Пресс-центрНовостиВиконавчий апарат Донецької обласної ради над...
Новости

12.05.2021, 10:20

11 травня відбулося засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України

Другие новости

11.05.2021, 16:50

Урядом внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»

08.05.2021, 10:20

Вітаємо з Днем пам’яті та примирення і Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!

05.05.2021, 16:10

Графік сесій місцевих рад Донецької області на травень 2021 року

05.05.2021, 14:25

Послуги з реєстрації актів цивільного стану повернули в усі громади: Парламент прийняв законопроект №4382

Виконавчий апарат Донецької обласної ради надав пропозиції до проектів Законів України

13 июля 2020 года, 15:50

Робоча група при Міністерстві розвитку громад та територій України, в рамках реформи місцевого самоврядування і децентралізації влади, розробила нові редакції законів України про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, зміни до Бюджетного кодексу України щодо фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування. Дані законопроекти розміщено на офіційному сайті Міністерства розвитку громад та територій України для громадського обговорення.

За результатами розгляду виконавчий апарат обласної ради надав ряд пропозицій та зауважень до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування».

Зокрема, в ст.25 законопроекту запропоновано визначити поняття «одноосібного виконавчого органу ради громади», а також особливості їх утворення, реорганізації та ліквідації.

Для можливості проведення заходів органами місцевого самоврядування в особливих умовах (карантин, АТО тощо) запропоновано доповнити ст. 50 нормою, згідно з якою «пленарні засідання місцевих рад, засідання колегіального  виконавчого  органу ради громади, постійних депутатських комісій можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

- можливість реалізації прав депутатів місцевих рад, членів виконавчого органу ради громади;

- ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу;

- встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання.

Ст. 56 проекту Закону встановлено загальні вимоги до актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Згідно ч. 2 зазначеної статті індивідуальний акт органу або посадової особи місцевого самоврядування набуває чинності з моменту його оприлюднення на офіційному веб-ресурсі відповідного органу місцевого самоврядування, якщо більш пізній строк набрання чинності або введення у дію окремих положень чи усього акту не визначений безпосередньо у його тексті та оприлюднюється в Реєстрі актів органів місцевого самоврядування протягом 10 (десяти) робочих днів з дати його прийняття. Невнесення індивідуального акту до Реєстру актів органів місцевого самоврядування у вказаний строк є підставою для визнання його незаконним в судовому порядку за заявою заінтересованої особи, об’єднання громадян, органу місцевого самоврядування, прокурора, органу державної влади.

Спеціалісти виконавчого апарату підкреслили, що ця норма не узгоджується зі ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно з якою розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних) на своєму офіційному сайті.

Також пропонується виключити норму, викладену у ч.3 ст.56, згідно з якою індивідуальний акт, на підставі приписів якого виникли правовідносини, пов’язані з його реалізацією, може бути змінений або скасований органом (посадовою особою) місцевого самоврядування, який його видав (прийняв). Зауважено, що індивідуальні акти є актами одноразового застосування, які вичерпують свою дію фактом їхнього виконання і згідно з позицією Конституційного Суду України, викладеною в рішенні від 16.04.2009 р. №7-рп/2009 по справі №1-9/2009, не можуть бути скасовані чи змінені після їх виконання.

Окрему увагу працівники виконавчого апарату обласної ради приділили розділу V «Забезпечення законності під час здійснення місцевого самоврядування», зазначивши що він загалом потребує суттєвого доопрацювання.

Так, ч. 2 ст. 75 передбачено, що  нагляд за законністю здійснюється на підставі цього Закону у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Проте, враховуючи, що відповідно до статті 146 Конституції України питання організації місцевого самоврядування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування визначаються законом, всі питання нагляду, в тому числі і порядок нагляду, мають бути визначені законом.

Згідно з ч.1 ст.77 органами виконавчої влади, що здійснюють забезпечення законності є: 1) орган, що здійснює забезпечення законності на центральному рівні; 2) орган, що здійснює забезпечення законності на регіональному рівні; 3) орган, що здійснює забезпечення законності на районному рівні. На підставі аналізу функцій, прав та обов’язків зазначених органів знайдено дублювання повноважень на регіональному та районному рівнях, тому запропоновано виключити, як зайвий, орган, що здійснює забезпечення законності на районному рівні.

Нарешті, щодо п.5 ч.14 розділу VI «Перехідні та прикінцеві положення», яким передбачено внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», виконавчий апарат обласної ради зауважує наступне.

Органи місцевого самоврядування  з 2015 року очікують на прийняття нової редакції цього закону. Законопроект «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр.№2489 від 30.03.2015), внесений Кабінетом Міністрів України, неодноразово розглядався Верховною Радою України попереднього скликання, але не  був прийнятий. Слід зазначити, що даний законопроект  ґрунтовно пов’язаний з Законом України «Про державну службу», а їх розробка здійснювалася на основі європейських принципів публічної служби та кращого міжнародного досвіду. Очікувалося, що ці закони будуть прийняті Верховною Радою України одночасно, що дозволить забезпечити ефективну, комплексну реформу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування на принципово однакових підходах до вступу та проходження служби. Однак, якщо Закон України «Про державну службу» прийнятий 10.12.2015 і набув чинності 01.05.2016, то нову редакцію Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» досі не прийнято. В Верховній Раді України IX скликання зареєстровано законопроект про службу в органах місцевого самоврядування реєстр. № 1223 від 02.09.2019.

З метою реформування служби в органах місцевого самоврядування, запровадження нових правових та організаційних засад, підвищення престижності та професійності цієї служби виконавчий апарат Донецької обласної ради висловив прохання сприяти прийняттю Верховною Радою України одночасно з новою редакцією закону про місцеве самоврядування нової редакції закону про службу в органах місцевого самоврядування.

Також надано ряд пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансового забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування» стосовно удосконалення механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст, селищ, сіл на засадах мотивації до місцевого економічного розвитку.

По-перше, у пункті 3 статті 99 Бюджетного кодексу України запропоновано передбачити вирівнювання при наступних значеннях індексу податкоспроможності відповідного бюджету:

- для бюджетів, вирівнювання яких не здійснюється, підняти нижню межу індексу податкоспроможності з 0,9 до 1,0;

- для бюджетів, індекс податкоспроможності яких менше 1,0, надавати базову дотацію в обсязі, необхідному для досягнення значення такого індексу;

- для бюджетів, індекс яких перевищує значення 1,1, реверсну дотацію спрямовувати до держбюджету в обсязі 20 відсотків (замість 50 відсотків) суми, що перевищує значення індексу 1,1.

По-друге, запропоновано врегулювати питання розміру міжбюджетних трансфертів на етапі виконання бюджету (ст. 99 Бюджетного кодексу України), у разі суттєвого недоотримання податку на доходи фізичних осіб, як це в теперішній час відбувається в багатьох громадах через застосування карантинних заходів. А саме, у разі зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб за звітний період (квартал, півріччя, дев’ять місяців) більше ніж на 15 відсотків, обсяг реверсної дотації повинен зменшуватись на цю ж суму з одночасним внесенням змін до державного та місцевого бюджетів.

Виконавчий апарат обласної ради також звернув увагу на те, що фінансове забезпечення виконання делегованого повноваження органів місцевого самоврядування базового рівня щодо пільгового перевезення окремих категорій громадян викликає занепокоєння, оскільки протягом 2016-2020 років в період відсутності цільової субвенції з державного бюджету відповідні бюджети не мали в достатній кількості коштів на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, встановлені законами України. Крім того, на даний час відсутні соціальні норми споживання транспортних послуг.

Пропозиції, надані під час громадського обговорення законопроектів, мають бути враховані при доопрацюванні перед розглядом і схваленням на засіданні Уряду.

Прес-служба