Донецкий областной совет

Решение областного совета

Про ініціювання створення Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області

№ 5/24-751

24 сентября 2009 года

Керуючись  частиною  першою  статті  15  та  пунктом  15  частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 8 Закону України "Про асоціації органів місцевого самоврядування", обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Виступити співзасновником Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області (далі - Асоціація).

2. Доручити голові Донецької обласної ради Близнюку Анатолію Михайловичу представляти обласну раду на Установчих зборах  Асоціації та бути її повноважним представником, у тому числі:

            2.1. Брати участь у:

          - вирішенні питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації, на загальних зборах уповноважених представників членів Асоціації або у складі її органів управління в порядку, визначеному Статутом Асоціації;

                   - усіх заходах, що проводяться Асоціацією;

            - засіданнях органів державної влади з питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку.

            2.2. Вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації.

            2.3. Здійснювати інші повноваження відповідно до Статуту Асоціації.

 

 

 

Голова обласної ради 

А.М. Близнюк

                                                

5-й созыв