноосвітнього рівня сільського населення, підвищення привабливості проживання в сільській місцевості.

Фінансування заходів у сумі 20,8 млн. грн. здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів, а також інших джерел, які не заборонені законодавством.

Задоволення потреб сільського населення в лікарняних послугах, попередження захворюваності, смертності, збереження і зміцнення здоров'я передбачається шляхом реорганізації 15 фельдшерсько-акушерських пунктів; реконструкції та будівництва 2 сімейних амбулаторій, придбання 346 одиниць транспортних засобів - велосипедів, моторолерів та 51 легкового УАЗа для станцій (відділень) швидкої медичної допомоги.

Фінансування заходів у сумі 64,5 млн.грн. здійснюватиметься в межах бюджетних асигнувань, які передбачені в державному і місцевих бюджетах.

З метою створення умов для фізичного розвитку сільського населення, зміцнення здоров'я, в першу чергу дітей та молоді, передбачається проведення районних, обласних і республіканських спартакіад для сільських жителів, створення на базі спортивних споруд сільськогосподарських підприємств та сільських шкіл оздоровчих груп, спортивних шкіл з урахуванням вікових груп сільського населення.

Фінансування заходів передбачається в межах асигнувань державного і місцевих бюджетів, та за рахунок інших джерел фінансування в сумі 7,2 млн.грн.

З метою оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села передбачається спрямувати кошти в сумі 5,0 млн.грн. на здешевлення вартості путівки для перебування 6,6 тис. дітей у дитячих оздоровчих закладах.

У сфері житлового будівництва та комунального господарства передбачається за умови державної підтримки введення в експлуатацію 3250 садиб загальною площею 93 тис.кв.м; будівництво 292 км мереж газопостачання; 12 об'єктів теплопостачання, реконструкція 51,8 кілометрів водопровідних мереж, створення підприємств по наданню комунальних послуг сільському населенню, впровадження новітніх енергозаощаджуючих технологій, придбання комунального обладнання, машин та механізмів.

Для фінансування заходів буде спрямовано 307,4 млн.грн., в тому числі за рахунок коштів державного бюджету - 263 млн.грн.

Заходи щодо розвитку транспортного сполучення здійснюються шляхом будівництва та реконструкції під'їзних доріг з твердим покриттям до сільських населених пунктів протяжністю 164,5 км. Потреба у фінансуванні заходу 111,0 млн. грн., в тому числі за рахунок коштів місцевих бюджетів - 40,0 млн.грн.

Для підвищення рівня розвитку кооперативного сегмента аграрного ринку, збільшення чисельності самозайнятого сільського населення, зниження відтоку робочої сили з сільських територій, руйнування їх соціально-побутової та інженерної інфраструктури передбачається створення 32 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, фінансування заходу буде забезпечено коштами державного бюджету в сумі 52,6 млн.грн.

З метою захисту економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників передбачається створення мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції шляхом відкриття 4 оптових ринків. На фінансування заходу буде спрямовано 154,5млн.грн., в тому числі коштів державного бюджету 47,9 млн.грн.

Завданням Програми є нарощування валового виробництва зерна та покращення його якості, сприяння подальшому підвищенню культури землеробства.

Прогнозована середньорічна структура посівних площ по всіх категоріях господарств передбачає вирощування зернових культур на 850 тис.га. (51% від загальної площі ріллі). На фінансування заходів щодо підвищення ефективності зерновиробництва передбачається спрямувати 1,9 млн.грн. коштів державного бюджету. В результаті виконання заходів збільшиться виробництво зернових культур на 7,5 %.

Для стабілізації виробництва соняшнику необхідно збільшення обсягів застосування мінеральних добрив з 18 кг діючої речовини на 1 га посівної площі в 2009 році до 50 кг д. р. на 1 га в 2010 році. При оптимальних обсягах площ посіву на рівні 330 тис.га, планується підвищення врожайності на 4,7%, валового збору до 631,2 тис. тонн., що на 1,2% вище рівня 2008 року.

Виробництво овочевої продукції передбачено збільшити в 2015 році на 5,2%, а також провести комплекс заходів щодо підвищення якості товарної продукції та розширення її асортименту.

При незначному розширенні площ під багаторічними насадженнями ва вий збір плодів та ягід передбачається збільшити в 2015 році до 102,1 тис. тонн з наданням фінансової підтримки з державного бюджету на закладення та догляд за молодими садами в розмірі 6,3 млн.грн.

З метою підвищення рівня використання потенційних можливостей меліорованих земель передбачається функціонування 16 міжгосподарських державних насосних станцій та забезпечення захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь. На фінансування заходів буде спрямовано 195,2 млн.грн. коштів державного бюджету.

Для подальшого розвитку галузей тваринництва передбачається:

збільшення чисельності у 2015 році поголів'я: великої рогатої худоби до 207,9 тисяч голів, свиней на відгодівлі до 550,0 тисяч голів, птиці всіх видів до 19,2 млн. голів;

забезпечити подальший розвиток великотоварного конкурентоспроможного виробництва із застосуванням ресурсозберігаючих, безпечних та екологічно чистих технологій із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій. Здійснити будівництво 33 доїльних залів загальною вартістю 495 млн.грн;

удосконалити роботу Державного підприємства "Донецьке обласне державне підприємство по племінній справі у тваринництві" в напрямку покращення селекції в тваринництві, одержання, вирощування і випробування бугаїв-плідників;

Забезпечити проведення ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби.

В результаті реалізації заходів Програми продуктивність корів у 2015 році збільшиться в 1,4 рази, обсяг виробництва молока - в 1,6 рази.

Обсяг виробництва м'яса худоби та птиці досягне в 2015 році 262 тис. тонн, що в 1,9 рази перевищить показник 2008 року.

Виробництво яєць збільшиться на 5% і складе 1550 млн. штук.

На фінансування заходів щодо розвитку тваринництва передбачається спрямувати 1787,3 млн. грн.

Гарантування безпеки та якості продовольства передбачається здійснити за рахунок акредитації 10 державних лабораторій ветеринарної медицини, згідно з вимогами ІSO/IEC 17025.

На фінансування заходів планується спрямувати кошти державного бюджету в сумі 22,9 млн. грн.

Для формування та відтворення матеріально-технічної бази передбачено впровадження нової високопродуктивної енергозберігаючої техніки, виведення з експлуатації застарілого та фізично зношеного обладнання, устаткування та заміна його на високоефективне, енергозберігаюче.

На фінансування заходів буде спрямовано 7802,5 млн.грн. в тому числі з державного бюджету 2240,8 млн.грн.

З метою створення умов для зберігання зерна передбачається збільшення потужності елеваторного господарства області шляхом впровадження досконалішої технології обробки зерна з використанням сучасного обладнання. На фінансування заходів з будівництва та реконструкції 63 елеваторів буде спрямовано 1697,8 млн.грн в тому числі коштів державного бюджету 505,0 млн.грн.

Фінансування дорадчої діяльності передбачається за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів сумі 4,0 млн.грн., а також коштів суб'єктів господарювання.

Фінансування заходів підтримки розвитку конкурентоспроможного фермерства передбачається за рахунок коштів державного бюджету в сумі 46,7 млн. грн.

З метою підвищення доходів сільгосптоваровиробників всіх форм власності та забезпечення потреби їх у кредитних коштах передбачається укладення 2020 кредитних угод з наступним відшкодуванням відсоткової ставки у сумі 503,8 млн.грн. з державного бюджету.

Розв'язання проблеми кадрового забезпечення аграрного сектору планується здійснити шляхом розширення мережі навчальних центрів та забезпечення їх сучасною сільськогосподарською технікою.

Підвищення кваліфікації механізаторських кадрів (3100 осіб) планується здійснювати за рахунок коштів державного бюджету в сумі 2,9 млн.грн.

Впровадження нових розробок в рослинництві дозволить отримати прибуток при виробництві озимої пшениці біля 1500 грн./га, ярого ячменю - 500 грн./га, овочів - 2500 грн./га, плодів - 25,0 тис.грн./га, забезпечити регіон високоякісною екологічною продукцією.

Надання фінансової підтримки для технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів в сумі 20,1 млн. грн. передбачається за рахунок коштів державного бюджету.

Для забезпечення виконання Програми потреба у фінансуванні складає 17783,0 млн.грн., у тому числі з державного бюджету 5866,6 млн.грн.


Пресс-центр