ДокументыПроекты документовб/н - ОНОВЛЕНО Про внесення змін до рішення обласн...
Темы

ОНОВЛЕНО Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 січня 2014 року № 6/27-689 «Про обласний бюджет на 2014 рік» (26.12.2014)

12 января 2015 года


Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 січня                2014 року № 6/27-689 «Про обласний бюджет на 2014 рік»

 

 

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести наступні зміни до рішення обласної ради від 28 січня 2014 року                     № 6/27-689 «Про обласний бюджет на 2014 рік» (із змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 24 квітня 2014 року № 6/30-710,                                    від 24 вересня 2014 № 6/32-735):

 

1.1. Підпункт 1.1 пункту 1 викласти в наступній редакції:

«1.1. Доходи обласного бюджету на 2014 рік в сумі 12001897,2 тис. грн., в тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету в сумі                    7602426,9 тис.грн., з них дотація вирівнювання з державного бюджету в сумі 1474760,1 тис. грн., субвенцій з бюджетів міст і районів області та інших областей в сумі 6493,2 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі                     10418397,9 тис. грн., спеціального фонду –  1583499,3 тис. грн. (додаток 1).»

1.2. Пункту 2 викласти в наступній редакції:

«2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на                  2014 рік у сумі 12624645,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету в сумі 10474891,7 тис. грн. і спеціального фонду бюджету –                   2149753,8 тис. грн., за функціональною структурою бюджету (додаток 2), по головних розпорядниках коштів (додаток 3) та по головних розпорядниках коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1 - довідково в межах запровадження елементів програмно-цільового методу складання та виконання обласного бюджету).

1.3. Доповнити пункт 4 новими підпунктами 4.13 - 4.16 наступного змісту:

«4.13. Невикористані на кінець бюджетного періоду кошти субвенцій, що надійшли до обласного бюджету з бюджетів міст та районів області, розташованих на територіях, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та на яких призупинена діяльність територіальних відділень Державної казначейської служби України, зберігаються на відповідних рахунках обласного бюджету до відновлення роботи органів Державної казначейської служби України на цих територіях.

4.14. Невикористані залишки коштів субвенції з бюджетів міст та районів області, виділеної обласному бюджету у 2013 році на здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища, що зберігаються на рахунку спеціального фонду обласного бюджету, спрямовуються для покриття відповідних витрат у 2015 році з урахуванням їх цільового призначення, визначеного чинними нормативно-правовими актами.

4.15. Невикористані на кінець бюджетного періоду кошти, які передавалися у 2014 році, як субвенція з обласного бюджету бюджетам міст та районів області на здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища, використовуються для покриття відповідних витрат у 2015 році з урахуванням їх цільового призначення.

4.16. Невикористані на кінець бюджетного періоду кошти, які передавалися у 2014 році, як субвенція з обласного бюджету бюджетам міст та районів області на соціально-економічний розвиток, не втрачають свого цільового призначення, зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для покриття витрат у 2015 році з урахуванням їх цільового призначення.»

1.4. Пункту 7 викласти в наступній редакції:

«7. Установити:

7.1. Профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі                          161094,6 тис.грн., напрямками використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 244553,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду (додаток 6).

7.2. Дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі                         566254,5 тис.грн., джерелами покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі                       161094,6 тис.грн., залишок бюджетних коштів спеціального фонду в сумі                        405159,9 тис.грн. (додаток 6).»

1.5. В пункті 13 замінити слова (Тарута) на слова (Кіхтенко).

1.6. Додатки 1-6, 8, 9 викласти у новій редакції (додаються).

 

 

В.о. голови обласної ради

 

             І.Г. Коваль

департамент фінансів ОДА