ДокументыПроекты документовб/н - Про обласний бюджет на 2014 рік...
Темы

Про обласний бюджет на 2014 рік

25 января 2014 года


Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на          2014 рік», відповідно до Бюджетного кодексу України, ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи запровадження елементів програмно-цільового методу складання та виконання обласного бюджету,  обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити:

1.1. Доходи обласного бюджету на 2014 рік в сумі                                 11 592 904,0тис. грн., в тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету в сумі 6 668 952,9 тис.грн., з них дотація вирівнювання з державного бюджету в сумі 1 235197,9 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі                     11 271 553,8 тис. грн., спеціального фонду –  321 350,2 тис. грн. (додаток 1).

1.2. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 50 000 тис. грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на                  2014 рік у сумі 11 592 904,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету в сумі 11 115 113,1 тис. грн. і спеціального фонду бюджету – 477 790,9 тис. грн., за функціональною структурою бюджету (додаток 2), по головних розпорядниках коштів (додаток 3) та по головних розпорядниках коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1 - довідково в межах запровадження елементів програмно-цільового методу складання та виконання обласного бюджету).

 

3. Затвердити на 2014 рік:

3.1. Розподіл між бюджетами міст обласного значення, районів області та обласним бюджетом обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету (додаток 4).

3.2. Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на 2014 рік згідно з додатком 5.

3.3. Спрямування коштів обласного бюджету на заходи, які увійшли до проекту Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки та фінансувалися по відповідних розділах Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2013 рік (із змінами), а також за окремими рішеннями обласної радизгідно з   додатком 6.

4. Установити, що у 2014 році:

4.1. До доходів загального та спеціального фондів обласного бюджету зараховуються податки і збори, перелік яких визначено ст.ст. 66, 69 та частиною першою ст.71 Бюджетного кодексу України.

4.2. Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів розподіляється за підсумками виконання місцевих бюджетів області не раніше другого кварталу 2014 року.

4.3. Заборгованість підприємств, організацій та установ усіх форм власності з відрахувань і зборів на реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування зараховується і обліковується на рахунках Служби автомобільних доріг у Донецькій області та спрямовується на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг області.

4.4. Бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету, по яких у 2013 році не проведені розрахунки, за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів, вважаються кредиторською заборгованістю обласного бюджету і підлягають виконанню у 2014 році.

4.5. Розпорядники коштів обласного бюджету забезпечують в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

4.6. Головні розпорядники коштів обласного бюджету затверджують ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

4.7. Фінансування видатків на утримання регіональних ландшафтних парків за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища здійснюється з 01.01.2014 з подальшим врахуванням у складі програмних заходів, які визначаються відповідно до п.9.5.1 цього рішення.

5. Визначити:

5.1. Захищені видатки загального фонду обласного бюджету на 2014 рік відповідно до пункту 2 статті 55 та пункту 12 Прикінцевих та Перехідних положень Бюджетного кодексу України на період реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».

5.2. Виконавцями окремих заходів регіональних програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному бюджеті:

- на розвиток земельних відносин - Головне управління Держземагенства у Донецькій області;

- на утримання регіональних ландшафтних парків – виконавчий апарат Донецької обласної ради.

6. Затвердити у складі видатків обласного бюджету резервний фонд обласного бюджету в сумі 10000,0 тис. грн.

 Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до     ст. 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (зі змінами), та Методичних рекомендацій щодо підготовки розпоряджень голови облдержадміністрації про використання коштів резервного фонду обласного бюджету, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.09.2002 № 461 (зі змінами), у тому числі при виділенні коштів шляхом перерахування субвенції бюджетам інших рівнів.

7. Установити:

7.1. Профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі               156 440,7тис. грн., напрямками використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 7).

7.2. Дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі              156 440,7тис. грн., джерелами покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 156 440,7тис. грн. (додаток 7).

8. Надати право голові обласної ради приймати на підставі звернень облдержадміністрації у міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях обласної ради:

8.1. Про перерозподіл видатків між:

- напрямками витрат та головними розпорядниками бюджетних коштів за функціональною та економічною ознаками у разі визначення додаткових напрямів здійснення видатків обласного бюджету та/або головних розпорядників коштів обласного бюджету в межах затверджених обсягів видатків;

- заходами та розділами Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки та інших регіональних програм, затверджених обласною радою, у межах фінансового ресурсу, передбаченого в обласному бюджеті на їх виконання за загальним та спеціальним фондами.

8.2. Про урахування у складі обласного бюджету, а також визначення напрямку подальшого використання коштів трансфертів:

- з державного бюджету, що виділяються додатково області на підставі законодавчих та інших нормативних актів;

- міських бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів, обласних бюджетів на виконання регіональних програм і спільних заходів.

8.3. Про виключення зі складу обласного бюджету коштів трансфертів з державного бюджету, міських бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та обласних бюджетів на підставі законодавчих та інших нормативних актів.

9. Обласній державній адміністрації:

9.1. При підготовці у міжсесійний період пропозицій для розгляду головою обласної ради в межах його повноважень, визначених п.8.1 цього рішення, враховувати зміни стосовно головних розпорядників обласного бюджету та виконавців окремих заходів регіональних програм у зв’язку із внесенням змін до структури облдержадміністрації та реорганізацією або ліквідацією територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

9.2. Підготувати та надати на розгляд і затвердження обласній раді пропозиції щодо здійснення видатків на заходи, спрямовані на розвиток регіону та передбачені у Програмі економічного та соціального розвитку Донецької області на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015                          і 2016 роки.

9.3. Здійснювати у міжсесійний період за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів, з подальшим затвердженням обласною радою перерозподіл:

- асигнувань між загальним та спеціальним фондами, за видатками у межах загального обсягу бюджетних призначень з відповідним відображенням за кодами класифікації, у тому числі в частині спрямування коштів на погашення зобов'язань за 2013 рік, узятих на облік органами Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2014 року;

- видатків між кодами функціональної класифікації та головними розпорядниками коштів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

9.4. Здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам з наступним внесенням змін до рішення про обласний бюджет на 2014 рік.

9.5. Визначати:

9.5.1. За погодженням з постійними комісіями обласної ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів та з питань екології та природних ресурсів програмні заходи обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в межах надходження платежів за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону  навколишнього природного середовища, внаслідок господарської та іншої діяльності, а також субвенцій з інших бюджетів,  які зараховуються до обласного бюджету.

Використання коштів обласного фонду навколишнього природного середовища здійснюється з урахуванням Положення, затвердженого рішенням обласної ради від 04.03.1999 № 23/5-128 (із змінами).

9.5.2. За погодженням з постійними комісіями обласної ради з питань економічної політики, бюджету і фінансів,  з питань житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури, з питань промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту та телекомунікацій, напрямки, заходи та об’єкти будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства, за рахунок коштів обласного дорожнього фонду.

10. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Скарга):

10.1. Надати право на укладання договорів щодо отримання:

10.1.1. Позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку обласного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду згідно із порядком, передбаченим чинним законодавством.

10.1.2. Позик на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету відповідно до частини п'ятої статті 43 Бюджетного кодексу України.

10.1.3. Середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів обласного бюджету, визначених у законі про Державний бюджет України на 2014 рік, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами згідно із порядком, передбаченим чинним законодавством.

 

10.2. Здійснювати:

10.2.1. Передачу проведених в централізованому порядку розрахунків за рахунок субвенції з державного бюджету.

10.2.2. Проведення взаємних розрахунків з міськими бюджетами міст обласного значення і районними бюджетами у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.2.3. Відображення змін до розпису обласного бюджету по головних розпорядниках коштів у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації.

10.3. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду  шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10.4. Забезпечити координацію роботи з виконавчими органами міських рад та райдержадміністраціями щодо обліку у складі місцевих бюджетів трансфертів обласному бюджету,  передбачених відповідно до укладених з обласною радою договорів на виконання регіональних програм і спільних заходів.

11. Додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.

12. Рішеннянабирає чинності з 1 січня 2014року і діє по 31 грудня 2014року.     

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на облдержадміністрацію (Шишацький ) і обласну раду  (Федорук).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                      А.М. Федорук

Департамент финансов ОГА