Пресс-центрНовостиСтароста не підлягає атестації та щорічній оц...
Новости

17.06.2024, 08:40

УВАГА!

Другие новости

02.05.2024, 11:20

Засідання ради управління людськими ресурсами при НАДС

30.04.2024, 09:30

Фестиваль Олега Скрипки "Країна Мрій"

11.04.2024, 06:40

Проводиться XVІІ Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків "МОЇ ПРАВА-2024"

06.04.2024, 07:15

Публічні консультації

Староста не підлягає атестації та щорічній оцінці - роз'яснення НАДС

27 января 2022 года, 13:15

Національне агентство України з питань державної служби надало роз’яснення від  24 січня 2022 р. № 145-р/з щодо атестації та щорічної оцінки виконання завдань i обов’язків старости. 

Подаємо роз'яснення без змін: 

"Відповідно до статті 6 Закону України від 07 червня 2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі — Закон №2493-III), консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань державної служби з урахуванням вимог чинного законодавства про місцеве самоврядування в Україні.

Статтею 1 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-BP «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі — Закон №280/97-BP) передбачено, що посадова особа місцевого самоврядування — це особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій i отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

У статті 3 Закону №2493-III визначено, що посадами в органах місцевого самоврядування є:

  • виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах;
  • виборні посади, на які особи обираються a6o затверджуються відповідною радою;
  • посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону № 2493-III, прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посаду старости здійснюється шляхом затвердження відповідною радою.

Разом з тим, у частині першій статті 541 Закону № 280/97-BP визначено, що староста затверджуються сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

У частині першій статті 141 Конституції України закріплено, що строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років.

Отже, посада старости належить до виборних посад, на яку особа приймається шляхом затвердження відповідною радою на визначений строк, за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення.

З такою особою, відповідно до пункту 2 частини першої та частини другої статті 23 Кодексу законів про працю України, укладається строковий трудовий договір.

Згідно з частиною першою та другою статті 17 Закону № 2493-III, з метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, крім осіб, зазначених у частині другій цієї статті, посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації відповідно.

Атестації не підлягають сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах, районних i обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності i пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.

Трудовий договір старости має строковий характер, тобто така особа приймається на посаду на визначений строк, а отже підпадає під категорію посадових осіб місцевого самоврядування, які не підлягають атестації.

Пунктом 3 Типового положення передбачено, що у період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків у порядку, визначеному сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради з урахуванням цього Типового положення та особливостей кожного органу місцевого самоврядування. Така оцінка проводиться безпосередньо керівниками відділів, управлінь та інших створюваних радами виконавчих органів, де працюють посадові особи, під час підбиття підсумків роботи за рік.

У частині шостій статті 541 Закону № 280/97-BP передбачено, що при здійсненні наданих повноважень староста с відповідальним i підзвітним сільській, селищній, міській раді та підконтрольним сільському, селищному, міському голові. Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів — у визначений сільською, селищною, міською радою термін, звітує про свою роботу перед такою радою, жителями старостинського округу. Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному вебсайті сільської, селищної, міської ради та розміщуються у приміщенні ради не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведения відповідної зустрічі. Порядок звітування старости визначається Положенням про старосту.

3 огляду на зазначене, старости не підлягають атестації й щорічній оцінці виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків.

Окремо повідомляємо, що роз’яснення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише інформаційний характер i не встановлюють правових норм".

Пресслужба